Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn JGZ Dordrecht

Bel voor Careyn JGZ Dordrecht naar 088 - 123 99 24

Careyn JGZ Dordrecht, u staat er niet alleen voor...

0-4 jaar

Careyn JGZ Dordrecht ondersteunt en begeleidt ouders van kinderen van 0-4 jaar bij groei, ontwikkeling, verzorging en opvoeding. Niet alleen gedurende de eerste maanden na de geboorte, maar ook daarna zult u met uw kind diverse keren het consultatiebureau bezoeken. U kunt er met vragen terecht, maar ook voor de nodige inentingen. Ons uitgangspunt is dat de ouder zelf verantwoordelijk is en blijft voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Het is onze taak om ouders te begeleiden en te ondersteunen, zodat zij zelfstandig hun keuze voor het kind kunnen maken.

Geboortemelding

Na de geboorte dient uw kindje bij ons aangemeld te worden. Veelal doet de Kraamzorg dat. Is dat niet gebeurd, dan kunt u uw kindje telefonisch of dogitaal aanmelden. Klik hier.

Speciale diensten

Naast het algemeen basisaanbod voor alle ouders en kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar bestaan er voor speciale doelgroepen aanvullingen op dit aanbod:

5-19 jaar

Sinds 2012 is de gehele zorg voor kinderen tot 19 jaar in de regio Zuid-Holland Zuid ondergebracht bij de zorgaanbieders Rivas en Careyn.

Voor vragen over de gezondheid, ontwikkeling, verzorging of de opvoeding, kunt u contact opnemen met de jeugdarts en jeugdverpleegkundige. Dat kan via het volgende telefoonnummer: 088-1239924.
De medewerkers zullen ervoor zorgen dat uw vraag bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige terecht komt.

Vaccinaties

In het jaar dat kinderen 9 jaar worden verstuurt Careyn in haar werkgebied een uitnodiging voor de BMR (bof, mazelen en rode hond) en de DTP (difterie, tetanus en polio) vaccinatie. Meisjes krijgen op 12-jarige leeftijd een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker aangeboden, zij ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

 • Klik hier voor het vaccinatieschema DTP/BMR voorjaar 2017.
 • Klik hier voor het vaccinatieschema HPV voorjaar 2017

Klik hier voor de bijlage zoals u deze ook bij de uitnodiging ontvangt. Daarin vindt u onder andere antwoorden op veelgestelde vragen. 

Verhindering

Heeft u vragen over de planning? Of bent u verhinderd? Neem contact op met het bedrijfsbureau van Careyn via het mailadres vaccinaties4tot19@careyn.nl of telefonisch via 088-123 99 24.

Klik hier voor het werkgebied Careyn regio ZHZ 

Waarom inenten

Infecties kunnen ernstige gevolgen hebben. Daarom biedt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) bescherming tegen infectieziekten. Vaccineren beschermt kinderen tegen ernstige infectieziekten. Op de website www.rijksvaccinatieprogramma.nl vindt u meer informatie over het belang van inentingen.

Vergoeding van de kosten 

De vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma zijn kosteloos.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.rvp.nl of speciaal voor kinderen: http://www.kinderprik.nl.

Onze consultatiebureaus

Alle consultatiebureau's zijn bereikbaar via 088 - 123 99 24 (8:30 - 16:30 uur)

Brouwerdijk 2
3314 GR Dordrecht

Dudokplein 114
3315 KG Dordrecht

Van Godewijckstraat 104
3311 GX Dordrecht

Admiraalsplein 174
3317 BD Dordrecht

'De Staart'
Plein 40-45 no.6
3313 CV Dordrecht

Bereikbaarheid

U kunt met uw vragen terecht bij het afsprakenbureau. Bel 088 - 123 99 24. Dit nummer is maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:30 tot 16:30 uur.

U kunt hier terecht voor het maken of verzetten van een afspraak met het consultatiebureau of de pedagoog, maar ook voor een geboortemelding of een inhoudelijke vraag over bijvoorbeeld voeding, opvoeding en/of de ontwikkeling van uw kind. Niet altijd zullen we uw vraag direct kunnen beantwoorden. Dan belt een jeugdverpleegkundige u terug. 

Inloopspreekuur

Heeft u tussen de consultatiebureaubezoeken door vragen over de ontwikkeling, verzorging of opvoeding van uw kind? Dan kunt u terecht op het inloopspreekuur van uw consultatiebureau, zonder een afspraak te maken. Vaccineren gebeurt wel alleen op afspraak.

