Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Fysiotherapie De Akkers

Leven is bewegen!

Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging

De fysiotherapeut kijkt samen met u naar uw wensen en lichamelijke situatie en mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen. Zodanig dat u uit het leven kunt halen wat er in zit.

Afspraken

Het secretariaat maakt afspraken voor de fysiotherapeuten op werkdagen tussen 08.00 - 16.30 uur via telefoonnummer 0181 - 67 00 65.

Avondopening
De praktijk is geopend op maandag-, woensdag- en donderdagavond. De telefonische bereikbaarheid blijft van 8.00 - 16.30 uur. U kunt tevens mailen met de praktijk fysiotherapie@gcdeakkers.nl.

Contact

Wij zijn te bereiken via: 0181 - 67 00 65 of fysiotherapie@gcdeakkers.nl

Zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U hebt dus geen verwijsbriefje nodig van de huisarts. Dat heeft voordelen. U komt namelijk direct bij de juiste behandelaar terecht en kunt meteen aan uw herstel gaan werken. De fysiotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen. Bij twijfel verwijst de fysiotherapeut u naar uw huisarts.
Het is verstandig uw huisarts te laten weten dat u onder behandeling bent bij de fysiotherapeut. Uw huisarts kan daarmee rekening houden bij de behandeling van andere klachten.

Wat kunt u van ons verwachten?

Fysiotherapie zorgt ervoor dat u, binnen uw eigen mogelijkheden, zo optimaal mogelijk kunt bewegen en zo min mogelijk beperkt wordt in uw dagelijks doen en laten. Daarnaast zorgt fysiotherapie ervoor dat u zo comfortabel mogelijk kunt leven binnen uw mogelijkheden en met uw beperkingen.

Eerst worden alle klachten in beeld gebracht door een zogenaamd gezondheidsprofiel op te stellen. Daarbij wordt vooral gelet op het verloop van het ziekteproces, wat dit voor consequenties heeft en hoe u hier zelf mee omgaat. De fysiotherapeut is vooral geïnteresseerd in wat u niet meer kunt en hoe dat komt. Dit noemt men ook wel de functionele status. Nadat de fysiotherapeutische diagnose gesteld is, kan een behandelplan opgesteld worden om de gewenste verbetering te bewerkstelligen. De fysiotherapeut bekijkt op welke wijze hij aan uw hulpvraag kan voldoen door te kiezen voor een goede mix van advisering, begeleiding en behandeling. Deze keuze is afhankelijk van het doel dat er samen met u is afgesproken.

Voor iedereen is er wel een specialist, of u jong bent of oud; last hebt van klachten opgedaan tijdens het sporten of het werk. Onze fysiotherapeuten zijn allen zeer kundig en hebben naast een goede algemene kennis ieder hun eigen aandachtsgebieden. U kunt hierbij o.a. denken aan:

 • Klachten gerelateerd aan de wervelkolom
 • Incontinentie klachten
 • Klachten aan de extremiteiten (armen en benen)
 • (sport) blessures
 • Revalidatie na operatie van b.v. een Total Knee, Total Hip, hernia operatie of schouderoperatie
 • Psychosomatische klachten (klachten waar een niet puur lichamelijke oorzaak voor aan te wijzen is. Denk hierbij o.a. aan vermoeidheid-, benauwdheidklachten en hyperventilatie)
 • Bewegen bij COPD en diabetes mellitus

Het team

Het fysiotherapie-team van Careyn de Akkers:

Fysio De Akkers ester1.jpgEsther van Maldegem

Fysiotherapeut
CKR* geregistreerd.

Fysiotherapie: AVANS hogeschool Breda 2011

Cursus:
- beweegprogramma's en COPD (2012)
- beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2 (2012)

Opleiding oedeemtherapie:
- manuele lymfedrainage ad modum Vodder (2014)

 

Fysio De Akkers arina1.jpgArina Mud-van Leeuwen

Fysiotherapeut
CKR* geregistreerd

Fysiotherapie: Hogeschool Rotterdam 2007

Aandachtsgebieden:

 • Urine-incontinentieklachten
 • Zwangeren
 • Lage rug/ Bekkenklachten
 • Stage docent Hogeschool Rotterdam

 

Fysio De Akkers anneke2.jpgAnneke Boeschen Hospers

Algemeen fysiotherapeut
CKR* geregistreerd

Fysiotherapie Hogeschool Rotterdam 1994

Aandachtsgebieden:

 • ontspanning en lichaamsbewustwording
 • (recidiverende) rugklachten
 • hyperventilatie

 

Fysio Marc DullaardMarc Dullaard

Fysiotherapeut
CKR* geregistreerd

Fysiotherapie: Hogeschool Rotterdam 2010

Aandachtsgebieden:

 • orthopedie
 • COPD
 • astma

Cursussen:

 • COPD en Astma (2011)
 • Hydrotherapie (2012)
 • Stagebegeleiderscursus Hogeschool Rotterdam (2013)
 • Klinische Fysiotherapie (2014)

Medische Fitness

Medische fitness wordt op de volgende dagen gehouden.

