Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Verzorging en Verpleging Thuis

De verzorgenden en verpleegkundigen van Careyn bieden u hulp in uiteenlopende situaties. Bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden, in en uit bed gaan, wassen, douchen, verzorgen van een wond, geven van injecties, plaatsen van katheters, advies bij hulpmiddelen, medicijngebruik, incontinentieproblemen en het leren omgaan met een ziekte of handicap.

Careyn kan zeven dagen per week, 24 uur per dag verzorging en verpleging bieden.

Persoonlijke verzorging

Bent u (tijdelijk) niet in staat om zichzelf te verzorgen? Kunnen uw familieleden of buren u niet voldoende helpen? Careyn kan dan met de thuiszorg ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij het wassen en aan- en uitkleden. Of bij het opstaan en naar bed gaan, of het aan- en uittrekken van steunkousen.

Verpleging

Als u ziek of gehandicapt bent, kunt u thuis verpleging krijgen. Een opname kan hierdoor misschien voorkomen worden. Ook tijdelijke verpleging na een ziekenhuisopname is mogelijk. Onze deskundige medewerkers helpen u zichzelf te verzorgen:

  • zij geven injecties,
  • verzorgen wonden en
  • doen ander verpleegkundig werk

Daarnaast krijgt u voorlichting en advies. Bijvoorbeeld over het gebruik van medicijnen of voeding. Of over aanpassing van uw woning en het gebruik van verpleeg- en hulpmiddelen.

Naast de bestaande zorg, biedt Careyn u ook zorg via een beeldscherm, beeldzorg. Klik hier voor meer informatie.

Ernstige ziekte

Ook bij een ernstige ziekte kunt u een beroep doen op de thuiszorg van Careyn. Er is dan vaak hoogcomplexe zorg nodig. Careyn kan zeven dagen per week, 24 uur per dag verzorging en verpleging bieden. Wanneer dat in uw situatie nodig is, meerdere malen op een dag. Hierbij kunt u denken aan: 

  • beademing,
  • pijnbestrijding 
  • het geven van nachtzorg

Bij mensen die thuis willen sterven is er vaak extra hulp nodig. Ook deze extra zorgverlening bieden wij. De medewerkers worden flexibel ingezet; door de week en in het weekend, overdag, 's avonds en 's nachts. Dit is afhankelijk van uw situatie. Wanneer u buiten kantooruren of in het weekend plotseling verpleegkundige zorg nodig heeft, staat ons team van de Acute Dienst voor u klaar.

Verpleging of verzorging aanvragen

Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Wilt u verzorging of verpleging ontvangen? Dan kunt u direct contact opnemen met Careyn. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen. Samen met uw familie of vrienden en andere professionele zorgverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijke werker.

Kosten

Verzorging en verpleging thuis vallen sinds 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) in plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Uw zorgverzekeraar is hiervoor verantwoordelijk. Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor.

Krijgt u nu al persoonlijke verzorging of verpleging thuis? Dan wordt uw zorg uiterlijk 1 mei 2015 opnieuw geïndiceerd door uw wijkverpleegkundige. Heeft u in 2015 voor het eerst persoonlijke verzorging of verpleging thuis nodig dan kunt u een indicatie regelen via uw huisarts, wijkverpleegkundige of wijkteam. De kosten voor persoonlijke verzorging zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw ziektekostenverzekering.

Vertrouwd

U vindt het belangrijk dat u in u zelfstandigheid gesteund wordt. U wilt graag de de regie in handen  houden. Ook ziet u graag zoveel mogelijk dezelfde medewerkers over de vloer komen. Careyn werkt met wijkteams, waar gemotiveerde en betrokken medewerkers zich voor u inzetten. Wij komen zoveel mogelijk tegemoet aan uw wensen.

 

Locaties met Verzorging en Verpleging Thuis

Deel deze pagina:

Contact