Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Jeugdteam Hoeksche Waard

Bel voor Careyn JGZ Hoeksche Waard naar 088 - 123 99 25

Vertrouwde ondersteuning van U en Uw kind in de Hoeksche Waard

Sinds juli 2012 verzorgt Careyn in de Hoeksche Waard de gehele jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar en hun ouders. Dit gebeurt via het Jeugdteam Hoeksche Waard. U kunt het Jeugdteam bereiken via telefoonnummer: 088-123 99 25 (werkdagen 9:00 - 17:00 uur).

Vragen over het jonge kind (0-4) kunt u per mail stellen via het mailadres: jgzhw@careyn.nl.

Voor het maken of wijzigen van afspraken voor het consultatiebureau kunt u mailen naar: jgzadministratie@careyn.nl.
U kunt het afsprakenbureau ook telefonische bereiken tussen 08.30 en 14.00 uur via het bovenstaande telefoonnummer.

Voor het wijzigen van afspraken bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige voor de schoolgaande jeugd, kunt u ons algemene nummer bellen: 0186-578400.
Vragen over het opvoeden en opgroeien van het oudere kind (4-19) kunt u per mail stellen via het mailadres: jgzhw4tot19@careyn.nl.

Buiten kantoortijden is het voor dringende zaken mogelijk contact op te nemen met Careyn Klantenservice: 088-1239988.

Ouderportaal

Mijn Kind in Beeld

Ouders en opvoeders kunnen via het ouderportaal van de jeugdgezondheidszorg inloggen in een deel van het dossier van hun kind(eren) die in zorg zijn bij het consortium Rivas Careyn.
Klik hier voor meer informatie.

Onze locaties:

Klik hier voor een overzicht van inloopspreekuren op onderstaande locaties. Let op: inloopspreekuren zijn niet voor vaccinaties.

's-Gravendeel

Noord Voorstraat 29
3295 BL 's-Gravendeel

Klaaswaal

Kerkstraat 22
3286 AK Klaaswaal

Mijnsheerenland

Van der Straatenplein 2
3271 AH Mijnsheerenland
Meer informatie 

Nieuw-Beijerland

Dijkstraat 3
3264 AE Nieuw-Beijerland

Numansdorp

Burgemeester de Zeeuwstraat 22
3281 AE Numansdorp

Oud-Beijerland

Wilhelminastraat 16/17
3262 SV Oud-Beijerland

Piershil

Kon. Wilhelminastraat 1
3265 BH Piershil

Puttershoek

Kastanjelaan 2
3297 BB Puttershoek

Strijen

Molenstraat 17A
3291 EE Strijen

Zuid-Beijerland

Dorpzigt 17
3284 CA Zuid-Beijerland

JGZ en uw privacy

Bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van Careyn legt JGZ-medewerkers in de loop van de jaren gegevens over uw kind vast. Maar wat gebeurt daar eigenlijk mee? Wie mag er over beschikken en wie niet? Als de school medische informatie opvraagt over uw kind, verstrekt de JGZ die dan? En zo ja, wordt u daarvan op de hoogte gesteld? En hoe zit het als uw kind wat ouder is? U kunt hier de folder downloaden waarin u de antwoorden vindt op vragen die gaan over de privacy van uw kind binnen de JGZ.

Opvoedproblemen bespreken

In alle werkgebieden van Careyn is er een opvoedbureau of pedagogisch spreekuur waar u terecht kunt om met een pedagoog te praten over uw kind. In een aantal regio's biedt Careyn dit zelf aan. Vraag bij uw jeugdverpleegkundige waar u terecht kunt met uw vragen.

Moeders Informeren Moeders

Kort gezegd: als aanstaande of kersverse moeder trekt u op met een andere moeder. Want wat is het een verandering, een baby! Een hele nieuwe situatie waaraan u moet wennen. Mogelijk heeft u allerlei vragen, zoals: Waarom huilt mijn baby zo? Is alles wel goed met hem of haar? Drinkt de baby wel genoeg? Doe ik het als moeder wel goed? Veel deskundigen geven antwoord op uw vragen en u krijgt uit uw omgeving goedbedoelde adviezen. Ondanks dat kunnen er twijfels bestaan. U kunt zich als moeder soms onzeker voelen. Het kan heel prettig zijn om dan regelmatig met een andere moeder over uzelf en de baby te praten.

