Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

De wijkzuster is duidelijk zichtbaar in de wijk:
de 'zichtbare schakel'

 
De wijkzuster op de fiets

Wijkzuster Utrecht

De wijkzuster is terug... in drie Utrechtse wijken: Overvecht, Ondiep, Zuilen

De Wijkzuster...

  • komt bij u thuis;
  • is er voor al uw vragen;
  • kent de wijk;
  • weet de weg naar hulp en zorg.

De wijkzuster is terug in uw wijk!

We komen bij u thuis en helpen u en uw familie. Wij helpen bij ziekte en herstel en bij gezond en fit blijven. Wij weten raad als u na een operatie thuis nog met vragen zit. Wij helpen u en naasten met uw gezondheid, en leren u om te gaan met ziekte en herstel. We kennen de wijk en hebben contact met de huisartsen en andere zorg- en hulpverleners in de wijk. Diëtisten en andere specialisten weten we te vinden en we hebben overleg met de verhuurders en wijkagent. Kortom, de wijkzuster is er voor u en wil u graag leren kennen.

Voor wie is de wijkzuster?

De Wijkzuster is er voor de wijkbewoners. Jong of oud, Nederlander of medelander, gezond of ziek, dik of dun. Iedereen kan terecht bij de Wijkzuster.
Ook huisartsen en andere zorgverleners kunnen een beroep op de Wijkzuster doen, voor overleg, huisbezoek en zorgverlening.
De wijkzuster is gratis. 

Contact


Wijkzuster Overvecht

U kunt ons direct bellen om een afspraak te maken: 030-2588599 (alle werkdagen van 13:00 tot 14:00 uur)

Wijkzuster Zuilen

Uw wijkzusters zijn Anita van der Velden en Judith Moesker. U kunt bellen naar 030-2588448 voor een afspraak. 

Wijkzuster Ondiep

Neem contact op met Sabine Fonville: 06-13603791
Sabine ziet u terug in het volgende filmpje:

Zichtbare schakel

Wijkzuster is een initiatief van zorgorganisatie Careyn. Het project is onderdeel van het programma  'Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt' dat mede mogelijk gemaakt wordt door subsidie van ZonMw. Opdrachtgevers zijn de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken.Deel deze pagina:

Contact

Wijkzuster Utrecht

wijkzuster