Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Jeugd en Gezin Breda

Bel voor Careyn JGZ Breda naar 088 - 123 99 26

Jeugd en Gezin Breda; voor deskundige ondersteuning van U en Uw kind

De geboorte, groei en ontwikkeling verloopt bij elk kind anders. Iedereen is immers uniek. U heeft dus ongetwijfeld zo nu en dan vragen, ook al heeft u meerdere kinderen.

Veel vragen kunt u zelf oplossen door veel naar uw kindje te kijken en gewoon uw gevoel te volgen. Zo leert u uw kindje goed kennen en weet u wat het nodig heeft. In het groeiboekje, dat u via het consultatiebureau krijgt, staat ook veel informatie.

Mijn Kind in Beeld

Mijn Kind in Beeld

Mijn Kind in Beeld is úw digitale toegang tot jeugdgezondheidszorg. Op deze website kunt u uw persoonlijke gegevens aanpassen, afspraken met de jeugdgezondheidszorg inzien en wijzigen. Ook kunt u folders en filmpjes bekijken, de groeicurve van uw kind inzien en de ontwikkeling van uw kind volgen. Daarnaast kunt u over uiteenlopende onderwerpen advies op maat ontvangen. Dit allemaal op één overzichtelijk ouderportaal: www.mkib.nl

Hulp of advies nodig?

Als u er samen niet uitkomt of u wilt een deskundige raadplegen, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van Careyn. Zij kunnen u informatie, advies en ondersteuning bieden bij opvoeding, groei, ontwikkeling en verzorging van uw kind. En zij weten de weg naar andere instanties.

Careyn Jeugd en Gezin vindt het belangrijk om ook de omgeving van het kind te ondersteunen. Als u als ouder of verzorger bijvoorbeeld niet lekker in uw vel zit, als het financieel niet meezit of als u een ernstige situatie meemaakt in de familie, kan uw kind hier op reageren. Dan kunt u als ouder of verzorger uw vragen aan de jeugdverpleegkundige stellen. Samen kijken we naar hoe de situatie verbeterd kan worden, zodat uw kind gezond kan opgroeien.

Careyn Jeugdgezondheidszorg Breda is in het bezit van het ISO-certificaat. U bent verzekerd van professionele, betrouwbare en goede kwalitatieve jeugdgezondheidszorg.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Opgroeien en opvoeden is niet altijd even makkelijk. Daarom is er nu één centraal punt waar u met uw vragen terecht kan: het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ook Careyn is deelnemer aan dit centrum.
Het CJG vormt de spil in de samenwerking tussen instellingen die zich bezig houden met de zorg voor en de gezondheid en opvoeding van de jeugd. 

Het CJG Breda heeft een eigen website: www.cjgbreda.nl. U vindt daar veel belangrijke informatie.

Samenwerking met andere instanties

Het consultatiebureauteam werkt samen met andere instanties, zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, GGD, Jeugdzorg, huisartsen, ziekenhuizen, logopedisten, fysiotherapeuten, audiologisch centrum, integrale vroeghulp, en maatschappelijk werk. Als het nodig is om de gegevens van uw kind te bespreken met andere instanties, informeren wij u daarover.

Bereikbaarheid - Spreekuur, telefoon, mail, huisbezoek

U kunt met uw vragen terecht bij het afsprakenbureau, bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur, T 088 - 123 99 26. Niet altijd zullen we uw vraag direct kunnen beantwoorden. Dan belt een jeugdverpleegkundige u terug.

Inloopspreekuren voeding, verzorging en opvoeding

Voor vragen over voeding, verzorging en opvoeding, kunt u terecht bij de inloopspreekuren van de jeugdverpleegkundigen. Hier kunt u zonder afspraak terecht.

