Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Informatie over ons aangepast dienstenaanbod

Onze coronamaatregelen

Samen corona de baas

Zorg in onze zorgcentra

De zorg in onze zorgcentra gaat uiteraard gewoon door, ook met nieuwe opnamen. Uiteraard zorgen we ervoor dat onze bewoners en medewerkers voldoende beschermd zijn.

Als er op een zorglocatie een besmetting geconstateerd is, dan wordt dat hier vermeld. Uiteraard worden dan direct alle noodzakelijke extra beschermende maatregelen genomen. Welke maatregelen dat zijn hangt af van de specifieke situatie op een zorglocatie. Wij volgen daarbij draaiboeken die gebaseerd zijn op de richtlijnen van het RIVM. U kunt daarop vertrouwen. Ook voor onze medewerkers zorgen wij dan voor alle voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen Wij houden nauwgezet de gezondheid van onze bewoners en medewerkers in de gaten.

Gebruik van onze restaurants   

Ook na 5 juni zijn onze restaurants helaas alleen nog open voor cliënten die bij ons wonen. Gasten en bezoekers van buiten kunnen helaas nog geen gebruik maken van onze restaurants. Wij willen onze vaak kwetsbare cliënten optimaal beschermen en vinden het nu nog te vroeg om onze restaurants verder te openen. Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!

Thuiszorg

De wijkverpleging ('thuiszorg') gaat gewoon door. Onze medewerkers zijn extra alert op mogelijke besmettingen, zowel bij cliënten als bij henzelf. Ze weten ook wat ze moeten doen als er een vermoeden is van een coronabesmetting.

Ook voor thuiszorg geldt: wij hanteren altijd de richtlijnen van het RIVM.

Behandeling en begeleiding thuis

Behandelaren en begeleiders zijn paramedici zoals fysiotherapeuten en ergotherapeuten, casemanagers dementie en de medewerkers thuisbegeleiding

Alle behandelingen zijn zo veel mogelijk vervangen door telefonische of beeldconsulten. Sinds mei jl. zijn de mogelijkheden voor deze 'ambulante' zorg verruimd. Vooral als de zorg thuis ook echt noodzakelijk is. Die zorg aan huis gebeurt dan onder strikte voorwaarden. Cliënten dienen bijvoorbeeld vrij te zijn van corona-symptomen of ten minste 72 uur klachtenvrij te zijn na een doorgemaakte besmetting. Verder dragen onze behandelaren dan altijd altijd een mondkapje. Ook als er geen sprake is van ziekteverschijnselen.

Huisbezoeken gaan uitsluitend op afspraak. Voorafgaand aan zo'n huisbezoek krijgt de cliënt een telefoontje om de gezondheidssituatie door te nemen. Verder gelden er specifieke voorwaarden voor het huisbezoek. Iedere cliënt moet deze voorwaarden kennen en eraan voldoen.

Klik hier voor de voorwaarden behandeling thuis.

Voeding- en dieetadvies

Net als altijd kunt u gewoon voedings- en dieetadvies krijgen. We houden op onze locaties ook weer spreekuren. Daarbij houden we ons aan de maatregelen zoals afstand houden en het dragen van een mondkapje is verplicht. Durft u dit toch niet aan of heeft u klachten en blijft u hierdoor thuis? Het is dan ook mogelijk om het consult telefonisch te doen of via beeldbellen via MS Teams. U kunt een afspraak maken en uw wensen aangeven door te bellen met onze klantenservice: 088 - 123 99 88.

Onze diëtisten proberen waar mogelijk de (kwetsbare) cliënten beter in de gaten te houden door vaker te bellen of langs te gaan als dat mogelijk is en bij te sturen als ondervoeding dreigt.

Dagverzorging/dagbehandeling/dagbesteding

Binnen de regels en mogelijkheden blijft Careyn op dit moment dagopvang en dagbesteding bieden. Daar zijn we blij mee. Wel blijven de volgende regels gelden: maximaal 30 personen in een ruimte en 1,5 meter afstand houden van elkaar. Ook is het verplicht om een mondkapje te dragen. Als cliënten op een vaste plek zitten, dan mag het mondkapje af. Als zij zich door de ruimte bewegen dan moet het mondkapje op. Zo houden we het voor iedereen zo veilig mogelijk. Ook na 5 juni blijven dit de regels. Dank voor uw begrip en medewerking. 

Overige diensten van Careyn

Voor informatie over andere diensten kunt u bellen met onze klantenservice: 088 - 123 99 88. Ook met andere vragen kunt u bij de klantenservice terecht.

Deel deze pagina:

Contact