Wilt u het inloopspreekuur bezoeken van de locatie waar u met uw kind komt, dan kan dit op de volgende tijden:

Dag

Locatie

Tijden

Maandag

Dordrecht,
Brouwersdijk 2

09.00-10.00 uur

 

Dordrecht,
Van Godewijckstraat 104

13.00-13.30 uur

 

Dordrecht,
Plein 40-45 6

12.00-12.30 uur

Dinsdag

Dordrecht,
Admiraalsplein 174

12.30-13.30 uur

 

Dordrecht,
Dudokplein 114

13.00-14.00 uur

Woensdag

Dordrecht,
Van Godewijckstraat 104

13.00-13.30 uur

 

Dordrecht,
Dudokplein 114

13.00-14.00 uur

Vrijdag

Dordrecht,
Brouwersdijk 2

12.30-13.30 uur

 

Healthy Pregnancy 4 All-2

Logo Health Pregnancy 4 All 2

De consultatiebureaus in Dordrecht doen mee aan het project Healthy Pregnancy 4 All-2 van het Erasmus MC. In deze flyer leest u in het kort waarom we aan dit project meedoen en wat dit voor u betekent.

Waarom doen we mee met dit project?

Gelukkig krijgen de meeste ouders een gezonde baby. Toch komt het nog te vaak voor dat kinderen te vroeg of met een te laag geboortegewicht geboren worden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de groei en ontwikkeling van het kind, zelfs op latere leeftijd. Ook kunnen andere factoren invloed hebben op de groei en ontwikkeling van een kind. Door op tijd de juiste zorg aan deze kinderen te bieden, willen we dit voorkomen.

Wat betekent dit voor u?

Het onderzoek is van toepassing op alle kinderen geboren vanaf 1 september 2016. De jeugdarts of -verpleegkundige stelt tijdens het huisbezoek en het spreekuur een aantal vragen om factoren op te sporen, die een gezonde groei en ontwikkeling van uw kind kunnen beïnvloeden. Andere gegevens, zoals de groei (lengte, gewicht en hoofdomtrek) en de ontwikkeling van uw kind tot tweejarige leeftijd, worden anoniem beschikbaar gesteld aan de onderzoekers van het project. De onderzoekers gaan na of bepaalde factoren problemen bij de groei en ontwikkeling van jonge kinderen kunnen voorspellen. Dan kan eerder goede zorg worden aangeboden. De onderzoekers kunnen niet zien dat de gegevens van uw kind zijn.

Meer informatie

Als de arts of verpleegkundige één of meer factoren signaleert, dan wordt dit met u besproken en wordt u extra zorg of begeleiding aangeboden.

 • Mocht u bezwaar of vragen hebben over anoniem wetenschappelijk onderzoek in het algemeen, geeft u dit dan aan bij uw arts of verpleegkundige.
 • Wilt u meer weten over dit onderzoek?
  Neem dan gerust contact op met de onderzoekers van HP4ALL-2 via healthypregnancy4all@erasmusmc.nl of 010-7031545
 • Informatie op www.erasmusmc.nl
 • Health Pregnancy 4 All 2 op Facebook

Moeder en Kind

 

Hulp bij borstvoeding

Heeft u vragen over de borstvoeding, dan kunt u gratis advies vragen aan uw jeugdverpleegkundige of consultatiebureauarts. Dit kunt u tijdens afspraken op het bureau doen, maar ook tijdens het inloopspreekuur van uw consultatiebureau of telefonisch of per e-mail.

Daarnaast staan in de regio's borstvoedingsspecialisten (lactatiekundigen) voor u klaar. Veel verzekeraars vergoeden lactatiekundige zorg. In het hele werkgebied van Careyn lactatiekundigen die u graag van dienst zijn. U kunt zonder verwijzing bij hen terecht. De ondersteuning is in veel gevallen gratis als uw verzekeraar of gemeente deze zorg vergoedt. Check hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar of klik hier.

Vragen over borstvoeding

Moedermelk is goed voor kind én moeder. Borstvoeding geeft het kind alle voedingstoffen die het nodig heeft. Bovendien heeft een kind dat borstvoeding krijgt een betere weerstand tegen infectieziektes en allergieën. Onderzoek heeft aangetoond dat borstgevoede kinderen onder andere minder keel-, neus- en oorinfecties, minder infecties van de lagere luchtwegen en minder maag- en darmziekten krijgen. Door het geven van borstvoeding stimuleert u de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van uw baby. Borstvoeding geeft ook voordelen voor de moeder, zoals sneller herstel van de baarmoeder, minder kans op borstkanker voor de menopauze en het heeft een gunstig effect op de bloedsuikerspiegel bij (zwangerschaps)diabetes. En het is heel leuk en speciaal om borstvoeding te geven.

Leren borstvoeding te geven

Bijna iedere moeder kan borstvoeding geven, bijna iedere baby kan borstvoeding drinken. Net als bij andere nieuwe vaardigheden is ook het geven en het drinken van borstvoeding een handigheid die onder de knie gekregen moet worden. Bij sommige moeders en baby's gaat dit, met hulp van de kraamverzorgende of verloskundige, bijna vanzelf. Maar andere moeders hebben vragen of problemen die het zelf voeden moeilijker maken.