Bekijk de locaties in Google-Maps: klik hier

Maandag
9.00-9.30 uur
Teteringen Willebrordstraat 3
4847 RK Teteringen
Dinsdag
13.00-14.30 uur
Breda
Zuid Oost
Hooghout 130
4817 EE Breda
Woensdag
13.00-13.30 uur
Bavel Tolakker 3c
4854 NV Bavel
Woensdag
13.00-14.30 uur
Breda
NW Haagse Beemden
Muizenberglaan 15
4822 TV Breda
Donderdag
09.00-10.30 uur
Breda
ZW Huis vd Heuvel
Mgr. Nolensplein 1
4812 JC Breda
Donderdag
9.00-9.30 uur
Prinsenbeek Kapittelhof 2
4841 GX Prinsenbeek
Vrijdag
10.30-12.00 uur
Breda
NO Noorderlicht
Cornelis Florisstraat 25
4827 CN Breda

 

Borstvoeding

Borstvoeding geeft het kind alle voedingsstoffen die het nodig heeft. Bovendien heeft een kind dat borstvoeding krijgt een betere weerstand tegen infectieziekten en allergieën. Door het geven van borstvoeding stimuleert u de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van het kind. Borstvoeding heeft ook voordelen voor de moeder: sneller herstel van de baarmoeder en een kleinere kans op borstkanker en eierstokkanker.

Bijna iedere moeder kan borstvoeding geven en bijna iedere baby kan borstvoeding drinken. Het is een nieuwe vaardigheid die je moet leren. Wanneer, ondanks advies en ondersteuning van de kraamverzorgende, verloskundige of jeugdverpleegkundige, het geven van borstvoeding moeilijk gaat, kunt u terecht bij de lactatiekundige.

Lactatiespreekuur

Voor vragen over borstvoeding kunt u terecht bij uw jeugdverpleegkundige. Als er problemen zijn bij de borstvoeding kunt u gebruik maken van het lactatiespreekuur. Hier kunt u als inwoner van Breda kostenloos en zonder afspraak terecht. Vaak wordt er tijdens dit contactmoment een voedingsobservatie gedaan. Het is dus fijn als u uw kindje meeneemt.
Vraagt u in de schoolvakantie even na of het spreekuur doorgaat.

Dinsdag 13.30-15.30 uur: Hooghout 130
Donderdag 13.30-15.30 uur: Muizenberglaan 1

Wijziging lactatiespreekuur in de periode 30 juli t/m 17 augustus

In deze periode zal Ellen Smidt, lactatiekundige van Thuiszorg West Brabant, het lactatiespreekuur waarnemen op

  • dinsdag 31 juli
  • dinsdag 7 augustus
  • dinsdag 14 augustus

Zij zal gebruik maken van de locatie Muizenberglaan 15 Breda (let op: dat is een ander adres dan gebruikelijk op dinsdag).

Vragen over borstvoeding kunnen gesteld worden aan het eigen JGZ-team, het inloopspreekuur of de bereikbaarheidsdienst.
Uitdagingen met borstvoeding kunnen worden besproken met:

Over borstvoeding...

Borstvoeding geeft het kind alle voedingsstoffen die het nodig heeft. Bovendien heeft een kind dat borstvoeding krijgt een betere weerstand tegen infectieziekten en allergieën. Door het geven van borstvoeding stimuleert u de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van het kind. Borstvoeding heeft ook voordelen voor de moeder: sneller herstel van de baarmoeder en een kleinere kans op borstkanker en eierstokkanker.

Bijna iedere moeder kan borstvoeding geven en bijna iedere baby kan borstvoeding drinken. Het is een nieuwe vaardigheid die je moet leren. Wanneer, ondanks advies en ondersteuning van de kraamverzorgende, verloskundige of jeugdverpleegkundige, het geven van borstvoeding moeilijk gaat, kunt u met vragen terecht bij de lactatiekundige.

Bezoeken op afspraak

Overige bezoeken aan het consultatiebureau zijn op afspraak. Afspraken worden gemaakt tijdens het voorgaande bezoek of u ontvangt een brief met een oproep. Als u op de afgesproken datum het consultatiebureau niet kunt bezoeken, neemt u dan telefonisch contact op om een andere afspraak te maken. 

Adressen

Wijkgebouwen

Consultatiebureau Hooghout
Hooghout 130
4817 EE  Breda

Consultatiebureau Haagse Beemden
Muizenberglaan 15
4822 TV Breda 

Consultatiebureau Noorderlicht
Cornelis Florisstraat 25
4827 CN  Breda

Consultatiebureau Huis van den Heuvel
Mgr. Nolensplein 1
4812 JC Breda

Algemeen

Careyn
Nieuwe Prinsenkade 20
4811 VC Breda

Postbus 3101
4800 DC Breda

Telefoon: 088 - 123 99 26.

Het consultatiebureauteam

Het consultatiebureau werkt met een consultatiebureauteam. Dit team bestaat uit de consultatiebureauarts, jeugdverpleegkundige en consultatiebureauassistente. Hun werk richt zich op het voorkomen van problemen.