Moeders Informeren Moeders (MIM) wil u graag extra steun bieden. U kunt het zien als aanvulling op de begeleiding die het consultatiebureau biedt. Als u meedoet met dit programma komt een andere moeder elke maand bij u langs. Ze neemt de tijd om naar u te luisteren en als u dat wilt, kunt u tips en informatie van de bezoekmoeder krijgen. De bezoekmoeder adviseert niet, maar moedigt u aan om op uw eigen manier met uw baby om te gaan. Als moeder kent u uw eigen kind nu eenmaal het beste. Moeders Informeren Moeders gaat er daarom van uit dat uzelf in staat bent een antwoord te vinden op de vragen, maar dat het prettig kan zijn hierover met een ander te praten.

Meer informatie

Wij zijn altijd op zoek naar moeders met een eerste kind jonger dan 18 maanden (die graag bezoek willen ontvangen) en naar ervaren moeders die het leuk vinden om hun ervaringen te delen. Kent u iemand die naar uw idee voor dit programma in aanmerking komt, of wilt u zelf deelnemen als ervaren moeder? Neemt u dan contact op met één van de MIM-coördinatoren of vul het MIM-formulier in. Deze kunt u mailen of uitprinten en opsturen naar het dichtstbijzijnde adres.

Regio Zuid Hollandse Eilanden en Spijkenisse

Careyn - Moeders Informeren Moeders
P.J. Bliekstraat 4a
3200 AB Spijkenisse
Lucy Terwijn
Telefoonnummer: 06 - 13 79 36 64 of 088 - 123 99 88
E-mail: mim@careyn.nl

Regio Breda

Careyn Jeugd en Gezin
Nieuwe Prinsenkade 20

4811 VC DC  Breda
Marijke van de Loo
Telefoonnummer: 06 - 12 89 39 10 
E-mail: mvandeloo@careyn.nl

Regio Drechtsteden

Careyn - Moeders Informeren Moeders
Atmosfeerstraat 38
3328 GD Dordrecht
Marijke Koppelaar
078 - 711 17 13 of 06 - 46 64 29 63

Hulp bij borstvoeding

Heeft u vragen over de borstvoeding, dan kunt u gratis advies vragen aan uw jeugdverpleegkundige of consultatiebureauarts. Dit kunt u tijdens afspraken op het bureau doen, maar ook tijdens het inloopspreekuur van uw consultatiebureau of telefonisch of per e-mail.

Daarnaast staan in de regio's borstvoedingsspecialisten (lactatiekundigen) voor u klaar. Veel verzekeraars vergoeden lactatiekundige zorg. In het hele werkgebied van Careyn lactatiekundigen die u graag van dienst zijn. U kunt zonder verwijzing bij hen terecht. De ondersteuning is in veel gevallen gratis als uw verzekeraar of gemeente deze zorg vergoedt. Check hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar of klik hier.

Vragen over borstvoeding

Moedermelk is goed voor kind én moeder. Borstvoeding geeft het kind alle voedingstoffen die het nodig heeft. Bovendien heeft een kind dat borstvoeding krijgt een betere weerstand tegen infectieziektes en allergieën. Onderzoek heeft aangetoond dat borstgevoede kinderen onder andere minder keel-, neus- en oorinfecties, minder infecties van de lagere luchtwegen en minder maag- en darmziekten krijgen. Door het geven van borstvoeding stimuleert u de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van uw baby. Borstvoeding geeft ook voordelen voor de moeder, zoals sneller herstel van de baarmoeder, minder kans op borstkanker voor de menopauze en het heeft een gunstig effect op de bloedsuikerspiegel bij (zwangerschaps)diabetes. En het is heel leuk en speciaal om borstvoeding te geven.

Leren borstvoeding te geven

Bijna iedere moeder kan borstvoeding geven, bijna iedere baby kan borstvoeding drinken. Net als bij andere nieuwe vaardigheden is ook het geven en het drinken van borstvoeding een handigheid die onder de knie gekregen moet worden. Bij sommige moeders en baby's gaat dit, met hulp van de kraamverzorgende of verloskundige, bijna vanzelf. Maar andere moeders hebben vragen of problemen die het zelf voeden moeilijker maken.

Vragen over het geven van borstvoeding

Voorbeelden van vragen die bij moeders leven:

 • Mijn kindje groeit niet voldoende en valt steeds in slaap aan de borst, wat kan ik daaraan doen?
 • Mijn kindje groeit goed, maar is erg onrustig en wil steeds drinken, wat kan ik daaraan doen?
 • Wat kan ik doen aan pijnlijke tepels na het voeden?
 • Ik moet weer aan het werk. Hoe gaat dat dan met het geven van borstvoeding?
 • Ik denk dat ik te weinig moedermelk maak, wat kan ik daaraan doen?
 • Mijn baby weigert de borst, maar drinkt wel uit een fles. Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij bij mij drinkt?
 • Ik moet medicijnen gebruiken. Moet ik dan stoppen met borstvoeding?

