Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Huisartsenpraktijk De Akkers

LET OP: de huisartsen hebben de huisartsenpraktijken van Careyn in Spijkenisse overgenomen. Binnenkort gaat de nieuwe website live.

Wij zijn gevestigd op:
Lenteakker 3 (naast winkelcentrum De Akkerhof)
3206 TB Spijkenisse

U kunt ons iedere dag bereiken van 8.00 - 16.00 uur op telefoonnummer 0181 - 67 00 67. Van 16.00 - 17.00 uur zijn wij in zeer dringende gevallen bereikbaar via ons keuzemenu: keuze toets 0 of via de spoedlijn: 0900-1631954.

Afspraak maken/afzeggen

Online afspraken maken:

Klik hier om online een afspraak te maken in de agenda van uw huisarts.

Afspraak afzeggen:

Vanaf heden is het mogelijk om uw afspraak via email af te zeggen. Dit kan door een email te sturen naar: afsprakenafzeggen@gcdeakkers.nl . Het is belangrijk om duidelijk uw naam en geboortedatum te vermelden en wanneer en bij wie u de afspraak heeft.

Belangrijke telefoonnummers

0181 - 67 00 77

Let op: dit nummer voor herhaalrecepten is komen te vervallen. Vanaf nu kunt u uw herhaalrecepten inspreken via 0181 - 67 00 67. Kies optie 2.

0181 - 67 00 67

voor het maken van afspraken: van 08.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur
voor het aanvragen van visites: van 08.00 - 12.30 uur
voor het geven van injecties, prikken van HB e.d.: van 08.00 - 12.30 uur (afspraak assistentes)
voor het maken van een afspraak voor het telefonisch spreekuur: van 08.00 - 12.00 uur
voor het opvragen van (laboratorium)uitslagen: van 13.30 - 16.00 uur
urine inleveren: iedere ochtend tot 11.00 uur
voor het aanvragen van herhaalrecepten: kies optie 2.

0900 - 1631 954

voor spoedzaken overdag: van 08.00 - 17.00 uur

0181 - 62 70 55

(Huisartsenpost Spijkenisse Medisch Centrum; voor spoedzaken avond/nacht en weekend, feestdagen)
maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur: van 17.00 - 08.00 uur de volgende dag
in het weekend of op feestdagen: vanaf 17.00 uur tot de eerstvolgende werkdag 08.00 uur

0181 - 67 00 68

Fax huisartsen

Op donderdag wordt de spoedlijn van 16.30 - 17.00 uur overgenomen door de huisartsenpraktijk van Dr. Blom en Dr. Klone. Als u belt op de spoedlijn wordt u automatisch doorverbonden naar deze praktijk. Deze praktijk bevindt zich aan de Dallelaan 5, 3208 CE Spijkenisse.

Onze huisartsen

U heeft een eigen huisarts binnen het gezondheidscentrum. Alleen voor spoedgevallen kunt u bij afwezigheid van uw eigen huisarts terecht bij een van de andere huisartsen.

Huisarts

Aanwezigheid

Dhr. H. Groenewegen maandag, dinsdag, vrijdag
Dhr. Dr. U. Taş maandag, woensdag, donderdag
Mw. J. Ginter maandag, woensdag, vrijdag
Mw. P. de Boks maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Mw. J. C. Wulffers maandag, dinsdag, donderdag

 

Thuisarts

www.thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte:

 • bij vragen en klachten thuis
 • voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts.

Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen.

Recepten

Voor 'chronische' herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag bellen met 0181 - 67 00 67. Kies optie 2. U kunt op een bandje de gewenste medicijnen inspreken. Daarna kunt u uw medicijnen twee werkdagen later afhalen in apotheek De Akkers. U kunt natuurlijk ook langskomen bij de balie voor de herhaalrecepten.

Voorlopig is de herhaalreceptenlijn beschikbaar tussen maandagochtend en vrijdagavond. In de toekomst zal de bereikbaarheid worden uitgebreid naar het weekend.

Let op: dit geldt alleen voor medicijnen die korter dan een jaar geleden voorgeschreven zijn!

Herhaalrecepten online

U kunt uw herhaalrecepten ook online aanvragen. Klik hier voor de website.

Uitslagen opvragen

Uitslagen mogen omwille van de privacy alleen door de patiënt zelf opgevraagd worden. Dit geldt voor patiënten vanaf 16 jaar. Als de patiënt een andere persoon toestemming geeft om de uitslag op te vragen, zal hij/zij dit per uitslag vooraf met de huisarts dienen te bespreken. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u dit voorleggen aan uw huisarts. U kunt dagelijks uitslagen opvragen van 13.30 uur t/m 16.00 uur.