De consultatiebureauarts onderzoekt uw kind en let op de groei en ontwikkeling. De jeugdverpleegkundige houdt ook de groei en ontwikkeling van uw kind in de gaten en kijkt hoe het over het algemeen met u en uw kindje gaat. Bij beiden kunt u met uw vragen terecht.

De consultatiebureauassistente ontvangt u en uw kind, meet en weegt uw kind en maakt nieuwe afspraken. Als er aanleiding is om uw kind vaker te zien, dan kan dit door een extra consult op het consultatiebureau of een huisbezoek. U kunt hier ook zelf om vragen.

Het Digitale Dossier

De Jeugdgezondheidszorg West Brabant werkt vanaf de geboorte van uw kindje met een Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ).Het DD JGZ is een medisch dossier en bevindt zich daarom in een 'gesloten systeem'. Alleen medewerkers die werkzaam zijn in de jeugdgezondheidszorg hebben toegang tot het DD JGZ. Medewerkers die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugdgezondheidszorg en medewerkers van niet-JGZ instellingen hebben géén toegang tot dit 'gesloten systeem'. Het DD JGZ is dus niet toegankelijk voor andere zorg- of hulpverleners of samenwerkingspartners in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG-partners), huisartsen, ziekenhuizen, scholen, gemeenten, jeugdzorg, politie, justitie, zorgeverzekeraars of andere personen en instanties. Ook niet als zij bij de zorg voor het kind betrokken zijn.

Privacy is één van de belangrijkste pijlers onder het DD JGZ. Het gaat om medische gegevens waarvoor arts-patiënt vertrouwelijkheid geldt. Careyn heeft een privacy reglement die de rechten en plichten van cliënten beschrijft en interne richtlijnen voor betrokken medewerkers geeft. Het Careyn privacy reglement is hier te vinden. De andere instellingen binnen de Jeugdgezondheidszorg West Brabant hebben een vergelijkbaar privacy reglement. Deze kunt u vinden via www.mkib.nl.

Het voeren van een dossier is verplicht gesteld in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en sinds 2010 is het op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) wettelijk verplicht dit digitaal te doen. Bijna alle huisartsen en ziekenhuizen werken ook met een digitaal dossier. Het dossier wordt bewaard tot 15 jaar na het einde van de behandelrelatie. Ook dit is bepaald in de WGBO. Concreet betekent dit dat de JGZ de dossiers bewaart totdat iemand 33 jaar is geworden.

Met het DD JGZ zijn de actuele gegevens van kinderen beter beschikbaar bij het leveren van zorg. Dus ook wanneer u bijvoorbeeld op een andere locatie dan gebruikelijk het inloopspreekuur bezoekt. Mocht u gaan verhuizen dan zorgen wij dat het DD JGZ bij de organisatie komt die onze zorg voortzet.

 

Vaccinaties

Vaccinaties gebeuren volgens het schema van het rijksvaccinatieprogramma. De provinciale entadministratie (of RIVM) stuurt u een vaccinatiebewijs, vaccinatiekaarten en een informatiefolder toe. Het vaccinatiebewijs en de vaccinatiekaarten kunt u in het groeiboekje opbergen. De vaccinaties worden gegeven tijdens de standaard contactmomenten op het consultatiebureau. Hiermee wordt gestart vanaf de leeftijd van 6 weken. 

 

Wanneer zijn de reguliere contactmomenten?

Leeftijd kind

Contactmoment consultatiebureauarts 

Contactmoment

jeugdverpleegkundige

±2 weken

 

Huisbezoek door jeugdverpleegkundige of bezoek CB aan jeugdverpleegkundige
uitleg  JGZ
aanmaken Digitaal Dossier

±4 weken

bezoek CB Arts  op afspraak

 

±2 maanden

 

bezoek CB jeugdverpleegkundige op afspraak
Vaccinatie

±3 maanden

bezoek CB Arts op afspraak
Vaccinatie

 

±4 maanden

 

bezoek CB jeugdverpleegkundige op afspraak
Vaccinatie

±6 maanden

bezoek CB Arts op afspraak

 

±7½ maand

 

bezoek CB jeugdverpleegkundige op afspraak

±9 maanden

 

bezoek CB jeugdverpleegkundige op afspraak

±11 maanden

bezoek CB Arts op afspraak
Vaccinatie

 

