Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg voor Careyn

Utrecht, 21 maart 2019

De indruk kan gewekt zijn dat Careyn de laatste tijd alleen maar bezig geweest is met de kwaliteit en veiligheid van zorg. Maar niets is minder waar. Ook op het gebied van duurzame maatregelen heeft Careyn flinke stappen gemaakt. Die inspanningen hebben geresulteerd in het behalen van het bronzen certificaat Milieuthermometer zorg.

Het certificaat werd op 6 maart uitgereikt tijdens een bijeenkomst van de provincie Utrecht. Die meeting markeerde de start van een provincie-brede aanpak, gericht op alle grote zorginstellingen. Daar waar een aantal collega-instellingen hun eerste stappen gaan maken op het gebied van duurzaamheid, kon Careyn al het eerste certificaat in ontvangst nemen. Daarmee behoort Careyn tot de voorlopers en is zij een voorbeeld voor andere zorgorganisaties.

Het certificaat van het Milieu Platform Zorgsector geldt voor de negen grootste Careyn locaties. Arno van der Spek is als 'milieucoördinator' de grote aanjager. Hij adviseert en informeert locaties onder andere over bewustwording, het verminderen van afval en een lager verbruik van energie en water. Op basis van een uitvoerige analyse van het energieverbruik worden verbeteringen voorgesteld. Met medewerking van alle medewerkers en cliënten op de locaties worden vervolgens die verbeteringen doorgevoerd. Die maatregelen variëren van het sluiten van 'groene' contracten met energieleveranciers tot het geven van voorlichting aan cliënten hoe zij het energieverbruik kunnen terugdringen.

Het certificaat werd uitgereikt aan bestuurder Guido van de Logt. Hij sprak mooie, inspirerende woorden: dat Careyn in 2019 en verder, het duurzaam ondernemen zo vorm wil geven dat alle organisatie onderdelen gestimuleerd worden om een en ander door te voeren. Duurzaam ondernemen betekent geen lastenverzwaring, maar juist andersom.

Arno van der Spek: "Met het behalen van het certificaat voor de negen grootste locaties zijn we er nog niet. Careyn gaat voor meer. We gaan nu onze pijlen richten op het zilveren certificaat. Daar zijn nog heel veel inspanningen voor nodig. Maar met het bronzen certificaat laten we ons als Careyn al van een mooie maatschappij-betrokken kant zien."

Deel deze pagina:

Contact