Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Britse variant vastgesteld bij twee verpleeghuisbewoners met corona

Utrecht, 19 januari 2021

Bij twee verpleeghuisbewoners die 6 januari jl. positief testten op corona, is nu vastgesteld dat het ging om de Britse variant. Dit blijkt uit de routinesteekproef die het Maasstadziekenhuis wekelijks uitvoert in samenwerking met het RIVM. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een uitbraak net voor de Kerst onder psychogeriatrische cliënten van verpleeghuis Grootenhoek in Hellevoetsluis. Grootenhoek heeft destijds in december direct alle benodigde maatregelen genomen, in overleg met de GGD. De GGD geeft aan dat in overleg met het RIVM in het verpleeghuis nu geen extra maatregelen nodig zijn. Grootenhoek blijft haar infectiepreventiebeleid optimaal handhaven.

Verpleeghuis Grootenhoek heeft drie afdelingen PG met psychogeriatrische cliënten, veelal mensen met zware dementie. In totaal verbleven in december 46 cliënten op deze drie afdelingen. Een dag voor de Kerst werd corona vastgesteld bij een cliënt op een afdeling PG. Grootenhoek heeft toen direct extra maatregelen genomen. Medewerkers droegen allen persoonlijke beschermingsmiddelen, de afdeling werd geïsoleerd, familie werd geïnformeerd en gevraagd om niet op bezoek te komen. Vervolgens zijn ook de cliënten op de andere twee afdelingen onderzocht waarbij ook contact was met familie over de stand van zaken en maatregelen. Uiteindelijk is bij 44 psychogeriatrische cliënten corona vastgesteld. Van de medewerkers waren er 17 besmet met corona.

Maatregelen
Sinds 14 januari jl. zijn op de drie PG afdelingen van Grootenhoek onder cliënten geen nieuwe besmettingen met corona vastgesteld. Uit voorzorg blijven de huidige maatregelen van kracht. Dat betekent dat medewerkers blijven werken met volledige bescherming dus met chirurgisch mondneusmasker, handschoenen, een spatbril en een schort met lange mouwen. Op de PG afdelingen werkt een vaste groep medewerkers. Cliënten blijven alleen op hun eigen afdeling. Zij mogen 1 bezoeker per dag ontvangen en bezoek dient dan ook volledige bescherming te dragen.
De GGD, het Maasstadziekenhuis en Grootenhoek gaan samen vervolgonderzoek doen om de verspreidingsweg van het virus en de Britse variant verder in kaart te brengen.

Grootenhoek heeft ook twee afdelingen met somatische cliënten. Dit zijn ouderen met lichamelijke beperkingen. Op deze afdelingen zijn in december en tot op heden, 19 januari geen besmettingen onder cliënten geweest.

Deel deze pagina:

Contact