Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Verbeterplan in lijn met de aanbevelingen van de onderzoekscommissie

 
Grootenhoek Hellevoetsluis

Verbetermaatregelen Grootenhoek

Hellevoetsluis, 6 november 2017

Een nieuwe locatiemanager, de aanstelling van kwaliteitsverpleegkundigen en teamondersteuners, het werken met zogeheten eerstverantwoordelijke verzorgenden, directe sturing op veiligheid en medicatie en de begeleiding door een specialistisch adviesbureau. Dit zijn maatregelen die Careyn inmiddels heeft getroffen naar aanleiding van het onderzoek naar drie geweldsincidenten in zorgcentrum Grootenhoek in Hellevoetsluis.

Andere verbeteringen die Careyn binnenkort wil invoeren gaan over meer deskundigheid onder het personeel van specifieke ziektebeelden en omgaan met moeilijk gedrag van bewoners, kleinschaliger en groepsgerichter werken, betere dossiervoering en een grotere rol voor de kwaliteitsverpleegkundige.

Careyn volgt met de maatregelen in grote lijnen de aanbevelingen van de onderzoekscommissie die op verzoek van de inspectie gezondheidszorg en jeugd in oprichting (IGJ, voorheen IGZ) de drie meldingen van geweldsincidenten onderzocht. Bij elk incident in mei en juni van dit jaar was steeds dezelfde bewoner betrokken.
De maatregelen moeten de kwaliteit en veiligheid van de zorg in Grootenhoek, in het bijzonder op de afdeling waar de incidenten plaatsvonden, op het gewenste niveau brengen en een duidelijke visie hebben op zulke problemen.

Careyn heeft een persverklaring afgegeven. Deze kunt u hier lezen.

Deel deze pagina:

Contact