Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn Hospice Breda

Het sterven van mensen krijgt meer en meer een plaats in onze samenleving.

Hospice Breda
  • RouteBijna iedereen zal er voor kiezen om in de eigen, vertrouwde omgeving te kunnen sterven. Thuis overlijden is echter niet altijd mogelijk. Soms zijn er geen of onvoldoende naasten of ze zijn overbelast. Of er is behoefte aan intensieve behandeling of de woonomstandigheden lenen zich niet voor de rustige laatste levensfase. Dan kan Hospice Breda, de plaats om rustig de laatste levensperiode door te brengen, een oplossing zijn. We bieden zorg, verpleging, medische hulp en staan de bewoners en hun naasten bij met hun psychische, sociale en spirituele behoefte en geven steun bij rouwverwerking.

In de laatste levensfase kunt u op Careyn rekenen

Hospice Breda is een woonhuis waar in huiselijke sfeer opvang wordt geboden aan de mens in zijn laatste levensfase en naasten. De zorg wordt volledig aangepast aan de behoefte. Daar hoort natuurlijk ook psychosociale en levensbeschouwelijke hulp bij. De verpleegkundigen zijn 24 uur per dag aanwezig. Zij worden ondersteund door vrijwilligers.

Verblijf in Hospice Breda is mogelijk voor volwassenen met een levensverwachting van maximaal drie maanden en voor wie verblijf thuis (tijdelijk) niet haalbaar is.

Hospice Breda richt zich in de eerste plaats op inwoners van Breda en de omliggende regio's. In voorkomende gevallen kunnen in overleg ook patiënten uit andere regio's worden opgenomen.

Meer informatie: kijk op www.hospicebreda.nl

Diensten

Deel deze pagina:

Contact