±14 maanden

 

bezoek CB jeugdverpleegkundige op afspraak
Vaccinatie

±18 maanden

 

verzoek invullen vragenlijst en eventueel bezoek CB jeugdverpleegkundige op afspraak

±2 jaar

bezoek CB arts op afspraak

 

±3 jaar

 

bezoek CB jeugdverpleegkundige op afspraak
Visustest

±3 jaar en 9 maanden

bezoek CB Arts op afspraak
visustest
Vaccinatie

 

 

VoorZorg

VoorZorg is een programma voor vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste (levend geboren) kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind. VoorZorg bestaat uit een intensief programma van huisbezoeken door een ervaren VoorZorgverpleegkundige. De huisbezoeken beginnen in de zestiende week van de zwangerschap en gaan door tot het kind 2 jaar is. De frequentie ligt gemiddeld op twee huisbezoeken per maand, met verhoogde frequenties (wekelijks) in de eerste maand van het programma en tijdens de eerste zes weken na de geboorte. Gedurende de laatste vier maanden neemt het aantal huisbezoeken af met één keer per maand. De huisbezoeken duren 1 tot 1½ uur. Het programma is aanvullend op de zorg die de verloskundige, de kraamzorginstelling en het consultatiebureau standaard bieden. 

Voorschool

Het consultatiebureau werkt in opdracht van de Gemeente Breda samen met voorscholen van Kober en Surplus.

Als uw kind in aanmerking komt voor voorschool ontvangt u van de jeugdverpleegkundige of JGZ arts een toelatingsformulier. Met dit formulier kunt u zich inschrijven bij de voorschool.

Voorschool is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en zorgt voor een goede start op de basisschool. Ze leren, door het werken met verschillende programma's, extra taal en beginnend rekenen. Ook leren ze samen spelen met andere kinderen en krijgt u als ouder ondersteuning en tips voor thuis. Indien uw kind is toegelaten op voorschool mag het vanaf de leeftijd van 2,5 jaar starten.

De toelatingseisen voor voorschool worden vastgesteld door de gemeente Breda.

De Ontmoeting: koffie-ochtend Poolse ouders

Poranek/spotkanie Polskich rodzicow i ich dzieci 

Kinderen opvoeden is een mooie en soms lastige taak. De ervaringen die je opdoet en de vragen die je hebt, wil je misschien delen met mensen met dezelfde achtergrond als jij. Zeker als je familie ver weg woont of je de Nederlandse taal (nog) niet goed beheerst.

Bij De Ontmoeting kun je met landgenoten praten over opvoeding en ervaringen uitwisselen. Voor de kinderen is er volop gelegenheid om met elkaar te spelen.

Je bent van harte welkom op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur. Tijdens de schoolvakanties is er geen koffie-ochtend. Bij de bijeenkomsten is Agata, een Pools sprekende moeder, aanwezig. De taal is dus geen probleem.

Wychowywanie dzieci jest pieknym choc czesto trudnym zadaniem. Twoje doswiadczenia jak rowniez pytania chcialabys czasem przedyskutowac z innymi polskimi rodzicami. Fakt ze twoja rodzina/przyjaciele mieszkaja daleko a slaba znajomosc jezyka holenderskiego wcale sprawy nie ulatwia. Podczas naszego spotkania mozesz porozmawiac z innymi polskimi rodzicami, podzielic sie doswiadczenieniami, spostrzezeniami. Dla dzieci mozliwosc wspolnej zabawy. Zapraszamy w piatkowe poranki od 10.00 do 11.00. Na tym spotkaniu role tlumacza wziela na  siebie Agata, polska matka tak jak ty.

Locatie/Lokacja:

Basisschool De Liniedoorn
Baliëndijk 78 Breda

Vragen/Pytania?

Neem gerust contact op met:
Chantal van Vegten,
(06) 23 11 42 62 of mail naar:
chantal.van.vegten@cjgbreda.nl

 

Moeders informeren meer moeders

Als u net een kindje heeft gekregen, is dit een grote verantwoordelijkheid. Ook bij een tweede, derde of vierde kind. Het kan zijn dat uw baby te vroeg is geboren, dat u een meerling heeft gekregen, dat u uit een ander land komt of misschien huilt uw baby wel erg veel. Het is fijn om over uw onzekerheden te kunnen praten. Hiervoor is het programma Moeders informeren meer Moeders ( MIMM). Dit programma biedt u de mogelijkheid met een andere moeder te praten over uzelf en de baby. Met haar kunt u ervaringen, twijfels, vragen en praktische tips bespreken.

