Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Leveringsvoorwaarden

Als u zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Careyn. Daarom hebben wij leveringsvoorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden kunnen verschillen per soort dienstverlening.

...het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden. Wel zo duidelijk...

Actiz en BTN, beide koepelorganisaties in de zorg, hebben in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg algemene leveringsvoorwaarden opgesteld voor zorg met en zonder verblijf.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten tussen klanten en zorgaanbieders. In deze algemene voorwaarden is concreet aangegeven wat de klant en de zorgaanbieder van elkaar mogen verwachten in de zorgverleningsrelatie. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden. Wel zo duidelijk.

Voor de andere diensten van Careyn gelden onderstaande leveringsvoorwaarden:

Deel deze pagina:

Contact