Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn Nieuw Chartreuse

Wij heten u van harte welkom bij Careyn Nieuw Chartreuse, een kleinschalig wonen locatie voor 18 mensen met dementie.

  • Contact
  • Careyn Nieuw Chartreuse
    Laan van Chartroise 62, 64 en 66
    3552 EX Utrecht

    Telefoonnummer: 088-1239988 (Careyn Klantenservice)
Careyn Nieuw Chartreuse
  • Route


Ligging en huisvesting

Careyn Nieuw Chartreuse ligt in de wijk Ondiep, aan de Laan van Chartroise 62, 64 en 66. De bushalte is op 5-10 minuten loopafstand.

"Kleinschalig wonen zoals thuis, in een huiselijke omgeving..."

Wonen, welzijn en zorg

Verspreid over drie woonlagen heeft elke bewoner een eigen appartement met sanitaire voorziening en ingericht met eigen meubilair. Elke woonlaag telt een woongroep van zes bewoners waar gedurende de dag, avond en nacht een verzorgende aanwezig is. Er is een gezamenlijke huiskamer/keuken waar door de medewerkers zelf gekookt wordt. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor het welbevinden van de bewoners en het huishouden. Zorgmedewerkers en welzijnsmedewerkers betrekken waar mogelijk de  bewoners bij het huishouden. Verder organiseren zij er verschillende activiteiten. Bij alle activiteiten en zorg vormen de gewoontes en belevingswereld van de bewoner het uitgangspunt.

De zorgmedewerkers krijgen ondersteuning van een specialist ouderengeneeskunde (arts) en wanneer vermeld in het zorgleefplan ook van andere professionals (zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut).
De afspraken in het zorgleefplan komen tot stand in samenspraak tussen professionals en mantelzorgers.

Voor wie

Er is een helder overzicht waarop staat met welke zorgprofiel u bij welke Careyn-locatie u terecht kunt. Let op: per locatie kunnen aanvullende verblijfscriteria gelden. Lees er hier meer over.

Foto-impressie

 

Mantelzorgers en vrijwilligers

Bij kleinschalig wonen participeren mantelzorgers niet alleen in de zorgverlening aan het eigen familielid, maar ook in het huishouden. Zij zijn mede-sfeerbepalend in de woning. Ook vrijwilligers zijn onmisbaar voor de dagelijkse gang van zaken en welbevinden van de bewoners.

Wanneer u zich als vrijwilliger bij Careyn Nieuw Chartreuse wilt inzetten bent u van harte welkom. Lees hier meer over de mogelijkheden van vrijwilliger zijn bij Careyn. Wij ontmoeten u graag tijdens een kennismakingsgesprek.

Cliëntenraad

We hebben een cliëntenraad die de belangen van onze bewoners vertegenwoordigd. U kunt de cliëntenraden bereiken via het secretariaat cliëntenraden Careyn:
T: 030 2 588 242
E: clientenraden@careyn.nl

Correspondentieadres
Secretariaat Cliëntenraden Careyn Utrecht Stad
Postbus 9217
3506 GE Utrecht

Kijk op Cliëntenraad Careyn voor meer informatie.

Kosten

Wonen en zorg in Careyn Nieuw Chartreuse vallen per 1 januari 2015 onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. U heeft een indicatie nodig van het CIZ om te kunnen wonen in onze locaties. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u zorg uit de Wet langdurige zorg nodig heeft. Deze wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis.

U kunt zelf een indicatie regelen of via uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Wel brengen we kosten in rekening voor onder andere het wassen van kleding, activiteiten, en kosten bij het gebruik van telefoon en internet. Klik hier voor een overzicht.

Meer informatie over inschrijven en indicatie

Wilt u meer informatie over Careyn Nieuw Chartreuse Kleinschalig Wonen of het aanvragen van een CIZ-indicatie? Neem dan contact op met de medewerkers van Careyn Klantenservice.

Contact met de zorgteams:

Woning 1: 06-20580462
Woning 2: 06-51013039
Woning 3: 06-51114780

Diensten

Deel deze pagina:

Contact