Interactieve begeleiding

Interactieve begeleiding helpt ouders om op een positieve manier het contact met hun kind(eren) te verbeteren binnen ongeveer zes contactmomenten. Interactieve begeleiding kan helpen bij: ontwikkelingsproblemen bij kinderen, opvoedingsvragen, psychosomatische klachten van kinderen, schoolproblemen, huilbaby's. De methode gaat uit van video-opnames van alledaagse situaties in het gezin, bijvoorbeeld samen eten of een spelletje doen. Samen met de partner terugkijken naar de goede momenten in de samenwerking tussen kinderen en ouders is het belangrijkste onderdeel van de training. Vaak lukt het ouder(s) na het terugkijken van enkele opnamen hun gedrag beter af te stemmen op hun kind(eren). Daardoor ontstaat een positieve wisselwerking tussen ouder(s) en kind(eren). 

Zorg Voor Jeugd

Careyn is aangesloten op Zorg voor Jeugd. Dit is een computersysteem waarin hulpverleners aan kunnen geven wanneer zij zorg verlenen aan uw kind. Het doel hiervan is om de zorg af te stemmen met hulpverleners waarmee u al bekend bent. Zodat er geen overlapping in zorg plaats vindt of gaten in hulpverlening vallen, kortom: één gemeenschappelijke aanpak voor uw kind.

Klanttevredenheid

Klik hier voor de pagina met klanttevredenheidsonderzoeken. Daar vindt u ook de Factsheet Klanttevredenheid Consultatiebureaus Careyn en de uitslag van de herhalingsmeting in 2014.

Kindermishandeling en huiselijk geweld - de Meldcode

JGZ Careyn werkt volgens de meldcode, hoe zit dat?

Kindermishandeling bestaat uit verschillende vormen van mishandeling en verwaarlozing. Als in een gezin kindermishandeling voorkomt, gaat het vaak om meerdere vormen.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Bijvoorbeeld omdat je als ouder overspannen raakt of omdat je relatieproblemen hebt. Misschien zijn er vervelende dingen gebeurd en zie je het zelf even niet meer zitten. Of ben je daar zoveel mee bezig, dat je niet goed voor je kind kunt zorgen. Wat doe je dan?

De jeugdgezondheidszorg streeft er naar dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om thuis veilig op te kunnen groeien. Ook de jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en de doktersassistenten van de jeugdgezondheidszorg van Careyn zijn hiervan op de hoogte en zij zijn verplicht om bedreiging van de veiligheid in een gezin te signaleren en in kaart te brengen. Zij maken hiervoor gebruik van de landelijke Meldcode Kindermishandeling/Huiselijk Geweld.

De meldcode is een stappenplan waarin de professional de signalen in kaart brengt, deze bespreekt met ouders en dan samen met ouders op zoek gaat naar een passende oplossing, met als doel dat kinderen weer veilig op kunnen groeien in het gezin.

Ouders mogen daarnaast zelf ook aan de bel trekken bij ons, als ze ervaren dat ze hun kind niet het veilige thuis kunnen bieden dan ze zouden willen. Het belang van het kind staat hierin altijd voorop! Je hoeft er niet alleen voor te staan: praat erover met iemand die je vertrouwt. De jeugdarts/jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau of school zijn altijd bereid om naar je te luisteren en mee te denken, zodat de veiligheid van het kind gewaarborgd kan worden.

Careyn heeft daarnaast, samen met Rivas, drie aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/huiselijk geweld in dienst. Zij ondersteunen en adviseren de medewerkers bij moeilijke situaties. Voor de regio Breda is dat Conny Slijkerman, jeugdarts en stafarts.

Vergeet daarnaast niet dat de eigen huisarts, het sociaal wijkteam, maar ook de mensen van Veilig Thuis (0800-2000) je altijd advies willen geven en je willen helpen om de situatie te veranderen.

Gaat het niet om je eigen kind? Bel dan ook Veilig Thuis (0800-2000) om advies. Je bespreekt dan samen met een deskundige de situatie. Dat kan ook anoniem als je dat wilt.

Deel deze pagina:

Contact