Problemen met het geven van borstvoeding

In bepaalde situaties kan het zo zijn dat het geven van borstvoeding moeilijker gaat. Maar om u gerust te stellen, er is bijna altijd iets aan te doen.

 • Een baby die te vroeg geboren is, heeft vaak extra hulp nodig om uit de borst te leren drinken
 • Sommige baby's hebben om verschillende redenen moeite met zuigen
 • Sommige moeders hebben pijnklachten tijdens of na het voeden. Bijvoorbeeld door een verkeerde aanlegtechniek, een schimmelinfectie of borstontsteking
 • Door een scheiding tussen moeder en kind, bijvoorbeeld door ziekte of werk, neemt de melkproductie wat af
 • Een aangeboren afwijking bij de baby kan het geven van borstvoeding moeilijker maken, zoals bij Schisis of het syndroom van Down

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw consultatiebureau, bezoek een lactatiekundig spreekuur in uw buurt of bel 088 - 123 99 25.

Voor een overzicht van lactatiekundigen in de Hoekse Waard en omstreken, klik hier.

Voeding- en Dieetadvies

Soms heeft uw kind aangepaste voeding of een dieet nodig. Bijvoorbeeld als u kind last heeft van obstipatie, diarree of koemelkeiwitallergie. U kunt dan terecht bij een van onze diëtisten. Verwijzing vindt plaats via de consultatiebureauarts of de huisarts. Graag verwijzen wij u door naar de diëtisten van Careyn.

Klanttevredenheid

Klik hier voor de pagina met klanttevredenheidsonderzoeken. Daar vindt u ook de Factsheet Klanttevredenheid Consultatiebureaus Careyn en de uitslag van de herhalingsmeting in 2014.

Kindermishandeling en huiselijk geweld - de Meldcode

JGZ Careyn werkt volgens de meldcode, hoe zit dat?

Kindermishandeling bestaat uit verschillende vormen van mishandeling en verwaarlozing. Als in een gezin kindermishandeling voorkomt, gaat het vaak om meerdere vormen.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Bijvoorbeeld omdat je als ouder overspannen raakt of omdat je relatieproblemen hebt. Misschien zijn er vervelende dingen gebeurd en zie je het zelf even niet meer zitten. Of ben je daar zoveel mee bezig, dat je niet goed voor je kind kunt zorgen. Wat doe je dan?

De jeugdgezondheidszorg streeft er naar dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om thuis veilig op te kunnen groeien. Ook de jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en de doktersassistenten van de jeugdgezondheidszorg van Careyn zijn hiervan op de hoogte en zij zijn verplicht om bedreiging van de veiligheid in een gezin te signaleren en in kaart te brengen. Zij maken hiervoor gebruik van de landelijke Meldcode Kindermishandeling/Huiselijk Geweld.

De meldcode is een stappenplan waarin de professional de signalen in kaart brengt, deze bespreekt met ouders en dan samen met ouders op zoek gaat naar een passende oplossing, met als doel dat kinderen weer veilig op kunnen groeien in het gezin.

Ouders mogen daarnaast zelf ook aan de bel trekken bij ons, als ze ervaren dat ze hun kind niet het veilige thuis kunnen bieden dan ze zouden willen. Het belang van het kind staat hierin altijd voorop! Je hoeft er niet alleen voor te staan: praat erover met iemand die je vertrouwt. De jeugdarts/jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau of school zijn altijd bereid om naar je te luisteren en mee te denken, zodat de veiligheid van het kind gewaarborgd kan worden.

Careyn heeft daarnaast, samen met Rivas, drie aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/huiselijk geweld in dienst. Zij ondersteunen en adviseren de medewerkers bij moeilijke situaties.
In de Hoekschewaard is er helaas nog geen aandachtsfunctionaris, maar u kunt gebruik maken van de aandachtsfunctionarissen uit de andere regio's:

 • Regio Breda: Conny Slijkerman, jeugdarts en stafarts
 • Regio Drechtsteden: Sandra van Gemert, stafverpleegkundige
 • Regio Alblasserdam/Vianen: Cora Booij, jeugdverpleegkundige

Vergeet daarnaast niet dat de eigen huisarts, het sociaal wijkteam, maar ook de mensen van Veilig Thuis (0800-2000) je altijd advies willen geven en je willen helpen om de situatie te veranderen.

Gaat het niet om je eigen kind? Bel dan ook Veilig Thuis (0800-2000) om advies. Je bespreekt dan samen met een deskundige de situatie. Dat kan ook anoniem als je dat wilt.

Deel deze pagina:

Contact