Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Huisartsenpraktijk De Akkers

Wij zijn gevestigd op:
Lenteakker 3 (naast winkelcentrum De Akkerhof)
3206 TB Spijkenisse

U kunt ons iedere dag bereiken van 8.00 - 16.00 uur op telefoonnummer 0181 - 67 00 67. Van 16.00 - 17.00 uur zijn wij in zeer dringende gevallen bereikbaar via de spoedlijn: 0900-1631954.

Afspraak maken/afzeggen

Online afspraken maken:

Klik hier om online een afspraak te maken in de agenda van uw huisarts.

Afspraak afzeggen:

Vanaf heden is het mogelijk om uw afspraak via email af te zeggen. Dit kan door een email te sturen naar: afsprakenafzeggen@gcdeakkers.nl . Het is belangrijk om duidelijk uw naam en geboortedatum te vermelden en wanneer en bij wie u de afspraak heeft.

Belangrijke telefoonnummers

0181 - 67 00 67

voor het maken van afspraken: van 08.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur
voor het aanvragen van visites: van 08.00 - 12.30 uur
voor het geven van injecties, prikken van HB e.d.: van 08.00 - 12.30 uur (afspraak assistentes)
voor het maken van een afspraak voor het telefonisch spreekuur: van 08.00 - 12.00 uur
voor het opvragen van (laboratorium)uitslagen: van 13.30 - 16.00 uur
urine inleveren: iedere ochtend tot 11.00 uur

0900 - 1631 954

voor spoedzaken overdag: van 08.00 - 17.00 uur

0181 - 62 70 55

(Huisartsenpost Spijkenisse Medisch Centrum; voor spoedzaken avond/nacht en weekend, feestdagen)
maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur: van 17.00 - 08.00 uur de volgende dag
in het weekend of op feestdagen: vanaf 17.00 uur tot de eerstvolgende werkdag 08.00 uur

0181 - 67 00 68

Fax huisartsen

Op donderdag wordt de spoedlijn van 16.30 - 17.00 uur overgenomen door de huisartsenpraktijk van Dr. Blom en Dr. Klone. Als u belt op de spoedlijn wordt u automatisch doorverbonden naar deze praktijk. Deze praktijk bevindt zich aan de Dallelaan 5, 3208 CE Spijkenisse.

Onze huisartsen

U heeft een eigen huisarts binnen het gezondheidscentrum. Alleen voor spoedgevallen kunt u bij afwezigheid van uw eigen huisarts terecht bij een van de andere huisartsen.

Huisarts

Aanwezigheid

Dhr. G. Brussaard dinsdag, woensdag, vrijdag; op do neemt Mw. R. Sneep de praktijk waar
Dhr. Dr. U. Taş maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Mw. J. Ginter maandag, woensdag en vrijdag
Mw. P. de Boks maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
Mw. J. C. Wulffers maandag, dinsdag en donderdag
Mw. A. A. de Boer maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

 

Thuisarts

www.thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte:

 • bij vragen en klachten thuis
 • voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts.

Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen.

Recepten

Voor 'chronische' herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag bellen met de receptenlijn: 0181 - 67 00 77. U kunt op een bandje de gewenste medicijnen inspreken. Daarna kunt u uw medicijnen twee werkdagen later afhalen in apotheek De Akkers. U kunt natuurlijk ook langskomen bij de balie voor de herhaalrecepten.

Voorlopig is de herhaalreceptenlijn beschikbaar tussen maandagochtend en vrijdagavond. In de toekomst zal de bereikbaarheid worden uitgebreid naar het weekend.

Let op: dit geldt alleen voor medicijnen die korter dan een jaar geleden voorgeschreven zijn!

Herhaalrecepten online

U kunt uw herhaalrecepten ook online aanvragen. Klik hier voor de website.

Uitslagen opvragen

Uitslagen mogen omwille van de privacy alleen door de patiënt zelf opgevraagd worden. Dit geldt voor patiënten vanaf 16 jaar. Als de patiënt een andere persoon toestemming geeft om de uitslag op te vragen, zal hij/zij dit per uitslag vooraf met de huisarts dienen te bespreken. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u dit voorleggen aan uw huisarts. U kunt dagelijks uitslagen opvragen van 13.30 uur t/m 16.00 uur.

SOH-spreekuur

Sinds 2012 is er op de praktijk een SOH-spreekuur. Dit is een spreekuur voor kleine kwalen als neusbloeding, teen- of enkelletsel, snijwonden, allergische reacties van de huid, verkoudheid /keelpijn etc.

