Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Begeleiding bij u thuis of in een van de Careyn dagvoorzieningen

 
begeleiding goed

Begeleiding

Careyn biedt twee vormen van begeleiding op het gebied van thuiszorg: door verzorgenden en verpleegkundigen door Careyn dagvoorzieningen

Begeleiding bij u thuis of in een van de Careyn dagvoorzieningen

Begeleiding thuis door verzorgenden en verpleegkundigen

Heeft u door uw ziekte of handicap beperkingen gekregen? Maar wilt u wel graag in uw eigen omgeving blijven wonen? Careyn weet dat dit niet altijd eenvoudig is. Daarom biedt Careyn naast zorg ook begeleiding aan om u hierbij te ondersteunen. De begeleiding is erop gericht om een opname in een verzorgings- of verpleeghuis te voorkomen.

Daarnaast begeleiden de medewerkers van Careyn u ook bij het ziekteproces dat u doormaakt. Zij helpen u om te gaan met de gevolgen van ziekte of handicap. Door de adviezen van de verpleegkundige krijgt u meer inzicht in uw ziektebeeld. Daardoor kunt u zelf beter bepalen hoe u met uw ziekte kunt omgaan.

Begeleiding door Careyn Dagactiviteiten

Een andere vorm van begeleiding wordt geboden in onze voorzieningen voor dagbesteding. Een dagvoorziening of dagbehandeling kunt u één of meerdere dagen of dagdelen per week bezoeken.

Meer weten?  

Wilt u meer informatie over één van bovenstaande diensten van Careyn? Dan kunt u contact opnemen met één van de zorgbemiddelaars bij u in de buurt. Dit kan telefonisch via Careyn Klantenservice.

Kosten en aanvragen

Uw gemeente regelt de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn begeleiding of dagbesteding. Of ondersteuning om de mantelzorger te ontzien.
 
Op de websites van de gemeenten binnen het werkgebied van Careyn vindt u meer informatie over de veranderingen rondom ondersteuning thuis.

Deel deze pagina:

Contact