Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

"Grote inzet en betrokkenheid bij de noodzakelijke verzakelijking en vernieuwing van de organisatie"

 
Sandra Spek

Sandra Spek vertrekt bij Careyn

Utrecht, 8 maart 2017

De CFO, Sandra Spek (45) vertrekt per 1 april bij Careyn. Het driejarig transitietraject om de organisatie weer financieel gezond te maken is afgerond. Reeds bij haar aantreden in 2014 heeft Spek aangegeven, dat zij na afronding van dit traject haar loopbaan als financieel bestuurder elders wilde voortzetten.

Bij haar komst als bestuurder in 2014 trof Spek Careyn aan in financieel zwaar weer. De organisatie leed al jaren operationele verliezen. Onder haar doortastende leiding werd in hoog tempo een ingrijpend verbeterplan opgesteld en uitgevoerd. Met succes, inmiddels schrijft het bedrijf operationeel weer zwarte cijfers, is de overhead teruggebracht van ruim 22 naar ruim 10% en zijn de vooruitzichten voorzichtig optimistisch.

"Grote bijdrage aan het financieel gezond maken van Careyn..."

De raad van toezicht (RvT) dankt Spek voor haar grote inzet en betrokkenheid bij de noodzakelijke verzakelijking en vernieuwing van de organisatie. Geri Bonhof, voorzitter van de RvT: "Sandra is een zeer deskundige CFO. Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan het financieel gezond maken van Careyn. De raad bedankt haar voor de goede samenwerking en wenst haar succes in haar verdere loopbaan."
De werving van een nieuwe CFO wordt in gang gezet en een op de korte termijn te benoemen interim- CFO zal zo snel mogelijk de honneurs waarnemen. Sandra zal deze CFO inwerken en waar nodig ondersteunen bij het afhandelen van lopende zaken.

Nu de transitie grotendeels afgerond is, ligt de focus voor de komende periode op het verbeteren van de kwaliteit en de vernieuwing van de zorg onder het motto 'waardegedreven zorgsturing'. Sinds eind 2015 wordt deze omslag binnen Careyn gemaakt. Careyn verwacht in de loop van dit jaar te voldoen aan de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan Careyn gesteld heeft.

Deel deze pagina:

Contact