Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Zorgcentrum Rosendael
De ergotherapeut komt over het algemeen bij u thuis

 
Rosendael_08.JPG

Ergotherapie Rosendael

In Utrecht-Noord in de wijk Overvecht staat zorgcentrum Careyn Rosendael. Vanuit locatie Rosendael wordt in de wijken Overvecht, Zuilen, Ondiep en Elinkwijk eerstelijns ergotherapie geboden. Tevens wordt er eerstelijns ergotherapie geboden in de wijken Lombok, Transwijk, Kanaleneiland en Hooggraven.

Algemeen

De ergotherapeut komt over het algemeen bij u thuis. Nadat in een eerste gesprek duidelijk is geworden wat uw vragen en problemen zijn, zoekt de ergotherapeut met u naar oplossingen voor uw problemen.

De ergotherapeut komt bij u thuis. Samen zoeken we naar oplossingen

Dit kan door het opnieuw of anders leren uitvoeren van activiteiten. Daarnaast adviseert de ergotherapeut over hulpmiddelen en woningaanpassingen die de beperkingen kunnen oplossen of onveilige situaties kunnen verhelpen. Ook geeft de ergotherapeut adviezen over hoe u problemen kunt voorkomen. Mantelzorgers kunnen ook adviezen en instructie krijgen. Kijk voor meer voorbeelden onder het kopje doelgroepen.

Aanmelden en contact

U kunt via uw huisarts of specialist een verwijzing krijgen. Onderstaand vindt u een link naar ons verwijsformulier. Die kunt u in laten vullen door uw huisarts of specialist. Het formulier stuurt u vervolgens naar onderstaand adres. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat paramedische afdeling. U wordt binnen 24 uur teruggebeld door een van de ergotherapeuten voor het maken van een afspraak.

Careyn Rosendael
Afdeling ergotherapie
Indusdreef 5
3564 GV Utrecht
Mail: secretariaat.paramedici@careyn.nl
Telnr: 030-2588725
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00

Het team

 • Esther Smit-Looijen
 • Jacoline van Helbergen

Alle ergotherapeuten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

Kwaliteitsregister

 

Doelgroepen

De ergotherapeuten van Careyn Rosendael zijn gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen en ouderen met multiple problematiek. Hierbij valt te denken aan reuma, artrose, CVA, gebroken heup, parkinson, dementie, MS, ALS, etc. We hebben veel expertise in het behandelen en begeleiden van cliënten met geheugen problemen.
Gezien de ergotherapeuten van Careyn Rosendael allen ook in het zorgcentrum werkzaam zijn, hebben zij naast algemene kennis, veel kennis op het gebied van aandoeningen en ziekte bij de ouder wordende mens. Zij zijn gewend om nauw samen te werken met andere behandelaars, zoals de fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, arts etc.

Hieronder ziet u diverse aandoeningen en ziekten, die wij als ergotherapeut regelmatig tegenkomen, waarbij een aantal voorbeelden zijn weergegeven. Staat uw ziekte of aandoening er niet tussen, maar ervaart u wel problemen in het uitvoeren van dagelijkse handelingen? Neem gerust contact met ons op.

Ergotherapie na een CVA (ook wel beroerte)

 • De ergotherapeut oefent motorische vaardigheden in voor u betekenisvolle dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld het inschakelen van de aangedane hand in dagelijkse activiteiten en het uitvoeren van staande/zittende activiteiten.
 • De ergotherapeut biedt zo nodig de mogelijkheid tot het oefenen van eenhandig uitvoeren van bepaalde activiteiten (eventueel gebruikmakend van hulpmiddelen).
 • Ook kan aandacht worden besteed aan uw cognitieve vermogen om dagelijkse activiteiten weer uit te voeren. Gedacht kan worden aan het opnieuw leren organiseren van een activiteit en volgorde hierin aan te brengen.
 • Er wordt advies gegeven over het veilig handelen in de eigen woning. De ergotherapeut begeleidt en adviseert bij het aanvragen van verschillende hulpmiddelen en aanpassingen.

Ergotherapie bij Parkinson

 • Tijdens de ergotherapie behandeling staan zowel u als uw mantelzorger centraal.
 • De ergotherapeut houdt bij het aanleren van vaardigheden rekening met specifieke aandachtspunten die bij cliënten met Parkinson van invloed zijn (bijv. 1 ding tegelijk, structuur bieden en voldoende herhaling.)
 • De ergotherapeut adviseert en begeleidt u bij het tot stand brengen en behouden van een goede dagindeling en dagstructuur.
 • De ergotherapeut oefent motorische vaardigheden in de voor u betekenisvolle dagelijkse activiteiten.
 • De ergotherapeut geeft advies over valpreventie.
 • De ergotherapeut adviseert en oefent met het vereenvoudigen of reorganiseren van activiteiten, zodat u beter in staat bent de activiteit uit te voeren.
 • De ergotherapeut adviseert en begeleidt met betrekking tot het aanvragen van hulpmiddelen/voorzieningen, aanpassingen en hulp in de woonsituatie.

Ergotherapie bij Dementie

 • Tijdens de ergotherapie begeleiding staan zowel de mantelzorger als de cliënt centraal.
 • De begeleiding is gericht op de behoeften, interesses, waarden en mogelijkheden van de cliënten en hun mantelzorgers, om de kwaliteit van leven te behouden en/of te verbeteren.
 • De ergotherapeut begeleidt en adviseert om het dagelijks functioneren te optimaliseren. Hierbij wordt gekeken hoe de omgeving kan worden aangepast aan de cliënt, bijvoorbeeld door het gebruik van hulpmiddelen of inschakelen van hulp.
 • De ergotherapeut leert de cliënt, aangepast op het leervermogen, omgaan met hulpmiddelen, zoals rollator, agendagebruik, telefoon, visuele ondersteuning en stappenplannen.

