Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Verklaring Careyn n.a.v. publicatie in Algemeen Dagblad dd 27 oktober 2018

27 oktober 2018

Verklaring Careyn n.a.v. publicatie Cees Grimbergen in Algemeen Dagblad dd 27 oktober 2018

Careyn heeft met verbazing kennisgenomen van de publicatie van Cees Grimbergen in het Algemeen Dagblad, editie Utrecht van zaterdag 27 oktober. Het artikel over Careyn en ons zorgcentrum Tuindorp-Oost is suggestief en ongenuanceerd. Bovendien is de inhoud voor een belangrijk deel gebaseerd op verkeerde of verouderde informatie. Wij herkennen ons niet in het artikel en nemen daar dan ook nadrukkelijk afstand van.

Reeds meerdere keren heeft Careyn de bewuste journalist geïnformeerd over Tuindorp-Oost en de situatie rond de verhuizing. Vanuit de Raad van Bestuur heeft Guido van de Logt aan onze bewoners uitgebreid toegelicht dat de verhuizing vanuit het oogpunt van veilige en goede zorgverlening echt noodzakelijk is en dat er een zeer zorgvuldig informatie- en begeleidingsproces is ingericht voor de bewoners van locatie Tuindorp Oost. Ook daarbij was de journalist aanwezig.
De op de verschillende momenten verstrekte informatie wordt echter redactioneel voor het belangrijkste deel genegeerd, waardoor een zeer eenzijdig en bovendien onjuist beeld wordt gecreëerd van de situatie en de inzet van ons medewerkersteam op deze locatie. Dit betreuren wij ten zeerste. Daarnaast hebben we bij de totstandkoming van het artikel helaas moeten constateren dat de betrokken journalist in de contacten met onze medewerkers en bewoners niet de zorgvuldigheid en de objectiviteit heeft betracht die wij voor een juiste informatievoorziening wenselijk achten.

Positieve ontwikkeling
Er wordt op onze locatie Tuindorp Oost zelfbewust en met grote inzet en passie gewerkt. De kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid staan daarbij steeds voorop. Er zijn in de afgelopen periode veel verbeteringen doorgevoerd in de organisatie voor onze bewoners alsmede om te voldoen aan de eisen van de aanwijzing van de inspectie. Dat heeft er in april van dit jaar ook toe geleid dat Careyn aan het eerste deel van de aanwijzing voldoet. De organisatie gaat daar -ook op Tuindorp Oost- onverminderd mee door. Onze eigen maandelijkse monitoring laat een positief beeld van Tuindorp Oost zien, hetgeen wordt geobjectiveerd en bevestigd door de recent uitgevoerde externe audit.

Persoonlijke begeleiding
In de aanloop naar de verhuizing vindt er intensief overleg plaats met de bewoners en hun naasten. Vanzelfsprekend realiseren wij ons dat de noodzakelijke verhuizing impact heeft op de bewoners en ongemak veroorzaakt. Dat is helaas ook niet volledig te voorkomen. Daarom begeleiden we hen persoonlijk en doen we er alles aan om de verhuizing met zo min mogelijk ongemakken te laten verlopen. Careyn draagt ook de volledige kosten voor de verhuizing. Dit alles gebeurt in nauwe samenspraak en samenwerking met de cliëntenraad.
Vanuit de raad van bestuur is Guido van de Logt persoonlijk betrokken gedurende het gehele verhuisproces. Hij ziet toe op een zorgvuldig proces dat in betrokkenheid met de directe omgeving wordt uitgevoerd.

Deel deze pagina:

Contact