Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Wij werken vanuit Careyn Grootenhoek maar komen ook bij u thuis

 
Grootenhoek05.JPG

Ergotherapie Grootenhoek

De ergotherapeuten van Careyn Grootenhoek in Hellevoetsluis helpen u uw dagelijkse handelingen weer zo zelfstandig mogelijk en naar tevredenheid uit te voeren. Daarbij is het doel om uw kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden en/of te verbeteren.

Algemeen

Soms kunt u in uw dagelijks leven, activiteiten die u gewend bent om te doen niet meer zelfstandig uitvoeren, door bijvoorbeeld een ziekte, beperking of het ouder worden.

U kunt hierbij denken aan praktische dagelijkse handelingen, zoals het uitvoeren van huishoudelijke taken, het verplaatsen zowel binnen als buitenshuis, uitvoeren van de zelfverzorging, hobby's en werk.

Intake

Nadat in een eerste gesprek duidelijk is geworden wat uw vragen en/of problemen zijn, zoekt de ergotherapeut naar oplossingen voor uw problemen. Dit kan door het opnieuw of anders aanleren van activiteiten, het leren verdelen van uw energie over de dag, maar ook door het adviseren van hulpmiddelen en woningaanpassingen.

Verder kan de ergotherapeut ook de (mantel)zorgers advies en instructie geven.

Wij komen ook bij u thuis...

De ergotherapeuten van Careyn Grootenhoek te Hellevoetsluis werken zowel in het verpleeghuis als bij mensen in de thuissituatie. In de thuissituatie kiezen wij er voor om, wanneer mogelijk, de behandelingen bij u thuis uit te voeren. 

Aanmelding & contact

Woont u in Hellevoetsluis of Nieuwenhoorn en bent u op zoek naar een ergotherapeut? Dan kunt u terecht bij de ergotherapeuten van Careyn Grootenhoek.

Directe toegankelijkheid

Het is mogelijk dat de ergotherapeut de behandeling kan starten middels 'Directe toegankelijkheid'. Dat wil zeggen dat u geen verwijzing nodig heeft. Sommige ziektekostenverzekeraars accepteren dit. We weten dat CZ dit niet accepteert. In dat geval heeft u een verwijzing nodig. Vraag bij ziektekostenverzekeraar na of u een verwijzing nodig heeft.

Verwijzing nodig

Als u wel een verwijzing nodig heeft dient u in het bezit te zijn van een verwijzing van een (huis)arts of specialist. U kunt uw arts hierom vragen. Indien uw arts niet beschikt over een verwijsformulier dan kan onderstaand formulier gedownload worden.

Voor een eerste afspraak kunt u contact met ons opnemen. Indien u in het bezit bent van een verwijzing kunt u deze ook aan ons opsturen. Wanneer u de verwijzing opstuurt, dan wordt na ontvangst zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Careyn Grootenhoek
Afdeling ergotherapie
3222 AA Hellevoetsluis
Telnr: 0181-321355
Email: ergotherapie.grootenhoek@careyn.nl
Open: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

Het team

Het team bestaat uit:

 • Paulien de Bluts-Breen
 • Sabrina van Riemsdijk
 • Anke Korf-Keijsers
 • Rebecca van Hese-Molenaar (foto)
  Rebecca van Hese.JPG 

Allen zijn kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici

Kwaliteitsregister 

Aandachtsgebieden

 • Oncologische revalidatie
 • Ervaring in de behandeling bij diverse neurologische aandoeningen
 • Ervaring in de behandeling van diverse orthopedische aandoeningen
 • Chronisch pijn en vermoeidheid(omgaan met belastbaarheid; activiteitenweger)
 • Adviseren van mantelzorgers
 • Dementie in de thuissituatie
 • Aanvragen van aanpassingen & voorzieningen.
 • Uitvoering diverse diagnostiek
 • Valpreventie
 • Decubituspreventie
 • Handspalken en handtherapie bij orthopedische en neurologische aandoeningen
 • Bekend met nieuwste wet- en regelgeving aanvraag hulpmiddelen.

Doelgroepen

Ergo in de keukenDe ergotherapeuten van Careyn Grootenhoek kunnen bij problemen in het dagelijks handelen door een ziekte of aandoening worden ingeschakeld. Een aantal aandoeningen die wij regelmatig tegenkomen zijn onder andere CVA (beroerte), Parkinson, Dementie, MS, ALS, Reuma, Artrose, de gevolgen van amputaties, fracturen, chronische pijn en vermoeidheid, COPD, Hartfalen, slechtziendheid, maar ook de gevolgen van kanker.

Aangezien de ergotherapeuten van Careyn Grootenhoek ook in het verpleeghuis werkzaam zijn hebben zij naast algemene kennis, veel kennis op het gebied van aandoeningen en ziekten bij de ouder wordende mens. Daarnaast zijn ze gewend om nauw samen te werken met andere behandelaars, zoals de fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog en arts.

Bij de begeleiding en behandeling van ouderen is specifieke aandacht voor valpreventie, veiligheid in en om de woning en het gebruik en aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen.

