Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Ergotherapie De Plantage werkt in de zorgcentra, maar komt ook bij u thuis!

 
Plantage02.JPG

Ergotherapie De Plantage

Voor alle ergotherapeutische behandelingen in Brielle, Vierpolders, Zwartewaal, Rockanje, Oostvoorne, Tinte en Rozenburg.

Algemeen

Soms kunt u in uw dagelijks leven, activiteiten die u gewend bent om te doen niet meer zelfstandig uitvoeren, door bijvoorbeeld een ziekte, beperking of het ouder worden.

De ergotherapeuten van Careyn De Plantage in Brielle helpen u, uw dagelijkse handelingen weer zo zelfstandig mogelijk en naar tevredenheid uit te voeren. Daarbij is het doel om uw kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden en/of te verbeteren.

U kunt hierbij denken aan praktische dagelijkse handelingen, zoals het uitvoeren van huishoudelijke taken, het verplaatsen zowel binnen als buitenshuis, uitvoeren van de zelfverzorging, hobby's en werk.

Intake

Nadat in een eerste gesprek duidelijk is geworden wat uw vragen en/of problemen zijn, zoekt de ergotherapeut naar oplossingen voor uw problemen. Dit kan door het opnieuw of anders aanleren van activiteiten, het leren verdelen van uw energie over de dag, maar ook door het adviseren van hulpmiddelen en woningaanpassingen.
Verder kan de ergotherapeut ook de (mantel)zorgers advies en instructie geven.

Wij komen ook bij u thuis...

De ergotherapeuten van Careyn De Plantage werken zowel in het verpleeghuis, in woonzorgcentra in de regio als bij mensen aan huis.  

Aanmelding & contact

Voor ergotherapeutische behandeling in de volgende dorpen kunt u bij ons terecht: Brielle, Vierpolders, Zwartewaal, Rockanje, Oostvoorne, Tinte en Rozenburg.

Directe toegankelijkheid

Het is mogelijk dat de ergotherapeut de behandeling kan starten middels 'Directe toegankelijkheid'. Dat wil zeggen dat u geen verwijzing nodig heeft. Sommige ziektekostenverzekeraars accepteren dit. We weten dat CZ dit niet accepteert. In dat geval heeft u een verwijzing nodig. Vraag bij ziektekostenverzekeraar na of u een verwijzing nodig heeft.

Verwijzing nodig

Als u wel een verwijzing nodig heeft dient u in het bezit te zijn van een verwijzing van een (huis)arts of specialist. U kunt uw arts hierom vragen. Indien uw arts niet beschikt over een verwijsformulier dan kan onderstaand formulier gedownload worden.

Voor een eerste afspraak kunt u contact met ons opnemen. Indien u in het bezit bent van een verwijzing kunt u deze ook aan ons opsturen. Wanneer u de verwijzing opstuurt, dan wordt na ontvangst zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Careyn De Plantage
Plantageweg 4
3232 LE Brielle
Telefoon: 0181 - 47 60 00
Email: ergotherapie.deplantage@careyn.nl

Het team

Het team bestaat uit:

 • Esther van Driel
 • Annemarie Schras
 • Linda van Holst
 • Tanja Ista
 • Eline van den Bos

Allen zijn kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici

Kwaliteitsregister 

Aandachtsgebieden

 • Valpreventie
 • Begeleiden bij niet aangeboren hersenletsel
 • ParkinsonNet
 • COPD
 • Chronisch pijn en vermoeidheid (omgaan met belastbaarheid; activiteitenweger)
 • Dementie in de thuissituatie
 • Bekend met nieuwste wet- en regelgeving aanvraag hulpmiddelen.

Doelgroepen

 • De ouder wordende mens
  Bij de begeleiding en behandeling van ouderen is specifieke aandacht voor valpreventie, veiligheid in en om de woning, en het gebruik en aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen. De ergotherapeuten zijn bekend met de nieuwste wet- en regelgeving en kunnen u begeleiden bij het aanvragen van hulpmiddelen. Ook kunnen zij u begeleiden bij het gebruik hiervan.
      
 • NAH
  Begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zoals CVA, MS, Huntington.
    
 • Parkinson
  Eline van den Bos is aangesloten bij ParkinsonNet.
    
 • Dementie
  Begeleiding van mensen met beginnende dementie en mantelzorgers, in zowel de thuissituatie als in het woonzorgcentrum, behoort tot onze mogelijkheden.
    
 • Chronische pijn en vermoeidheid
  Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de activiteitenweger. Dit is aan de orde bij klanten met reumatische aandoeningen, chronische rug-/nekklachten, overbelastingsklachten etc.
    
 • COPD
  Bij COPD is aandacht voor de verdeling van taken over de dag en de week, leren omgaan met vermoeidheid en leefregels COPD en ergonomische adviezen het uitgangspunt.

ParkinsonNet

Optimale zorg voor parkinson, dat is ons doel!

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.

Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Kijk op de ParkinsonNet Zorgzoeker voor de specialisten bij jou in de buurt!

Vergoeding

Ergotherapie wordt voor 10 uur per jaar vergoed vanuit uw basisverzekering*. Sommige verzekeringen bieden daarnaast in het aanvullend pakket extra vergoeding, raadpleeg hiervoor uw eigen verzekering.

*) vergoeding gebaseerd op 2014, let op uw eigen risico, raadpleeg voor actuele informatie uw zorgverzekeraar. De ergotherapeuten van Careyn Grootenhoek zijn bij alle grote zorgverzekeraars ingeschreven als dependance van Careyn de Plantage in Brielle.

Kwaliteit

KwaliteitsregisterAlle ergotherapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici en volgen regelmatig scholingen, cursussen en intercollegiale toetsing, ter behoud van hun kennis en expertise.

Tijdens de behandelingen wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de meest recente ontwikkelingen binnen het beroep ergotherapie; hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van:

 • Landelijke protocollen en richtlijnen
 • Protocollen, richtlijnen en standaarden vanuit de beroepsvereniging ergotherapie (Ergotherapie Nederland)
 • Gestandaardiseerde observatie- en behandelmethodieken
 • Binnen de organisatie opgestelde behandelprogramma's en protocollen

Folders en Informatie

Klachten en suggesties

De ergotherapeuten van Careyn doen hun uiterste best de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bedenk dan, dat een gesprek met uw ergotherapeut of met diens leidinggevende vaak al heel verhelderend kan zijn. U kunt ook het klachtenformulier invullen.

Tip: lees voordat u het formulier invult de pagina 'Compliment of klacht'. Daar vindt u ook onze uitgebreide klachtenregeling.

Deel deze pagina:

Contact