Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

U bent van harte welkom bij Careyn Grootenhoek in Hellevoetsluis

 
Grootenhoek05.JPG

Careyn Grootenhoek

We heten u van harte welkom bij Careyn Grootenhoek in Hellevoetsluis. In verpleeghuis Grootenhoek kunnen bewoners prettig leven in een landelijke omgeving.

Grootenhoek05.JPG
  • Route


Ligging

In een rustige omgeving aan de rand van Hellevoetsluis staat verpleeghuis Careyn Grootenhoek. Het verpleeghuis heeft plaats voor 125 bewoners en biedt een brede combinatie van zorgvormen.

Huisvesting

Careyn Grootenhoek telt vijf afdelingen met gemiddeld 24 bewoners per afdeling. Twee afdelingen zijn voor mensen met een lichamelijke beperking of handicap. Een aantal mensen woont hier langdurig. Maar u kunt hier ook terecht om te reactiveren of te revalideren, bijvoorbeeld na een beroerte (CVA) of operatie. Op de andere drie afdelingen wonen mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.

Prettig leven in een landelijke omgeving

Voor wie

Careyn Grootenhoek is er voor mensen met een indicatie zorgzwaartepakket V&V 4, V&V 5, V&V 6, V&V 7, V&V 8, V&V 9, V&V10 en LG 4, LG 5, LG 6 en LG 7. 
Er is een apart overzicht waar staat met welke ZZP men hier terecht kan.

Zorg en activiteiten

Naast langdurige zorg voor mensen die blijvend verpleeghuiszorg nodig hebben, beschikt Careyn Grootenhoek over een dagbehandeling voor ouderen met geheugenproblemen. Bezoekers van de dagbehandeling worden één of meerdere dagen in het verpleeghuis behandeld, maar blijven wel thuis wonen. Voor mensen die tijdelijk komen revalideren of reactiveren zijn er uitgebreide behandelmogelijkheden. In alle gevallen staat een deskundig team voor u klaar. Een team van activiteitenbegeleiders organiseert samen met de verzorgenden een gevarieerd aanbod aan activiteiten.

Mantelzorg

U kunt uw leven zoveel mogelijk voortzetten zoals u dat gewend was of zoals u nu zou willen. Om dit te bereiken is een samenwerking tussen u, uw familie en professionele zorg noodzakelijk. Uw familie of mantelzorger heeft dan ook een belangrijke plek bij de zorg en activiteiten.

Vrijwilligers

Bij Careyn Grootenhoek zijn ongeveer 150 vrijwilligers actief. Zij ondersteunen de vaste medewerker onder andere bij de activiteiten, maar zijn er ook om met bewoners te gaan wandelen, een boodschapje te halen of gewoon om een praatje mee te maken. Wanneer u zich als vrijwilliger bij Careyn Grootenhoek wilt inzetten, bent u van harte welkom. Lees hier meer over de mogelijkheden van vrijwilliger zijn bij Careyn. Wij ontmoeten u graag tijdens een kennismakingsgesprek.

Vrienden

In 1997 is de Stichting Vrienden van Grootenhoek opgericht met het doel geld te verwerven voor recreatie, ontspanning en gezelligheid voor de bewoners. Dankzij vele donateurs, sponsors en giften heeft de Stichting in de afgelopen jaren veel mooie projecten kunnen realiseren. Lees er hier meer over.

Kosten

Wonen en zorg in Careyn Grootenhoek vallen per 1 januari 2015 onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. U heeft een indicatie nodig van het CIZ om te kunnen wonen in onze locaties. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u zorg uit de Wet langdurige zorg nodig heeft. Deze wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis.

U kunt zelf een indicatie regelen of via uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Wel brengen we kosten in rekening voor onder andere het wassen van kleding, activiteiten, en kosten bij het gebruik van telefoon en internet. Klik hier voor een overzicht.  

Cliëntenraad

Careyn Grootenhoek
Hellevoetse Achterweg 4
3222 AA Hellevoetsluis
Secretariaat
Yvonne Hemmerlé
T 0181 - 32 13 55
E y.hemmerle@careyn.nl

Meer informatie over inschrijven en indicatie

Wilt u meer informatie over verpleeghuis Careyn Grootenhoek of het aanvragen van een CIZ-indicatie? Neem dan contact op met de medewerkers van Careyn Klantenservice.

Diensten

Deel deze pagina:

Contact