Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Behoud van een gezonde financiele huishouding blijft de komende jaren hoog op de agenda staan

 
Careynvlag

Jaarverslag 2016: Careyn nog niet uit de rode cijfers

Utrecht, 1 juni 2017

Careyn heeft in 2016 opnieuw verlies geleden. Ondanks een genormaliseerd resultaat van bijna 3 miljoen euro is het boekjaar afgesloten met een verlies van 4,5 miljoen euro, tegen 3,2 miljoen in 2015. De verwachting was een bescheiden winst. Voor dit jaar is een resultaat van net boven nul begroot, in de jaren erna loopt het resultaat naar verwachting verder op.

Het tegenvallende resultaat is vooral veroorzaakt door de druk op de marktprijzen, met name die voor de 'lichtere' zorg. Andere boosdoeners zijn het omvangrijke transitieprogramma, het hoge ziekteverzuim en de gevolgen van de nabetaling van onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie. Het behoud van een gezonde financiële huishouding zal de komende jaren onverminderd hoog op de agenda van de raad van bestuur blijven staan

Twee gezichten

2016 was voor Careyn een jaar met twee gezichten. De eerste maanden stonden in het teken van de afronding van het in de loop van 2014 ingezette verbeterplan, bedoeld om de financiële huishouding op orde te brengen en de organisatie klaar te maken voor de toekomst. De doelen van de ingrijpende transitie zijn grotendeels bereikt. De indirecte kosten zijn daarbij gehalveerd. Belangrijkste pijler van het reddingsplan was het versterken van de focus op de kernactiviteiten, te weten: wijkzorg, zo nodig aangevuld met specialistische zorg aan huis en zware specialistische zorg in verpleeghuizen.

Ook de invoering van de in 2014 ontwikkelde nieuwe strategie om vorm te geven aan het vernieuwde zorgstel, gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van de burger (samengevat als: van zorgen voor naar zorgen dàt), is grotendeels gerealiseerd. Centraal in de dienstverlening van Careyn staan de zorgteams. De teams werken in hoge mate zelfstandig en maken gebruik van moderne hulpmiddelen voor communicatie, planning en zorg op afstand. De professionals werken dichtbij de klant en hun leefomgeving. Daarom heeft Careyn het werkgebied verdeeld in vier districten, onderverdeeld in regio's. De besturing en organisatiestructuur zijn daaraan aangepast.

Kwaliteit en veiligheid

Het tweede gezicht tekende zich af, toen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) begin juli de zogenoemde 'zwarte lijst' publiceerde. Op de lijst staan 150 verpleeghuizen waar de kwaliteit en de veiligheid van de zorg naar het oordeel van de inspectie in meer of mindere mate te wensen overlaat. Careyn stond ook op de lijst. Naar aanleiding van de vermelding heeft de raad van bestuur het reguliere kwaliteitsbeleid onmiddellijk geïntensiveerd. Maar de maatregelen bleken niet voldoende om tijdig alle geconstateerde tekortkomingen op te lossen. Op de geactualiseerde lijst die de inspectie eind oktober publiceerde, was de naam van Careyn gehandhaafd. In de toelichting maakte de inspectie weliswaar melding van verbeteringen op de bezochte locaties, maar niet genoeg om Careyn van het negatieve stempel te verlossen. Integendeel, de inspectie gaf de organisatie naast de eerdere kritiek tevens een aanwijzing wegens een gebrek aan vertrouwen in de slagkracht van het bestuur om zonder extra maatregelen op korte termijn de vereiste verbeteringen te realiseren. De inspectie droeg het bestuur op om vóór 1 augustus 2017 alsnog alles op orde te brengen.

Om de aanwijzing van de inspectie kracht bij te zetten, formeerde staatssecretaris Van Rijn bovendien een interventieteam, dat het bestuur Careyn waar nodig de helpende hand kan bieden. Onder leiding van bestuurder Harry Luik stelt de organisatie alles in het werk om binnen de gestelde termijn de vastgestelde tekortkomingen weg te nemen. Uit de tussentijdse 'voortgangsbezoeken' van de inspectie blijkt, dat de organisatie op de goede weg is. De raad van bestuur verwacht dat de kwaliteit en veiligheid van zorg op 1 augustus van dit jaar in alle verpleeghuizen van Careyn aan de normen van de IGZ zal voldoen. Dit in het besef dat de werving van voldoende gekwalificeerde medewerkers en de borging van de kwaliteit van zorg blijvende aandacht vergen.

Het volledige jaarverslag vindt u op hier.

Deel deze pagina:

Contact