De ondersteuners van de huisartsen

In onze huisartsenpraktijk werken gespecialiseerde assistenten, voor mensen met chronische aandoeningen. Bv. hoge bloeddruk en suikerziekte (Diabetes Mellitus). Ook hebben wij een speciaal spreekuur voor mensen met COPD (chronische longaandoening). Diabetesverpleegkundigen zijn gericht op de behandeling van mensen met suikerziekte. Praktijkondersteuners behandelen andere chronische aandoeningen. De doktersassistentes van uw huisarts dragen bij aan het goed draaien van de praktijk. Zij kunnen veel van uw vragen beantwoorden of zoeken met u naar een geschikte oplossing. Als de assistentes goed op de hoogte zijn van uw vraag, kunnen zij een betere beoordeling maken. Tevens zijn de assistentes opgeleid om kleine verrichtingen zelf uit te voeren, zoals bloeddrukmeting, bloedsuikermeting en het verwijderen van hechtingen. Zij werken allen nauw samen met de huisartsen. Tijdens de spreekuren kan meer aandacht worden besteed aan de klachten, voorlichting en behandeling van uw ziekte dan tijdens het gewone spreekuur van de huisarts mogelijk was. Zij houden op alle dagen spreekuur.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met telefoonnummer 0181 - 67 00 67, dagelijks van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

De wijkverpleegkundige

Ouderwetse wijkverpleegkundige zorg terug bij Careyn

 • We komen bij u thuis en helpen u en /of uw familie
 • Wij weten raad als u na een ziekenhuisopname thuis nog met vragen zit
 • Wij helpen bij ziekte en herstel en bij gezond en fit blijven
 • Wij kennen de wijk en hebben contact met alle huisartsen en andere zorg en hulpverleners
 • Wij zijn er voor alle wijkbewoners jong en oud, Nederlanders en medelanders, gezond of ziek, dik of dun.

Kortom de wijkverpleegkundige is er voor u en wil u graag leren kennen. Voor al uw vragen kunt u bij ons terecht. Neem contact op met een van onze teams.

 • Team Akkers/Vogelenzang: 06-53679690
 • Team Centrum Noord: 06-53679692
 • Team Zomertuinen: 06-20764154
 • Team Sterrenkwartier/Groenewoud, Gilde wijk: 06-20764134

Praktijkondersteuning GGZ

Dichtbij huis professionele ondersteuning bij (milde) psychische klachten, dat is waar de praktijkondersteuning (POH) GGZ voor staat. De ervaring leert dat vroegtijdige psychologische interventie verergering van klachten kan voorkomen en de mens kan ondersteunen het leven weer zelf te dragen. De huisarts verwijst naar de POH GGZ als hij denkt dat een patiënt baat heeft bij psychische ondersteuning. Bijv. bij klachten als angst, somberheid, spanning, vermoeidheid, relatie(s), zingeving, rouw en/of trauma's. Een begeleidingstraject is maximaal 8 consulten van een uur. Tussendoor wordt de cliënt uitgenodigd om thuis met zijn/haar ontwikkeling bezig te blijven. De POH GGZ ondersteuning is voor patiënten die zijn verbonden aan het Gezondheidscentrum de Akkers en wordt - met doorverwijzing door de huisarts- vergoed door de zorgverzekeraar. Sinds 1 december 2010 is Ruud van Rijsingen werkzaam als POH GGZ in ons gezondheidscentrum. Hij heeft brede ervaring in de psycho-sociale hulpverlening.
De cursus Depressiepreventie die in december 2011 is afgerond is succesvol verlopen. Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers veel steun aan elkaar hebben gehad . Door de aangereikte inzichten en adviezen hebben de deelnemers geleerd om meer grip te hebben op hun gevoelens van somberheid en deze om te buigen in gevoelens van grip en kracht. Begin maart 2012 start een vergelijkbare cursus: Liever Bewegen dan Moe. Deze cursus is vergelijkbaar met Depressiepreventie. Nieuw is dat er een onderdeel Bewegen aan is toegevoegd. Hiertoe kunnen de sportfaciliteiten in o.a. het gezondheidscentrum worden benut.

Mocht u geïnteresseerd zijn kunt u contact opnemen met uw huisarts in het gezondheidscentrum, of rechtstreeks met de praktijkondersteuner GGZ Ruud van Rijsingen. Email: r.van.rijsingen@gcdeakkers.nl

Bloedprikken door de STAR

Dagelijks kunt u in het gezondheidscentrum bloed laten afnemen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De openingstijden van de STAR zijn:
Maandag t/m vrijdag van 8.15 tot 9.15 uur.

Toegang tot uw medische gegevens op de huisartsenpost

Onze praktijk is aangesloten bij de huisartsenpost in Spijkenisse om medische hulp te kunnen bieden in de avond- en weekenden. Om deze zorg zo optimaal mogelijk te kunnen leveren, heeft de huisartsenpost toegang tot uw medische gegevens in ons systeem.
Om uw privacy te beschermen hebben wij binnen onze huisartsenpost de beveiliging zodanig ingesteld dat uw medische gegevens uitsluitend ingezien kunnen worden door de artsen op de post die betrokken zijn bij uw hulpvraag.
Als u bezwaar heeft tegen deze regionale koppeling met onze huisartsenpost in Spijkenisse dan kunt u dit aan ons doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat uw medische gegevens niet beschikbaar zijn via de regionale koppeling naar de huisartsenpost.
In de NHG patiëntenbrief kunt u meer informatie vinden.

Let op: Indien u bezwaar aantekent kunt u bijgaande verklaring downloaden. Deze verklaring kunt u ook aanvragen bij de huisartsassistentes. Na het invullen van de verklaring, kunt u deze inleveren bij uw huisarts(assistentes).

Deel deze pagina:

Contact

De Akkers in Beeld

De Akkers

De Akkers

De Akkers