SOH-spreekuur

Sinds 2012 is er op de praktijk een SOH-spreekuur. Dit is een spreekuur voor kleine kwalen als neusbloeding, teen- of enkelletsel, snijwonden, allergische reacties van de huid, verkoudheid /keelpijn etc.

Zo gaan we met elkaar om…

Beleefd en respectvol...

Onze assistente is dagelijks van 8 tot 17 uur beschikbaar voor uw vragen, zowel telefonisch als op de praktijk. Zij zal u professioneel en beleefd te woord staan. Andersom verwachten wij van u dat u beleefd en respectvol met haar omgaat.

Al onze assistentes zijn gediplomeerd doktersassistente. Zij kunnen telefonisch vaak al goed advies geven of juist inschatten bij welke problemen u dringend een dokter nodig heeft. De assistente zal u dan ook altijd vragen voor welk probleem u belt om deze inschatting goed te kunnen maken. Het is belangrijk voor ons, maar vooral voor u, dat u zo goed mogelijk antwoord geeft op haar vragen.

In onze praktijk zijn praktijkondersteuners werkzaam. U kunt door uw huisarts naar de praktijkondersteuner worden verwezen voor de behandeling van diabetes, COPD, astma en hart-en vaatziekten of risico hierop, maar ook voor psychische klachten. Zij zijn er speciaal voor opgeleid om patiënten met deze problemen te behandelen in samenspraak met uw huisarts.

Probleem, klacht? Blijf rustig...

Heeft u toch een probleem of klacht: blijf rustig, maar bespreek het wel met ons! Een klacht indienen? Kijk dan onder het kopje 'Klacht of suggestie'.

De wijkverpleegkundige

Ouderwetse wijkverpleegkundige zorg terug bij Careyn

 • We komen bij u thuis en helpen u en /of uw familie
 • Wij weten raad als u na een ziekenhuisopname thuis nog met vragen zit
 • Wij helpen bij ziekte en herstel en bij gezond en fit blijven
 • Wij kennen de wijk en hebben contact met alle huisartsen en andere zorg en hulpverleners
 • Wij zijn er voor alle wijkbewoners jong en oud, Nederlanders en medelanders, gezond of ziek, dik of dun.

Kortom de wijkverpleegkundige is er voor u en wil u graag leren kennen. Voor al uw vragen kunt u bij ons terecht. Meer over Careyn wijkverpleging leest u hier.

Praktijkondersteuners (POH)

De rechterhand van de huisarts...

In onze praktijk werken 4 praktijkondersteuners huisarts somatiek ( POH). Een praktijkondersteuner is opgeleid om de huisarts te ondersteunen bij de zorg en behandeling van mensen met een chronische aandoening (suikerziekte, hoge bloeddruk, astma, COPD). U kunt bij hen ook terecht voor begeleiding bij het stoppen met roken of voor ouderenzorg. De huisarts verwijst u zo nodig naar de POH.

De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisarts. Tijdens het spreekuur wordt meer tijd besteed aan uw klachten, voorlichting en behandeling. Daarnaast kan zij veel van uw vragen beantwoorden of met u op zoek gaan naar een geschikte oplossing. De praktijkondersteuners hebben dagelijks (telefonisch) spreekuur.

De praktijkondersteuners in onze praktijk zijn:

U kunt voor een afspraak met de POH bellen met de assistente van de huisartsen op 0181-670067.
Wil u een afspraak afzeggen bij de POH dan kan dit ook via de assistente of via: afsprakenafzeggen@gcdeakkers.nl

Praktijkondersteuning GGZ

Dichtbij huisprofessionele ondersteuning bij (milde) psychische klachten, daarvoor kunt u terecht bij onze praktijkondersteuner (POH) GGZ. De ervaring leert dat vroegtijdige psychologische interventie verergering van klachten kan voorkomen en de draagkracht van mensen kan vergroten. De huisarts maakt een inschatting van de aard en ernst van de psychische klachten en verwijst eventueel door naar de POH GGZ. Een begeleidingstraject is meestal kortdurend en beslaat maximaal acht consulten van 60 minuten. Daarnaast worden er door de POH GGZ ook regelmatig groepscursussen georganiseerd, zoals Voluit Leven.

