Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn komt met nieuwe blauwdruk voor verhuizingen

Utrecht, 20 november 2019

Careyn gaat werken met een nieuwe blauwdruk voor het voorbereiden en uitvoeren van noodzakelijke verhuizingen van bewoners in haar verpleeghuizen. Dit is het resultaat van een onafhankelijke evaluatie die de Raad van Bestuur heeft laten maken van de verhuizing die in 2018 op de Careyn-locatie Tuindorp Oost in Utrecht plaatsvond. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het bureau De Praktijk. De reden voor het onderzoek was dat er in het verhuisproces en de communicatie daarover in de ogen van de Raad van Bestuur te veel niet goed was gegaan. Doel van het onderzoek was het trekken van lessen voor de toekomst uit de wijze waarop het verhuisproces is verlopen.

Bevestiging situatie

In het onderzoek is gesproken met representanten van alle betrokken stakeholdergroepen rond locatie Tuindorp Oost. Marco Meerdink, bestuursvoorzitter van Careyn, hierover: "Het rapport schetst terecht een kritisch beeld van de wijze waarop het gehele verhuisproces is verlopen. Daarbij wordt vooral gewezen op de onvolkomenheden en tekortkomingen in de aanloop naar de verhuizing van onze bewoners. Het accent ligt daarbij op het gebrek aan zorgvuldige, tijdige en volledige communicatie en het invoelend vermogen. Wij trekken ons dat zeer aan en betreuren dat onze oudere, kwetsbare bewoners zich overvallen en niet serieus genomen hebben gevoeld. Wij hadden in dit proces zorgvuldiger moeten omgaan met alle betrokkenen. Daarvoor past een nogmaals en met nadruk herhaald excuses. Deze excuses hebben wij inmiddels ook persoonlijk overgebracht".

Lessen voor de toekomst

De Raad van Bestuur van Careyn geeft in een formele reactie op het rapport aan dat zij alle aanbevelingen uit het rapport van De Praktijk overneemt en daarmee haar verhuisprotocol zal optimaliseren. Daarmee ontstaat een nieuwe blauwdruk voor de toekomstige verhuizingen binnen Careyn. De Raad van Bestuur heeft het rapport en haar reactie daarop gedeeld met alle betrokken stakeholders en zij zal de aanbevelingen direct toepassen bij de komende verhuizing op Tuindorp Oost. Zij heeft daartoe ook een speciale coördinator aangesteld die tot taak heeft te borgen dat alles vlekkeloos verloopt.

Deel deze pagina:

Contact