Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Publicatie kwaliteitsverslag 2018

Utrecht, 10 juli 2019

In januari 2017 is het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. In dit kwaliteitskader is aan alle organisaties die verpleeghuiszorg leveren gevraagd om een kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag op te stellen. Jaarlijks blikken we terug op het voorgaande jaar. Het kwaliteitsjaarverslag is besproken met de Centrale Cliëntenraad (CCR), de Professionele Adviesraad (PAR) en de Raad van Toezicht (RvT).

Klik hier voor het Careyn Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg 2018. U vindt dit verslag ook op onze pagina Maatschappelijke verantwoording.

Deel deze pagina:

Contact