De POH GGZ begeleiding is beschikbaar voor mensen die zijn ingeschreven als patiënt bij gezondheidscentrum de Akkers, en wordt - met doorverwijzing door de huisarts - vergoed door de zorgverzekering.Als POH GGZ zijn in ons gezondheidscentrum werkzaam: Melinda Aukema en José Thomas.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de dienstverlening van de POH GGZ kunt u contact opnemen met uw huisarts of rechtstreeks met de praktijkondersteuners GGZ.

Email:
m.aukema@gcdeakkers.nl
j.thomas@gcdeakkers.nl

Praktijkondersteuner GGZ Jeugd

Er zijn veel kinderen en jongeren met psychosociale problemen. Een vroege signalering en behandeling kan grotere problemen op latere leeftijd voorkomen.
Bij de POH-GGZ jeugd krijg je opvoedingsadvies en psychologische hulp voor je kind of voor jou.

De POH-GGZ jeugd kan helpen met:

 • Gezinsproblemen
 • Sociale problemen
 • Problemen op school
 • Problemen na echtscheiding
 • Gedragsproblemen
 • Nagaan of verder onderzoek nodig is en eventuele doorverwijzing naar de juiste hulp

In het gezondheidscentrum is Lisalotte Minnema werkzaam als POH-GGZ Jeugd. Er kan een afspraak worden gemaakt op doorverwijzing van de huisarts.

Contact met Lisalotte: l.minnema@gcdeakkers.nl

Zorggroep KIEK

Voor mensen met een chronische ziekte

In 2009 is de Zorggroep KIEK opgericht door de huisartsen van Gezondheidscentrum de Akkers, de praktijken Lindenstraat en Hadewychplaats en praktijk Vogelenzang.

Het doel is om de zorgverlening aan mensen met chronische ziekten zoals COPD, astma, diabetes en hart- en vaatziekten zo goed mogelijk te organiseren.

Meer lezen over Zorggroep KIEK? Klik hier.

Welzijn 'op recept'

Onze welzijnscoach: Jeannette Mos

Onderzoek wijst uit dat het bij licht psychosociale klachten niet altijd nodig is om medicatie te gebruiken en dat contact met andere mensen, je weer gewenst voelen, belangrijk is voor het welzijn van mensen.

De welzijnscoach biedt mensen met licht psychosociale klachten zoals somberheid, stress, of angst een welzijnsarrangement aan. Zo'n welzijnsarrangement kan bestaan uit verschillende thema's: natuur, in balans, ontdekken en doen, bewegen met plezier, kunst en cultuur en smakelijke ontmoetingen. Daarbij kunt u onder andere denken aan vrijwilligerswerk, yoga, leefstijlgroep, schilderles, zwemactiviteiten en nog veel meer.

De welzijnscoach gaat met u in gesprek en inventariseert wat uw wensen zijn. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen de thema's. Daarnaast kan de welzijnscoach u verwijzen of begeleiden naar deze activiteit.
Het voordeel van het arrangement is dat het gewoon ingepast kan worden in het dagelijks leven, waardoor het gemakkelijk vol te houden is.

De verwijzing naar de welzijnscoach vindt plaats via uw huisarts of praktijkondersteuner.

Contact met Jeannette: j.mos@gcdeakkers.nl

Bloedprikken door de STAR

Dagelijks kunt u in het gezondheidscentrum bloed laten afnemen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De openingstijden van de STAR zijn:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 9.15 uur.

Uitwisselen medische gegevens

In de afgelopen jaren is gewerkt aan de invoering van de landelijke elektronische uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur (voorheen het landelijk elektronisch patientendossier). Via dit systeem kan de zorgverlener (zoals huisarts en apotheek) die u behandelt, uw actuele medische gegevens opvragen en inzien.

Deze uitwisseling kan plaatsvinden vanaf het moment dat u zich hiervoor aanmeld. Dit kan via een aanmeldingsformulier bij de huisartsenbalie of via de website www.vzvz.nl.

Op de website www.ikgeeftoestemming.nl kunt ook online uw toestemming geven.

Klacht of suggestie

Heeft u een klacht of suggestie, laat het ons weten!

De zorgverleners van Gezondheidscentrum De Akkers streven ernaar om u de beste zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Als u een klacht heeft, blijf er dan niet mee rondlopen.
Wij stellen het op prijs wanneer u uw onvrede eerst met ons bespreekt. Onze ervaring is dat in een gesprek met de zorgverlener uw onvrede meestal wordt opgelost.

Klik hier voor onze klachtenregeling. 

Privacyreglement

Klik hier voor het Privacyreglement Huisartsenpraktijken Careyn.

Deel deze pagina:

Contact

NHG-Keurmerk

NHG-Keurmerk-220

De Akkers in beeld

De Akkers

De Akkers

De Akkers