Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Verslag Inspectiebezoek Tuindorp-Oost

Utrecht, 27 juni 2019

Onlangs heeft het Ministerie van VWS besloten dat het verslag van het inspectiebezoek dat de IGJ op 16 november 2018 aan onze locatie Tuindorp Oost bracht op basis van een WOB-verzoek openbaar gemaakt dient te worden.
Normaal gesproken worden rapporten over inspectiebezoeken die de IGJ naar aanleiding van meldingen aan zorginstellingen brengt niet openbaar gemaakt. Nu dit rapport op basis van het WOB verzoek toch openbaar is geworden, kiezen wij ervoor dit voor belangstellenden beschikbaar te stellen op onze website.
Vanzelfsprekend hebben wij het rapport zorgvuldig bezien op mogelijke inbreuken op privacy van personen die daarin genoemd zijn en hebben we daarmee rekening gehouden bij de openbaarmaking. U kunt het rapport hier inzien.

Deel deze pagina:

Contact