Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn gaat er alles aan doen om de benodigde kwaliteitsverbeteringen voortvarend te realiseren.

 
Careynvlag

IGZ handhaaft Careyn op lijst verpleegzorginstellingen

Utrecht, 27 oktober 2016

Binnenkort publiceert de Inspectie voor de Gezondheidszorg de geactualiseerde lijst met verpleegzorglocaties en -instellingen, waar de veiligheid en kwaliteit van zorg volgens de inspectie te wensen overlaat. Vooruitlopend op de publicatie heeft de inspectie de raad van bestuur van Careyn laten weten, dat de organisatie nog steeds in categorie 1 staat op deze lijst. Daarnaast krijgt Careyn een aanwijzing van de inspectie. De aanwijzing houdt in dat Careyn binnen de door de inspectie gestelde termijn volledig moet voldoen aan de normen voor goede zorg.

De voorzitter van de raad van bestuur, Rob van Dam, erkent dat ondanks grote inspanningen de verbeteraanpak onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, o.a. op het gebied van personele bezetting. Daarom heeft hij besloten plaats te maken voor een nieuwe bestuurder. De raad van toezicht heeft Harry Luik (63) per 1 november as. benoemd als tijdelijk voorzitter van de raad van bestuur, met positief advies van de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Luik is een ervaren zorgbestuurder en van huis uit verpleegkundige: "ik voel mij enorm uitgedaagd om samen met medewerkers, cliënten en hun verwanten aan de bak te gaan. De richting is duidelijk en ik heb er op basis van de gevoerde gesprekken vertrouwen in dat ons dat gaat lukken".
De raad van toezicht gaat later dit jaar op zoek naar een vaste voorzitter van het tweehoofdige bestuur.

Het belang van cliënten staat voorop voor Careyn. Careyn gaat er dan ook alles aan doen om de benodigde kwaliteitsverbeteringen voortvarend te realiseren. Dat betekent dat we samen met onze medewerkers, management en medezeggenschap de aanpak intensiveren. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt door alle betrokkenen maar de opgave voor de organisatie is te groot gebleken en daarom is meer tijd nodig.
Om de vereiste kwaliteitsverbetering te realiseren, is tevens een extern projectleider aangesteld met een ruime ervaring op dit vlak. Careyn verleent de Inspectie uiteraard alle medewerking om de uitvoering, de voortgang en de resultaten daarvan te toetsen. Careyn werkt hier met vertrouwen aan. De raad van bestuur heeft daarbij veel respect en waardering voor de medewerkers van Careyn, die iedere dag met veel inzet en betrokkenheid zorgen voor de cliënten.

Deel deze pagina:

Contact

Gerelateerde pagina's