Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

ErGo Stellendam

Algemeen

Soms kunt u in uw dagelijks leven, activiteiten die u gewend bent om te doen niet meer zelfstandig uitvoeren, door bijvoorbeeld een ziekte, beperking of het ouder worden.

De ergotherapeuten van Careyn erGo in Stellendam helpen u, uw dagelijkse handelingen weer zo zelfstandig mogelijk en naar tevredenheid uit te voeren. Daarbij is het doel om uw kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden en/of te verbeteren.

U kunt hierbij denken aan praktische dagelijkse handelingen, zoals het uitvoeren van huishoudelijke taken, het verplaatsen zowel binnen als buitenshuis, uitvoeren van de zelfverzorging, hobby's en werk.

Intake

Nadat in een eerste gesprek duidelijk is geworden wat uw vragen en/of problemen zijn, zoekt de ergotherapeut naar oplossingen voor uw problemen. Dit kan door het opnieuw of anders aanleren van activiteiten, het leren verdelen van uw energie over de dag, maar ook door het adviseren van hulpmiddelen en woningaanpassingen.
Verder kan de ergotherapeut ook de (mantel)zorgers advies en instructie geven.

Wij komen ook bij u thuis...

De ergotherapeuten van Careyn erGo Stellendam werken zowel in woonzorgcentra in de regio, op de praktijklocaties van Fysiotherapie Koese, als aan huis.  

Aanmelding & contact

Woont u op Goeree-Overflakkee en bent u op zoek naar een ergotherapeut? Dan kunt u terecht bij de ergotherapeuten van Careyn erGo.

Directe toegankelijkheid

Het is mogelijk dat de ergotherapeut de behandeling kan starten middels 'Directe toegankelijkheid'. Dat wil zeggen dat u geen verwijzing nodig heeft. Sommige ziektekostenverzekeraars accepteren dit. We weten dat CZ dit niet accepteert. In dat geval heeft u een verwijzing nodig. Vraag bij ziektekostenverzekeraar na of u een verwijzing nodig heeft.

Verwijzing nodig

Als u wel een verwijzing nodig heeft dient u in het bezit te zijn van een verwijzing van een (huis)arts of specialist. U kunt uw arts hierom vragen. Indien uw arts niet beschikt over een verwijsformulier dan kan onderstaand formulier gedownload worden.

Voor een eerste afspraak kunt u contact met ons opnemen. Indien u in het bezit bent van een verwijzing kunt u deze ook aan ons opsturen. Wanneer u de verwijzing opstuurt, dan wordt na ontvangst zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

erGo praktijk voor ergotherapie Goeree-Overflakkee
Postadres
Meidoornstraat 32
3251 CV Stellendam
Praktijkadres
Amaliapad 5
3251 AA Stellendam
Telefoon
Tanja Ista: 06 - 10 55 71 85
Eline van den Bos: 06 - 10 55 71 84
Email: ergo.stellendam@careyn.nl

Het team

Het team bestaat uit:

 • Tanja Ista
 • Eline van den Bos

Beiden zijn kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici

Kwaliteitsregister 

Aandachtsgebieden

 • Valpreventie
 • Begeleiden bij niet aangeboren hersenletsel
 • ParkinsonNet
 • COPD
 • Chronisch pijn en vermoeidheid (omgaan met belastbaarheid; activiteitenweger)
 • Dementie in de thuissituatie
 • Bekend met nieuwste wet- en regelgeving aanvraag hulpmiddelen.

Doelgroepen

 • De ouder wordende mens
  Bij de begeleiding en behandeling van ouderen is specifieke aandacht voor valpreventie, veiligheid in en om de woning, en het gebruik en aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen.
 • Valpreventie
  Hierover worden regelmatig cursussen aangeboden. Er worden regelmatig rollatorspreekuren gehouden in Oude Tonge, Stellendam, Dirksland en Middelharnis. Deze spreekuren houden we altijd samen met Fysiotherapie Koese, onze samenwerkingspartner.
 • Kinderen
  Behandeling van kinderen wordt geboden door Tanja Ista.
 • NAH
  We behandelen en begeleiden mensen met diverse vormen van niet-aangeboren hersenletsel, zoals CVA, MS, Huntington, of traumatisch letsel.
 • Parkinson
  Eline van den Bos is aangesloten bij ParkinsonNet en heeft hierdoor specifieke kennis en ervaring over het behandelen en begeleiden van mensen met deze aandoening. Ook is zijn aangesloten bij het regionale netwerk, waarin regelmatig bij- en nascholingsactiviteiten worden georganiseerd.
 • Dementie
  Begeleiding van mensen met beginnende dementie en mantelzorgers behoort tot onze mogelijkheden.
 • Chronische pijn & vermoeidheid
  Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de activiteitenweger.
 • COPD
  Bij de begeleiding van mensen met COPD is aandacht voor de verdeling van taken over de dag en de week, leren omgaan met vermoeidheid en leefregels COPD, ergonomische adviezen het uitgangspunt. Ook hierbij wordt samengewerkt in een regionaal netwerk.

ParkinsonNet

Optimale zorg voor parkinson, dat is ons doel!

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.

Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Kijk op de ParkinsonNet Zorgzoeker voor de specialisten bij jou in de buurt!

Vergoeding

Ergotherapie wordt voor 10 uur per jaar vergoed vanuit uw basisverzekering*. Sommige verzekeringen bieden daarnaast in het aanvullend pakket extra vergoeding, raadpleeg hiervoor uw eigen verzekering.

*) vergoeding gebaseerd op 2014, let op uw eigen risico, raadpleeg voor actuele informatie uw zorgverzekeraar. De ergotherapeuten van Careyn Grootenhoek zijn bij alle grote zorgverzekeraars ingeschreven als dependance van Careyn de Plantage in Brielle.

Kwaliteit

KwaliteitsregisterAlle ergotherapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici en volgen regelmatig scholingen, cursussen en intercollegiale toetsing, ter behoud van hun kennis en expertise.

Tijdens de behandelingen wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de meest recente ontwikkelingen binnen het beroep ergotherapie; hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van:

 • Landelijke protocollen en richtlijnen
 • Protocollen, richtlijnen en standaarden vanuit de beroepsvereniging ergotherapie (Ergotherapie Nederland)
 • Gestandaardiseerde observatie- en behandelmethodieken
 • Binnen de organisatie opgestelde behandelprogramma's en protocollen

Regio

KroeseVoor ergotherapie behandeling op heel Goeree-Overflakkee kunt u bij ons terecht. We behandelen veelal aan huis, maar ook behandeling op een van de locaties van Fysiotherapie Koese behoort tot de mogelijkheden.

Met Fysiotherapie Koese hebben we hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.
Gezamenlijk met hen bieden we ook diverse producten aan, zoals rollatorspreekuren en valpreventie cursussen.

Folders en Informatie

Klachten en suggesties

De ergotherapeuten van Careyn doen hun uiterste best de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bedenk dan, dat een gesprek met uw ergotherapeut of met diens leidinggevende vaak al heel verhelderend kan zijn. U kunt ook het klachtenformulier invullen.

Tip: lees voordat u het formulier invult de pagina 'Compliment of klacht'. Daar vindt u ook onze uitgebreide klachtenregeling.

Deel deze pagina:

Contact