Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Mijn specialisme ligt vooral bij kwetsbare ouderen en chronisch zieken

 
Joyce Vink

Joyce Vink

Uw diëtist stelt zich aan u voor...

Ieder mens anders...

Sinds 2010 werk ik met veel plezier als diëtist bij Careyn. Ik vind het belangrijk dat je luistert en een haalbaar advies samen met een cliënt op maat maakt. Tenslotte is ieder mens anders.

De uitdaging en wat mijn werk leuk maakt is de diversiteit aan doelgroepen en ieder mens zijn eigen verhaal heeft. Een meerwaarde aan mijn werk vind Ik de nauwe samenwerking met multidisciplinaire team (specialist ouderengeneeskundige, logopedist, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, praktijkverpleegkundige en zorg).

Mijn specialisme ligt vooral bij (kwetsbare) ouderen en chronisch zieken. Te denken valt hierbij aan de volgende voedingsgerelateerde klachten: ondervoeding, slikklachten, maag-darm-leverklachten, oncologie, sondevoeding en neurologische aandoeningen.

Daarnaast werk ik op de revalidatieafdelingen in Maria-Oord en met psychiatrische patiënten in het verpleeghuis de Blinkert van het leger des Heils. Ook draag ik bij als redactielid aan het ontwikkelen/herzien van dieetbehandelingsrichtlijnen bij uitgevers 2010.

Klik hier voor de spreekuren in Utrecht-West
Klik hier voor algemene informatie voeding- en dieetadvies 

Deel deze pagina:

Contact

Joyce

Joyce Vink