Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Met Meerdink heeft de raad van toezicht een zeer ervaren bestuurder benoemd.

 
vlaggen

Marco Meerdink nieuwe bestuursvoorzitter Careyn

Utrecht, 30 mei 2017

Careyn heeft een nieuwe bestuursvoorzitter. De raad van toezicht heeft Marco Meerdink (1958) per 1 juni benoemd als CEO. Meerdink neemt het stokje over van Harry Luik, die sinds het vertrek van Rob van Dam eind 2016 de honneurs waarnam. Recent benoemde de raad van toezicht Henk Möhlmann als tijdelijk CFO ter vervanging van Sandra Spek die per 1 april haar functie neerlegde. De raad van toezicht gaat samen met Meerdink op zoek naar een vaste CFO.

"mooie, maar moeilijke opgave..."

Met Meerdink heeft de raad van toezicht een zeer ervaren bestuurder benoemd.
Opgeleid als arts bekleedde hij in zijn carrière tal van functies als manager en bestuurder van ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Daarnaast legde hij zich als consultant en directeur bij Twijnstra Gudde toe op advisering en interim-management in de gezondheidszorg. De afgelopen jaren was hij bestuursvoorzitter van zorgconcern Espria en Woonzorg Nederland, een woningcorporatie gespecialiseerd in de huisvesting van en dienstverlening aan senioren en mensen met een beperking.
MeerdinkMeerdink kijkt uit naar de nieuwe uitdaging: "Careyn ken ik uiteraard al veel langer. De organisatie heeft het moeilijk. Dat raakt alle medewerkers. Ik heb er zin in om samen met al die collega's mijn schouders onder een mooie, maar moeilijke opgave te zetten. Met vereende krachten kunnen we het tij keren. Onze cliënten en medewerkers verdienen dat."

De raad van toezicht van Careyn is ingenomen met de komst van de ervaren bestuurder. Voorzitter Geri Bonhof: "De raad heeft de laatste maanden zijn toezicht geïntensiveerd. Daarnaast is door regelmatig overleg met de ondernemingsraad en de cliëntenraad en door als toehoorder deel te nemen aan kwaliteitsaudits ons inzicht in wat er binnen de organisatie speelt verdiept. Goed bestuur is een voorwaarde om medewerkers op de werkvloer optimaal te ondersteunen. De RvT is ervan overtuigd dat we met Marco Meerdink een bestuurder benoemd hebben die Careyn nodig heeft. Elk vanuit zijn eigen rol, gaan we de komende periode met elkaar aan de slag om de problemen op te lossen en Careyn verder te brengen."

Deel deze pagina:

Contact