Adviseren en begeleiding van mantelzorgers

 • De ergotherapeut geeft advies bij praktische vragen hoe een zorgbehoeftig persoon het beste begeleidt of verzorgd kan worden tijdens transfers, verzorging, dagbesteding, geestelijke achteruitgang, eten, drinken en mobiliteit.
 • De ergotherapeut begeleidt de mantelzorger in het verminderen van fysieke en mentale belasting door praktische adviezen te geven. De ergotherapeut werkt daarbij ook aan een stuk bewustzijn en aanleren van denkstrategieën om in de toekomst problemen praktisch op te kunnen lossen.
 • De ergotherapeut begeleidt de mantelzorger in het omgaan met de gevolgen van een bepaalde aandoening door het verstrekken van informatie.
 • De ergotherapeut adviseert zo nodig hulpmiddelen om de zorg te verlichten.

Ergotherapie bij heupoperatie of knieoperatie

 • De ergotherapie behandeling is gericht op het geven van advies, om dagelijkse handelingen, die na de operatie beperkingen geven zelfstandig uit te kunnen voeren. Advies wordt bijvoorbeeld gegeven over het gebruik van hulpmiddelen.
 • De ergotherapeut adviseert en begeleidt u bij het aanvragen/realiseren van de nodige (tijdelijke) aanpassingen in de woonomgeving om zelfstandig en veilig te kunnen functioneren.
 • Het geven van valpreventieadvies.

Ergotherapie bij reumatische aandoeningen

 • Tijdens de ergotherapie behandeling leert u hoe u de gewrichten tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten het beste kan gebruiken, ook wel gewrichtsbeschermende principes genoemd.
 • De ergotherapeut adviseert en begeleidt u bij het aanschaffen/aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen voor het behoud van de zelfstandigheid. Te denken valt aan een trippelwerkstoel, fauteuil en andere kleine hulpmiddelen.
 • De ergotherapeut kan u helpen met het praktisch leren omgaan met de pijnklachten. Hierbij wordt aandacht besteedt aan een goede afwisseling tussen rust en inspanning en andere ergonomische principes.

Ergotherapie na amputatie

 • De ergotherapeut adviseert en begeleidt u met het realiseren van aanpassingen in woon en werkomgeving, om zowel met als zonder prothese veilig en zelfstandig te kunnen handelen.
 • De ergotherapeut adviseert, begeleidt en traint in het zelfstandig verplaatsen binnen en buitenshuis, zo nodig met hulpmiddelen.
 • De ergotherapeut begeleidt u in het uitvoeren van staande activiteiten, waarbij de prothese op de juiste manier wordt belast.

Ergotherapie en valpreventie

 • De ergotherapeut analyseert en adviseert in de thuissituatie bij de dagelijkse bezigheden waar valrisico momenten aanwezig zijn, waarbij verminderd evenwicht een rol kan spelen. Bijv. bij staand aankleden, lichtknopjes die ver weg zitten, te lang staan tijdens het koken, te nauwe doorgangen binnen de woning, etc.
 • De ergotherapeut begeleidt en adviseert over woningaanpassingen en voorzieningen, gericht op valpreventie en leert de cliënt hiermee om te gaan.
 • De ergotherapeut helpt u valangst te overwinnen door u veilig te leren handelen en op de punten te begeleiden waar valangst bestaat of ontstaat.
 • De ergotherapeut adviseert en begeleidt een cliënt met visusstoornissen, hoe contrast aan te brengen in de omgeving en adviseert over verlichting.

 

Vergoeding

In de basisverzekering voor de ziektekosten heeft u recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige aanvullende verzekeringen geven recht op extra uren. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden. De ergotherapeuten van Careyn Rosendael hebben met alle grote zorgverzekeraars een contract.

U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist om door een ergotherapeut behandeld te kunnen worden.

 

Folders

 

Scootmobieltraining

Hebt u een scootmobiel en voelt u zich onzeker bij het rijden? Hebt u moeite met het parkeren van de scootmobiel in de stalling? Wilt u weten of een scootmobiel wat voor u is en of u er mee overweg kunt? De ergotherapeuten van Careyn Rosendael kunnen u scootmobielrijles geven.
We zijn aangesloten bij de ANWB.

 

Klachten/suggesties

De ergotherapeuten van Careyn Rosendael vinden goede dienstverlening erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat er iets niet goed loopt en u niet tevreden bent. Als u een klacht heeft willen wij dit graag van u horen. Bedenk dan, dat een gesprek met uw ergotherapeut of met diens leidinggevende vaak al heel verhelderend kan zijn. U kunt ook onderstaand formulier invullen.
Ook als u een suggestie heeft om onze diensten te verbeteren stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten.

Tip: lees voordat u het formulier invult de informatie op de pagina 'Compliment of Klacht'. Daar vindt u ook onze uitgebreide klachtenregeling.
Klachtenformulier: klik hier.

Adresgegevens teammanager
Careyn Rosendael
Mevrouw L. Schreurs, teammanager
Indusdreef 5
3564 GV Utrecht
Tel: 030-2588716
E-mail: l.schreurs@careyn.nl

Deel deze pagina:

Contact

Careyn Ergotherapie

Meer Careyn Ergotherapie in de stad Utrecht: