Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn richt begeleidingsproces in voor verhuizing in Tuindorp Oost

Utrecht, 30 juli 2018

Careyn is gestart met het informatie- en begeleidingsproces voor de bewoners van Zorgcentrum Tuindorp Oost in Utrecht. Zij ziet zich namelijk uit het oogpunt van kwaliteit en veiligheid genoodzaakt om haar oudere bewoners met een lichte zorgvraag op deze locatie te concentreren. Dit in afwachting van de nieuwbouw die eind 2019/begin 2020 gerealiseerd gaat worden op een steenworp afstand van het huidige gebouw. De ouderen zijn nu over de twee vleugels van het respectievelijk twaalf en vier verdiepingen tellende pand verspreid. Dit is gezien de afnemende populatie niet langer verantwoord.

Ook de verhuur aan de jongeren met Socius moet zij helaas staken met inachtneming van de geldende opzegtermijn. De verhouding tussen de resterende ouderen en de jongeren wordt nu niet meer als evenwichtig ervaren. Maar vooral is voor de resterende ca. 30 ouderen de kwaliteit en veiligheid onder de huidige omstandigheden niet meer te garanderen. Er zijn verdiepingen waar nog slechts één of twee ouderen wonen. Daarnaast zijn er ouderen die niet langer binnen een verzorgingshuissetting kunnen blijven wonen. Ook externe coaches vanuit het programma Waardigheid & Trots, dat op initiatief van het Ministerie van VWS plaatsvindt, constateren dat er onvoldoende structuur en veiligheid geboden kan worden in de huidige context.

Verouderd gebouw

Tuindorp Oost is een verouderd gebouw en staat al jaren op de nominatie om vervangen te worden door nieuwbouw. Careyn heeft recentelijk samen met de vastgoedontwikkelaar alternatieven binnen het gebouw verkend, zoals het benutten van de onderste woonlagen. Maar dit is waarschijnlijk niet haalbaar. Dit zou ook de planning van de nieuwbouw verder stagneren.

De ouderen verhuizen naar de vier woonlagen in één vleugel, de laagbouw. Overigens kunnen zij er uiteraard ook voor kiezen om naar een (zorg-)locatie elders te verhuizen. De jongeren die via Socius huren, hebben contractueel in ieder geval vier maanden maar voor de hoogbouw tot het einde van het jaar om een andere woonomgeving te zoeken. Met de maatregelen en de concentratie van de ouderen wil Careyn de kwaliteit, veiligheid en gezelligheid borgen totdat de resterende bewoners definitief kunnen verhuizen naar de nieuwbouw.

Begeleidingsproces

Careyn begrijpt dat dit proces onrust bij de bewoners en naasten oproept. Zij doet er daarom alles aan om een zorgvuldig informatie- en begeleidingsproces in te richten. Er is inmiddels een speciale projectgroep gestart, waarin ook de cliëntenraad zitting heeft. Ook is er een consulent aangesteld die het proces regisseert en alle gesprekken voert met de bewoners en naasten. Daarnaast vinden er bijvoorbeeld weer informatiebijeenkomsten plaats met alle betrokkenen over de uitvoering van de verhuizing. Dat geldt ook voor de jongeren van Socius.
Careyn zal de verhuizing verzorgen.

Deel deze pagina:

Contact