Vragen over het geven van borstvoeding

Voorbeelden van vragen die bij moeders leven:

 • Mijn kindje groeit niet voldoende en valt steeds in slaap aan de borst, wat kan ik daaraan doen?
 • Mijn kindje groeit goed, maar is erg onrustig en wil steeds drinken, wat kan ik daaraan doen?
 • Wat kan ik doen aan pijnlijke tepels na het voeden?
 • Ik moet weer aan het werk. Hoe gaat dat dan met het geven van borstvoeding?
 • Ik denk dat ik te weinig moedermelk maak, wat kan ik daaraan doen?
 • Mijn baby weigert de borst, maar drinkt wel uit een fles. Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij bij mij drinkt?
 • Ik moet medicijnen gebruiken. Moet ik dan stoppen met borstvoeding?

Problemen met het geven van borstvoeding

In bepaalde situaties kan het zo zijn dat het geven van borstvoeding moeilijker gaat. Maar om u gerust te stellen, er is bijna altijd iets aan te doen.

 • Een baby die te vroeg geboren is, heeft vaak extra hulp nodig om uit de borst te leren drinken
 • Sommige baby's hebben om verschillende redenen moeite met zuigen
 • Sommige moeders hebben pijnklachten tijdens of na het voeden. Bijvoorbeeld door een verkeerde aanlegtechniek, een schimmelinfectie of borstontsteking
 • Door een scheiding tussen moeder en kind, bijvoorbeeld door ziekte of werk, neemt de melkproductie wat af
 • Een aangeboren afwijking bij de baby kan het geven van borstvoeding moeilijker maken, zoals bij Schisis of het syndroom van Down

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw consultatiebureau, bezoek een lactatiekundig spreekuur in uw buurt of bel 088 - 123 99 24.

Voor een overzicht van lactatiekundigen in Dordrecht en omstreken, klik hier.

Voeding- en Dieetadvies

Soms heeft uw kind aangepaste voeding of een dieet nodig. Bijvoorbeeld als u kind last heeft van obstipatie, diarree of koemelkeiwitallergie. U kunt dan terecht bij een diëtist.
In de regio Dordrecht en Breda zijn geen diëtisten van Careyn actief, daarom raden wij u aan te zoeken naar een diëtist in uw eigen regio.
Klik hier voor de  diëtisten van Careyn.

Extra hulp bij taal- en gedragsontwikkeling voor uw peuter/kleuter

Let op: Careyn draagt de 'Opstap'-activiteiten per 1-4-2016 over aan welzijnsorganisatie PUSH.

In de meeste gemeenten waar Careyn zorg aanbiedt (Breda uitgezonderd), is er vaak een mogelijkheid om met uw kind mee te doen aan Opstap. Dit programma biedt hulp aan peuters en kleuters die extra stimulering kunnen gebruiken. Het is een voorbereiding op het basisonderwijs en richt zich op taalontwikkeling, en sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Waar Opstap niet draait, zijn er vaak andere programma's voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw gemeente? Leg uw vraag dan voor aan uw consultatiebureauteam.

Bureau Opstap: Jong geleerd, oud gedaan!
Bureau Opstap biedt twee programma's aan op het gebied van onderwijs- en opvoedingsondersteuning: Opstapje en Opstap Opnieuw. Beide zijn thuisprogramma's en vormen een aanvulling voor peuters en kleuters die extra gestimuleerd moeten worden, bijvoorbeeld kleuters uit verschillende etnische groepen. De afdeling Welzijn en Onderwijs van de gemeente Spijkenisse financiert dit programma in samenwerking met Careyn. Opstap is een voorbereiding op het basisonderwijs en richt zich op de taalcognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 7 jaar. Ouders voeren met hun kinderen activiteiten uit, ondersteund door medewerkers uit het sociale netwerk van de ouders. Het programma versterkt de stimulerende inbreng van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen. Bel voor meer informatie over Bureau Opstap naar telefoonnummer 088 - 123 99 88 of 0181 - 69 76 86.

 

Klanttevredenheid

Klik hier voor de pagina met klanttevredenheidsonderzoeken. Daar vindt u ook de Factsheet Klanttevredenheid Consultatiebureaus Careyn en de uitslag van de herhalingsmeting in 2014.

Deel deze pagina:

Contact

Tip

Iedereen die betrokken is bij het opvoeden van kinderen heeft wel eens behoefte aan informatie. Dat kan gaan over eten en groei, verlegenheid of agressie, drugs of drukke kinderen, seksualiteit of zwangerschap, over echtscheiding of puberteit. Op de site www.digitaalopvoedpleindordrecht.nl staat veel informatie over dit soort zaken. Ook vindt u er lokaal nieuws en activiteiten betreffende jeugd en opvoeden.