Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn Utrecht West sluit zich aan bij ONUe

Woerden, 15 april 2021

Careyn Utrecht West is afgelopen dinsdag, samen met De Rijnhoven, toegetreden tot het Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerste lijn (ONUe). Dat is een netwerk van Specialisten Ouderengeneeskunde (SO’s) en GZ-psychologen die werken bij verschillende organisaties in de stad Utrecht. Careyn Utrecht-Stad maakte er al deel van uit. De Specialisten Ouderengeneeskunde behandelen cliënten in de eerste lijn in aanvulling op de huisartsenzorg. Dat levert veel 'zorgwinst’ op: in 55% van de gevallen hoeven huisartsen hun patiënten niet meer naar andere zorgverleners zoals ziekenhuizen, GGZ of verpleeghuizen door te verwijzen.

Huisartsen, cliënten en zorgorganisaties zijn dan ook zeer tevreden over ONUe. Dat wordt bevestigd door de resultaten van de tevredenheidsmetingen over de eerste anderhalf jaar van het bestaan van dit netwerk. Enkele cijfers: 95% van de huisartspraktijken in Utrecht heeft in 2020 cliënten naar ONUe verwezen. Huisartsen beoordelen de dienstverlening van ONUe gemiddeld met een 8,7 en cliënten geven de consulten van de ONUe behandelaren gemiddeld een 8,8. Zij noemen dat consult "prettig, professioneel en oplossingsgericht".

Hanneke van de Sandt is Specialist Ouderengeneeskunde bij Careyn. Zij is sinds de oprichting in september 2019 actief betrok­ken bij ONUe. Zij kijkt met trots terug op het eerste jaar: "Huisartsen weten ons veel beter te vinden dan voorheen. We hebben in 2020 met alle praktijken in Utrecht contact gelegd en zijn bij de meeste structu­reel betrokken. Dit wordt enorm gewaardeerd en we worden nu vroegtijdig betrokken als een casus daar om vraagt.

Eén gezamenlijk doel

Volgens Hanneke is ONUe een innovatief ant­woord op de toenemende schaarste van Specialisten Ouderengeneeskunde en GZ- psychologen en de groeiende groep kwetsbare ouderen thuis. "Binnen ONUe kijken we over de grenzen van onze eigen organisatie en hebben we één gezamenlijk doel: huisartsen en cliënten zo goed mogelijk ondersteunen."

Inmiddels hebben meerdere organisatie te kennen gegeven dat zij willen deelnemen aan ONUe, ook buiten Utrecht Stad. Met de toetreding van Careyn Utrecht West en De Rijnhoven op 13 april jongstleden is die uitbreiding van dit succesvolle concept in gang gezet.

ONUe wordt ondersteund door het zorgkantoor van Zilveren Kruis en regionale organisaties.

Meer informatie: www.ONUe.nl

Deel deze pagina:

Contact