Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Vaccinatie verpleeghuisbewoners

Careyn startte op 26 januari jl. met de vaccinatie van de eerste verpleeghuisbewoners. Cliënten die hiervoor in aanmerking komen hebben reeds een uitnodiging ontvangen. De vaccinatie vindt plaats in het verpleeghuis zelf, dus cliënten hoeven niet te reizen. Het vaccin dat wordt gebruikt is het BioNtech/Pfizer vaccin. Dit vaccin krijgt Careyn van de overheid en is aanbevolen voor ouderen door de Gezondsheidsraad.

Toestemming
Vooraf moeten cliënten of hun wettelijke vertegenwoordiger toestemming geven voor vaccinatie tegen corona. Zonder ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier wordt uiteraard niemand gevaccineerd. Het kan soms zo zijn dat het onverantwoord is direct te vaccineren. Als iemand bijvoorbeeld binnen vier weken corona heeft gehad, of als er medische redenen zijn om niet te vaccineren. In die gevallen kijken we zorgvuldig of het al dan niet verstandig is te vaccineren. Dit overlegt een van onze medewerkers in nauwe samenspraak met de cliënten zelf en/of met hun wettelijke vertegenwoordiger.

Tweede prik
Cliënten die nu gevaccineerd zijn ontvangen vanzelf een oproep voor de tweede prik. Alle corona maatregelen zoals afstand houden etc. blijven van kracht. 

We zijn blij dat we gestart zijn met het vaccineren van onze cliënten. Want de beste zorg geven, in een zo veilig mogelijke omgeving, dat is waar we met elkaar aan werken.

Deel deze pagina:

Contact