 • Maandag 15.15 - 16.15 uur
 • Woensdag 10.30 - 11.30 uur
 • Woensdag 16.00 - 17.00 uur
 • Vrijdag 13:00 - 14:00 uur

Kosten

 • Intake Medische fitness: € 30,00
 • € 32,00 per maand bij 1 x per week trainen
 • € 57,00 per maand bij 2 x per week trainen

Cursus Zwangerfit

Wilt u zo fit mogelijk blijven tijdens de zwangerschap en een snel herstel na de bevalling?
Wilt u onder vakkundige begeleiding verantwoord bewegen tijdens en na de zwangerschap?
Gezondheidscentrum "de Akkers" biedt nu de cursus ZwangerFit

In deze cursus krijgt u alle nodige informatie om u zo goed mogelijk voor te bereiden op alle veranderingen rondom de zwangerschap.

Een cursus speciaal voor de zwangere vrouw.

Datum
De cursus start 29 september 2016

Tijd
18:15 uur

Plaats
Gezondheidscentrum de Akkers
Afdeling fysiotherapie

Kosten
€ 135,-

Meer informatie
Download hier de folder 

Aanmelden:
0181-670065
info@gcdeakkers.nl

Zorgprogramma Ongewenst Urineverlies

"Rondom blaasklachten heerst nog een taboesfeer en veel mensen hebben moeite om erover te praten", vertelt fysiotherapeut Arina Mud-van Leeuwen. Zij behandelt vrouwen die last hebben van ongewenst urineverlies. Bijvoorbeeld bij inspanningen als hoesten, hard niezen of sporten. Het landelijk beproefd zorgprogramma van Careyn De Akkers, waarin huisartsen en fysiotherapeuten nauw samenwerken, biedt individuele diagnostiek en behandeling gericht op vermindering van het ongewenst urineverlies. Gezondheidcentrum Careyn De Akkers is medio november 2011 met dit programma gestart.

Betaling

De rekeningen worden maandelijks opgesteld. Fysiotherapie valt niet in het basispakket. U dient een aanvullende verzekering te hebben. De rekeningen gaan direct naar de zorgverzekeraar tenzij u daar met uw zorgverzekering aparte afspraken over heeft gemaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor het door de zorgverzekeraar aan u toegekende budget. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, dient u zelf zorg te dragen voor betaling van de behandeling. Download hier de tarievenlijst.

Heeft u vragen aan één van de fysiotherapeuten over het behandelaanbod, wachttijden, tarieven etc. Dan kunt u deze per mail stellen aan:fysiotherapie@gcdeakkers.nl

Eigen risico

Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigenrisico bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico in combinatie met het feit dat vanuit de basisverzekering weinig fysiotherapie wordt vergoed, vormt een vrij groot financieel risico. Om die reden raden wij u aan om u goed aanvullend te verzekeren. Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering. In bepaalde gevallen kunnen verzekerden een geldbedrag krijgen om het eigen risico te compenseren. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) keert dit bedrag automatisch uit aan degenen die er recht op hebben. Ook kunt u kijken op de website kiesbeter.nl

Bron: www.defysiotherapeut.com

Volwassenen

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. 

De eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden wel vergoed uit de basisverzekering. Het gaat hier om bekkenbodem training door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2012 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

Kinderfysiotherapie De Akkers

Voor kinderfysiotherapie in Gezondheidscentrum De Akkers kunt u contact opnemen met mevr. Leonie Gast. Zij heeft meerdere praktijken in Spijkenisse en biedt ook kinderfysiotherapie in De Akkers.
Telnr: 0181 659889 of www.firststep-fysiotherapie.nl

Klacht of suggestie

Heeft u een klacht of suggestie, laat het ons weten!

De zorgverleners van Gezondheidscentrum De Akkers streven ernaar om u de beste zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Als u een klacht heeft, blijf er dan niet mee rondlopen.
Wij stellen het op prijs wanneer u uw onvrede eerst met ons bespreekt. Onze ervaring is dat in een gesprek met de zorgverlener uw onvrede meestal wordt opgelost.

Klik hier voor onze klachtenregeling. 

Deel deze pagina:

Contact