Enkele voorbeelden:

 • Oefenen van het zelfstandig wassen en aankleden, evt. gebruikmakend van hulpmiddelen of aanpassingen.
 • ScootmobielAdviseren, begeleiden en trainen in het zelfstandig verplaatsen binnen en buitenshuis zo nodig met hulpmiddelen bijv. een rolstoel, scootmobiel of rollator.
 • Adviseren van een goede lig en zithouding, evt. gebruikmakend van aanpassingen.
 • Adviseren en oefenen in het uitvoeren van huishoudelijke of keukentaken, evt. gebruikmakend van hulpmiddelen en aanpassingen.
 • Begeleiden en adviseren bij het tot stand brengen en behouden van een goede dagindeling en dagstructuur.
 • Adviseren en oefenen met het vereenvoudigen of reorganiseren van activiteiten.
 • Adviseren en begeleiden met betrekking tot het aanvragen van hulpmiddelen/voorzieningen, aanpassingen en hulp in de woonsituatie.
 • Leren omgaan met hulpmiddelen, bijvoorbeeld rollator-, agenda- of telefoongebruik.
 • Adviseren van de (mantel)zorger hoe cliënt het beste begeleidt of verzorgd kan worden tijdens transfers, verzorging, dagbesteding, geestelijke achteruitgang, eten, drinken & mobiliteit en adviseert zo nodig hulpmiddelen om de zorg te verlichten.
 • Inventariseren van valrisico en geven van begeleiding en valpreventieadvies.
 • Vervaardigen van handspalken met als doel, pijnbestrijding, oedeembehandeling en het voorkomen van contracturen.
 • Trainen van de handfunctie in functionele dagelijkse activiteiten.
 • Oefenen met diverse hulpmiddelen en geven van advies, wanneer sprake is van slechtziendheid.
 • Leren om, met beperkte energie, dagelijkse activiteiten te kunnen blijven uitvoeren, op een manier die minder inspanning vraagt. Dat kan zijn door het plannen van de dag, toepassen van ergonomische principes en energiebesparende maatregelen te leren toepassen.

Vergoeding

Ergotherapie wordt voor 10 uur per jaar vergoed vanuit uw basisverzekering*. Sommige verzekeringen bieden daarnaast in het aanvullend pakket extra vergoeding, raadpleeg hiervoor uw eigen verzekering.

*) vergoeding gebaseerd op 2014, let op uw eigen risico, raadpleeg voor actuele informatie uw zorgverzekeraar. De ergotherapeuten van Careyn Grootenhoek zijn bij alle grote zorgverzekeraars ingeschreven als dependance van Careyn de Plantage in Brielle.

Kwaliteit

KwaliteitsregisterAlle ergotherapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici en volgen regelmatig scholingen, cursussen en intercollegiale toetsing, ter behoud van hun kennis en expertise.

Tijdens de behandelingen wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de meest recente ontwikkelingen binnen het beroep ergotherapie; hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van:

 • Landelijke protocollen en richtlijnen
 • Protocollen, richtlijnen en standaarden vanuit de beroepsvereniging ergotherapie (Ergotherapie Nederland)
 • Gestandaardiseerde observatie- en behandelmethodieken
 • Binnen de organisatie opgestelde behandelprogramma's en protocollen

Oncologische revalidatie: ergotherapie bij/na kanker

Met de komst van de nieuwe richtlijn 'oncologische revalidatie' is door Paulien de Bluts - Breen een ergotherapieprogramma ontwikkeld om mensen met of na de behandeling van kanker te begeleiden bij de problemen die zijn tegen gevolge van de kanker en de behandelingen ervaren in het dagelijks leven.

U kunt hierbij denken aan klachten als vermoeidheid, concentratieverlies, angsten en depressie, die uw dagelijks leven beïnvloeden. Maar ook aan bewegingsbeperkingen door bijvoorbeeld bestralingen.

Raadpleeg voor meer informatie ook onze folder ergotherapie & kanker en de folder activiteitenweger.

De activiteitenweger 'verdeel uw energie'

Iedereen rent zichzelf wel eens voorbij, de dagen zijn volgepland met activiteiten. Voor iemand die gezond is, hoeft dit geen probleem te zijn. Na voldoende nachtrust of een rustig weekend kunt u er weer tegenaan.
Maar als door uw ziekte of aandoening, de hoeveelheid activiteiten die u op een dag aankunt is afgenomen en/of u moeite heeft met uw dagindeling, dan is de Activiteitenweger misschien iets voor u.

De activiteitenweger is een methode ontwikkeld voor het hanteren van belastbaarheid. Het is een hulpmiddel voor het plannen van dagelijkse activiteiten. De Activiteitenweger geeft u een meetbare richtlijn voor het optimaal indelen van uw dag of week. Het werken met de Activiteitenweger zet u aan tot het maken van keuzes. Doordat u actief zelf meedenkt, is het makkelijker om een blijvende verandering mogelijk te maken.

De methode kan gebruikt worden voor het vinden van een balans tussen wat u kunt en wat u doet (belasting/belastbaarheid) en het opbouwen van uw algemene belastbaarheid. U gebruikt de Activiteitenweger onder begeleiding van een ergotherapeut. Samen stelt u uw doelen op. Daarna doorloopt u stap voor stap een aantal fasen. Bij het maken van de Activiteitenweger is het belangrijk dat u een werkwijze vindt, die aansluit bij uw wensen en die ook echt bij u past.
Heeft u vragen over de activiteitenweger? Neem gerust contact met ons op.

Zie ook onze folder 'activiteitenweger' voor meer informatie.

Folders en Informatie

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen en waar nodig te verbeteren. De behandelingen worden aan het einde geëvalueerd aan de hand van de CEE. De CEE is een cliënt tevredenheids onderzoek. De uitkomsten zijn mede bepalend voor ons beleid en onze werkwijze.

De klachtenregeling van Careyn is van toepassing. Klik hier voor meer informatie.

Deel deze pagina:

Contact