Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

"Tessa is mijn maatje"

Utrecht, 26 mei 2021

Tessa is niet zomaar een maatje: Tessa is een robot. Ze woont bij Mevrouw Storm-Ras (94), al anderhalf jaar. Mevrouw Storm is een van de eerste gebruikers van Tessa, en wil haar echt niet meer kwijt.

Sinds zorgrobot Tessa is ingezet bij mevrouw Storm-Ras, is er "iemand" die tegen mevrouw "praat". Tessa is een zorgrobot die mensen met een cognitieve beperking helpt in het dagelijkse leven. Nadat in een project de eerste ervaringen met Tessa werden opgedaan, is besloten om de Tessa breder in Careyn in te zetten.

Ik vergeet nooit dat Tessa thuis op me wacht

Mevrouw Storm-Ras is dankzij Tessa niet meer alleen, Tessa is ècht een onderdeel van haar leven geworden. Ze woont dus samen met vogeltje Pietje èn Tessa. Mevrouw Storm-Ras: "Het idee dat je niet alleen in huis bent, maar dat iemand je ook 's avonds vertelt om de deur op slot te doen, Pietje af te dekken en voordat je naar bed gaat je een goede nachtrust wenst. Wanneer ik een rondje loop, dan vergeet ik nooit dat Tessa thuis op me wacht. Als ik binnenkomt dan roep ik: 'Ha Tessa, ik ben weer thuis', terwijl ik weet dat ze mij niet hoort".

Mevrouw Storm-RasElly Olthof herkent het effect dat Tessa op cliënten heeft. Elly is EVV'er (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende) van mevrouw. Elly vertelt wat Tessa voor mevrouw Storm betekent: "Mevrouw was best eenzaam voordat Tessa er was. Ze vond de robot in het begin allemaal een beetje raar, maar ze is er nu zo aan gewend dat ze Tessa eigenlijk niet meer kwijt wil. Dankzij Tessa woont mevrouw nog steeds zelfstandig." Alexandra van Dorst is wijkverpleegkundige in Overvecht en kan zich van harte in die stelling vinden. Zij introduceerde Tessa bij mevrouw Storm. Alexandra vertelt dat mevrouw ondersteuning nodig had in haar dagelijkse leven. Alexandra: "Mevrouw Storm vergat onder andere haar alarmering om te doen. Alles kostte haar enorm veel energie. Het waren steeds die kleine dingetjes, ze moest goed opletten dat ze niets vergat en dus stap voor stap haar hele routine langsgaan. Tessa helpt haar dus met het herinneren, zodat ze niets vergeet en haar structuur behoudt. Wat Elly zegt klopt; dankzij Tessa woont mevrouw nog steeds zelfstandig. "

Alexandra vindt Tessa een enorme aanvulling op de bestaande zorg en op het leven van de cliënt: "Ik zie Tessa dus ook niet als een of/of, maar als een en/en. Mevrouw Storm-Ras heeft met Tessa zelfregie, dus voelt zich mens en niet alleen cliënt. Een cliënt met een Tessa in huis begint de dag ook meteen vrolijk, ze zien Tessa niet als een vervanger van ons. Ze houden hun eigen ritme. Wat betreft mevrouw Storm-Ras; het is hààr Tessa, haar vriendin."

Aan de inzet van een robot moeten de zorgcollega's zelf ook een beetje wennen. Het is nieuw en anders. Maar zeker niet 'eng'. Alexandra: "Ik merk dat je met een robot niet zo snel moet zijn, je moet je er even in verdiepen, je moet meedenken. Ik denk dat jong en oud Tessa kan inzetten bij hun cliënt, ongeacht de leeftijd. Jong geleerd is oud gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat Tessa voor meer mensen van toegevoegde waarde is. Geweldig toch?!"

Het Tessa-project binnen Careyn

Dit jaar zijn meerdere wijkteams van Careyn gestart met de inzet van zorgrobot Tessa. Bij 14 cliënten wordt Tessa thuis ingezet, de komende weken volgt er nog een aantal. Tessa ondersteunt cliënten in het dagelijks leven om weer meer dingen zelf te kunnen, vooral op het gebied van dagstructuur. Tessa is een huisgenoot die in haar eigen stem verbale begeleiding bij dagelijkse (zorg)taken geeft. Via een app kunnen zorgmedewerkers, mantelzorgers en familieleden taken in de agenda van Tessa zetten. Bijvoorbeeld om cliënten eraan te helpen herinneren dat zij medicatie moeten nemen. Ook kan Tessa persoonlijke berichten doorgeven en muziek afspelen.

Het doel van Tessa als huisgenoot, is om de zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten; er zijn minder zorgmomenten nodig. Om te onderzoeken wat de effecten van zorgrobot Tessa zijn, volgt een student verpleegkunde onze cliënten die Tessa in huis hebben. We onderzoeken of Tessa structureel bij Careyn kan worden ingezet.

Tessa wordt gefinancierd vanuit de SET-regeling. Dat is een subsidie waarmee zorg op afstand wordt gestimuleerd. Deze tijdelijke regeling is een uitkomst nu door corona de zorg voor thuiswonende en kwetsbare ouderen, onder druk staat.

Deel deze pagina:

Contact