Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Informatie over de maatregelen van Careyn om clienten en medewerkers te beschermen

 
coronavirus

Belangrijke informatie over het coronavirus

Laatste bewerking 27-03-2020 09.25 uur

Zorgprofessional/verwijzer? Klik hier.

Het zijn voor iedereen spannende en verwarrende tijden. Wij hebben als land en ook als organisatie vergaande maatregelen moeten treffen die nog niet eerder nodig waren. Bij alle maatregelen worden elke keer twee dingen duidelijk: onze kwetsbare cliënten moeten zo goed mogelijk worden beschermd en onze zorgmedewerkers zijn onmisbaar in deze periode.

Kwetsbare clienten beschermen... zorgmedewerkers onmisbaar...

Careyn doet er alles aan om onze cliënten en medewerkers gezond te houden. We zorgen voor en mét elkaar. Hierbij volgt Careyn op alle zorglocaties de richtlijnen en maatregelen van het kabinet, de GGD en het RIVM. Deze gelden voor onze cliënten en zorgmedewerkers, maar ook voor bezoek. Wij vertrouwen erop dat ook u als bezoeker, familielid of naaste hieraan meewerkt en vragen uw aandacht voor het volgende:

Geen bezoek meer op onze locaties

In lijn met het kabinetsbesluit is bezoek aan uw naaste(n) op onze locaties met ingang van 20 maart tot nader order niet meer mogelijk. Voor bezoek aan terminale cliënten kan in overleg een uitzondering worden gemaakt.

Dit is een zeer ingrijpende maatregel waarvan we beseffen dat deze grote impact heeft op u en op uw naasten. Deze maatregel moet helaas genomen worden om onze ouderen en andere kwetsbare mensen zoveel mogelijk te beschermen tegen (de verdere verspreiding van) het Corona virus.

Uiteraard zullen wij ons maximaal inspannen om het verlies van contact met de buitenwereld voor onze cliënten te compenseren door andere vormen van contact en/of activiteiten aan te bieden. Daarnaast kunt u vanzelfsprekend telefonisch of via beeldbellen in contact met uw naaste(n) blijven.

Eerder genomen maatregelen

Maatregelen restaurants en gezamenlijk eten

Alle restauratieve voorzieningen op onze locaties zijn tot tenminste 6 april gesloten voor externe bezoekers. Daarnaast zullen al onze locaties het gezamenlijk eten voor onze cliënten zoveel als mogelijk beperken.

Sluiting dagopvang en dagbesteding

Per 16 maart zijn de voorzieningen voor dagopvang en dagbesteding gesloten tot tenminste 6 april. De betrokken cliënten zijn hier door de managers van de locaties over geïnformeerd. Daar waar het tot onoverkomelijke problemen leidt, zal bekeken worden of Careyn in de thuissituatie ondersteuning aan deze cliënten kan bieden.

Beperkte inzet vrijwilligers

Tot tenminste 6 april worden vrijwilligers op de locaties alleen nog ingezet in de zorgverlening en niet voor het begeleiden van niet-zorg gerelateerde activiteiten.

Hospices

Voor onze hospices hanteert Careyn in de regel dezelfde richtlijnen als voor de andere locaties. Gezien het specifieke karakter van een hospice kan dit echter afwijken. Per hospice wordt dit bekeken.

Onze zorgmedewerkers

Onze zorgmedewerkers blijven alleen thuis bij verkoudheidsklachten in combinatie met koorts. We hebben onze zorgmedewerkers in deze tijden heel hard nodig. We doen daarnaast een dringend beroep op onze zorgmedewerkers om voorlopig niet naar het buitenland te reizen en eventueel geplande vakanties zo veel mogelijk uit te stellen. Zij kunnen weer aan het werk als ze minimaal 1 dag niet meer hoesten en geen koorts meer hebben.
Onze medewerkers houden uiteraard alle hygiënemaatregelen strikt in acht. Dat betekent ook dat zij in bepaalde situaties extra beschermende kleding dragen. Daarvoor zijn heldere richtlijnen opgesteld.

Taskforce

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn en snel te kunnen reageren, heeft Careyn een Taskforce Corona in gesteld. Deze Taskforce komt dagelijks bij elkaar, volgt de landelijke ontwikkelingen en houdt aansluiting bij de adviezen en aanwijzingen van het RIVM en de GGD. Indien de actualiteit daartoe aanleiding geeft, worden genomen maatregelen zo snel mogelijk aangepast.

Vragen

We vragen u om begrip voor de ontstane situatie en rekenen op uw medewerking. Maar wij begrijpen ook hoe ongelofelijk moeilijk deze maatregelen voor u en uw naasten zijn. Mocht u hierover willen praten, dan kunt u daarvoor uiteraard bij ons terecht. Aarzelt u niet contact op te nemen met de eerst verantwoordelijke zorgmedewerker of met de manager van de locatie. Zij zijn dagelijks telefonisch voor u bereikbaar.

Deel deze pagina:

Contact