Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Wethouder de Goeij: "Ontzettend belangrijk voor ouderen in Wateringen"

 
Careyn De Ark

Toekomstplan voor zorgcentrum Careyn De Ark

Wateringen, 6 december 2017

Zorgcentrum Careyn De Ark in Wateringen blijft behouden als voorziening voor zorg, welzijn en ontmoeting voor ouderen. De dreigende sluiting is van de baan. Dat blijkt uit het toekomstplan dat Careyn deze week aan de bewoners, familieleden en medewerkers presenteerde.

In overleg met het zorgkantoor DSW en de gemeente Westland zijn concrete afspraken gemaakt over de toekomstige invulling van het zorgcentrum. Zo blijven er 50 zogeheten verzorgingshuisplaatsen in stand om in de groeiende vraag naar zwaardere zorg te blijven voorzien, wordt de afdeling kleinschalig wonen (KSW) met 9 plaatsen uitgebreid naar 39 plaatsen en wordt bekeken of een gedeelte van De Ark geschikt kan worden gemaakt voor 'scheiden wonen zorg'.
Deze woonvorm is bedoeld voor kwetsbare, maar zelfstandig wonende ouderen met een lichte zorgvraag die gebaat zijn bij geborgenheid. De cliënten betalen zelf de huur voor hun appartement en krijgen zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Samen met de gemeente wordt momenteel onderzocht hoe de bijbehorende voorzieningen zoals woningaanpassing, maaltijdvoorziening en dagbesteding kunnen worden gerealiseerd.

Dankzij het toekomstplan kunnen de huidige bewoners in De Ark blijven wonen.
Om het zorgcentrum ook voor de lange termijn betaalbaar te houden overweegt Careyn om 30 appartementen te verhuren aan een andere zorgaanbieder die zich richt op een verwante doelgroep en gebruik maakt van de aanwezige voorzieningen. Careyn is inmiddels met twee geïnteresseerde zorgaanbieders in gesprek.

Gemeente Westland, DSW en Careyn zijn enthousiast over het bereikte resultaat. Marga de Goeij, wethouder zorg en welzijn: "De gemeente Westland heeft zich stevig ingezet om zoveel mogelijk verzorgingshuisplaatsen te behouden. Dat is gelukt, want in plaats van vijftien blijven er nu vijftig plaatsen. Het maakt het voortbestaan van De Ark een stuk zekerder, ontzettend belangrijk voor ouderen in Wateringen."
Dirk Pons, directeur van DSW, en Marjolein van Bommel, districtsdirecteur van Careyn delen het enthousiasme van de gemeentebestuurder. Dirk Pons: "Ik ben blij dat we deze voorziening als Careyn, gemeente Westland en Zorgkantoor samen in stand kunnen houden voor de gemeente". Marjolein van Bommel vult aan: "Ik ben er trots op, dat we door de krachten te bundelen dit hebben kunnen bereiken voor onze kwetsbare ouderen en zo de (toekomstige ) bewoners van de Ark weer een mooie toekomst geven in het levendige dorpshart van Wateringen."

Deel deze pagina:

Contact

Gerelateerde pagina's