Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn is voornemens haar zorgactiviteiten in regio Breda over te dragen aan Thebe

Utrecht, 4 januari 2019

Zorgorganisatie Careyn heeft de intentie om haar activiteiten in de regio Breda over te dragen aan Thebe Wijkverpleging. Careyn is al langere tijd op zoek naar een geschikte overnamekandidaat. De afgelopen maanden zijn er verkennende gesprekken gevoerd. De gesprekken tussen Careyn en Thebe verliepen positief en hebben geleid tot principe-afspraken met betrekking tot de overname. Het gaat hierbij om de wijkverpleging, thuisbegeleiding, dagbesteding en een hospice in de regio West-Brabant.

Careyn wil meer focus aanbrengen in het aanbod en het werkgebied van de organisatie. Het overdragen van de zorgactiviteiten in de regio Breda is een van de manieren om deze focus te krijgen. Careyn is hiervoor op zoek gegaan naar een geschikte overnamekandidaat.

Gedeelde visie op zorg

De visies op zorg van Thebe en Careyn komen overeen. Beide organisaties gaan uit van kwaliteit van leven en het welbevinden van cliënten en vinden het belangrijk om naasten daarin nauw te betrekken. De zorg en diensten die Careyn en Thebe in de regio Breda bieden kennen veel overlap, maar vullen elkaar ook gedeeltelijk aan. Voor cliënten zal een overname dan ook nauwelijks tot verandering leiden.

Voor medewerkers van Careyn is de overgang naar Thebe heel natuurlijk. Het is een vergelijkbare organisatie onder dezelfde cao, die zowel voor medewerkers in de wijk als in de verpleeg- en verzorgingshuizen goede ontwikkelmogelijkheden kent.

Vervolgstappen

De komende maanden worden gebruikt om het voorstel tot overname in detail uit te werken, langs de adviesorganen van beide organisaties te laten gaan en deze te laten toetsen bij de Nza en de ACM. Na goedkeuring door alle instanties zal er een definitief besluit tot overname kunnen worden genomen. Thebe en Careyn streven ernaar om 1 juli 2019 een en ander afgerond te hebben.
De cliënten worden de komende week door de zorgmedewerkers persoonlijk geïnformeerd.

Deel deze pagina:

Contact

Gerelateerde pagina's