Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn Tuindorp Oost

  • Contact
  • Careyn Tuindorp Oost
    Winklerlaan 365
    3571 KE Utrecht

    Telefoonnummer: 030 - 2588800
Tuindorp_Oost_01.JPG
  • Route


Let op: op deze locatie opent in het voorjaar 2020 ons nieuwe zorgcentrum 'Careyn Buitenhof'. Meer informatie vindt u hier.

Ligging

Careyn Tuindorp Oost ligt aan de rand van Utrecht met op loopafstand een mooi overdekt winkelcentrum. We hebben een actieve bewonerscommissie en cliëntenraad die de belangen van onze bewoners vertegenwoordigd. Op het gebied van cultuur en ontspanning heeft Tuindorp Oost een wijkfunctie.

Huisvesting

Careyn Tuindorp Oost is een complex van appartementen. De appartementen zijn ruim met een wijds uitzicht op de Dom of de groene rand van Utrecht. Er zijn 14 driekamerappartementen, 61 grote tweekamerappartementen en 52 kleine tweekamerappartementen. Alle appartementen hebben een aparte slaapkamer, eigen sanitair en een keuken. Geconcludeerd is dat het zorgcentrum, op basis van de huidige uitgangspunten van de overheid en zonder een ingrijpende renovatie niet meer toekomstbestendig is. Daarom is besloten tot sloop op termijn en nieuwbouw.

Ontwikkeling 'Kop van Tuindorp Oost'

Bij de ontwikkeling wordt nadrukkelijk ook de verbinding gezocht met het volkstuinencomplex en de wijk.

Onderaan deze pagina vindt u meer informatie en documentatie met betrekking tot de ontwikkeling van de 'Kop van Tuindorp Oost'. Het gaat daarbij om de huidige locatie van het zorgcentrum alsmede de groenstrook tussen het zorgcentrum en het volkstuinencomplex. Bij de ontwikkeling wordt nadrukkelijk ook de verbinding gezocht met het volkstuinencomplex, de wijk en het tegenoverliggende Gerrit Rietveld College.

Zorg en wonen

Diverse bewoners en ook wijkbewoners kunnen in zorgcentrum Tuindorp Oost voor uiteenlopende zorg en welzijnsbehoeften terecht. Daarnaast is er op de begane grond een dagvoorziening, De Tuinkamer, voor bewoners met (beginnende) dementie. Wanneer de zorgvragen te complex worden kan verhuizing naar een verpleeghuis noodzakelijk worden om de juiste, verantwoorde zorg te krijgen.

In dit overzicht staat duidelijk aangegeven met welke zorgprofiel (ZZP) u bij welke Careynlocatie terecht kunt.

Kwaliteit van leven

Uw familie kan vanzelfsprekend een rol in uw verzorging houden en/of in het netjes en schoon houden van bijvoorbeeld uw persoonlijke spulletjes op uw kamer. Huisdieren zijn in principe welkom. Overleg of u het dier mee kunt brengen. Het is wel van belang dat u de verzorging zelf kunt doen. De warme maaltijd wordt tussen de middag geserveerd. Dit kan in het restaurant, de Tuinkamer of eventueel op uw eigen appartement. Het betreft een maaltijd op basis van een meerkeuzemenu. Uw gasten kunnen tegen betaling mee-eten.

Uw wensen worden met u besproken. Wilt u iets anders dan de vaststaande mogelijkheden, maak uw wensen kenbaar.

Voorzieningen en activiteiten

In Careyn Tuindorp Oost zijn diverse voorzieningen zoals een kapsalon en pedicure, bibliotheek, internetcafé, restaurant en een winkeltje. Ook wijkbewoners zijn van harte uitgenodigd om hiervan gebruik te maken. Afhankelijk van de activiteiten wordt een financiële bijdrage gevraagd.
Er zijn ook allerlei activiteiten zoals lezingen, creatieve workshops, gespreksgroepen, cursussen en het zangkoor. Ook gaan we er regelmatig op uit, bezoeken we musea en organiseren we concerten en optredens met musici.

Iedere zondag is er een kerkdienst. Wanneer u behoefte heeft aan een luisterend oor of een gesprek over grote of kleine levensvragen kunt u een beroep doen op onze geestelijke verzorger.

Bijzonderheden

Careyn Tuindorp Oost staat nadrukkelijk open voor alle mensen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Careyn werkt er actief aan dat iedereen zich thuis en erkend voelt. Het huis heeft van oorsprong een christelijk, katholieke signatuur. De christelijke feestdagen worden gevierd.

Mantelzorg

U kunt uw leven zoveel mogelijk voortzetten zoals u dat gewend was of zoals u nu zou willen. Om dit te bereiken is een samenwerking tussen u, uw familie en professionele zorg noodzakelijk. Uw familie of mantelzorger heeft dan ook een belangrijke plek bij de zorg en activiteiten.

Vrijwilligers

In Careyn Tuindorp Oost zijn veel vrijwilligers actief. Zij ondersteunen de vaste medewerker onder andere bij de activiteiten, maar zijn er ook om met bewoners te gaan wandelen, een boodschapje te halen of gewoon om een praatje mee te maken. Wanneer u zich als vrijwilliger bij Careyn Tuindorp Oost wilt inzetten bent u van harte welkom. Lees hier meer over de mogelijkheden van vrijwilliger zijn bij Careyn. Wij ontmoeten u graag tijdens een kennismakingsgesprek.

Cliëntenraad

We hebben een cliëntenraad die de belangen van onze bewoners vertegenwoordigd. U kunt de cliëntenraden bereiken via het secretariaat cliëntenraden Careyn, 030 2 588 242, clientenraden@careyn.nl

Correspondentieadres
Secretariaat Cliëntenraden Careyn Utrecht Stad
Postbus 9217
3506 GE Utrecht
Kijk op Cliëntenraad Careyn voor meer informatie.

Kosten

Wonen en zorg in Careyn Tuindorp Oost vallen per 1 januari 2015 onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. U heeft een indicatie nodig van het CIZ om te kunnen wonen in onze locaties. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u zorg uit de Wet langdurige zorg nodig heeft. Deze wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis.

U kunt zelf een indicatie regelen of via uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Wel brengen we kosten in rekening voor onder andere het wassen van kleding, activiteiten, en kosten bij het gebruik van telefoon en internet. Klik hier voor een overzicht. 

Meer informatie over inschrijven en indicatie

Wilt u meer informatie over zorgcentrum Careyn Tuindorp Oost of het aanvragen van een CIZ-indicatie? Neem dan contact op met de medewerkers van Careyn Klantenservice. 

Diensten

Ontwikkeling 'Kop van Tuindorp Oost'

Op 10 oktober 2018 heeft er een informatiebijeenkomst voor bewoners plaatsgevonden. Hieronder vindt u het verslag:

Eerdere documentatie

Informatiebijeenkomst 15 februari 2018:

Informatiebijeenkomst 1 december 2015: 

Tijdens deze bijeenkomst werd het 'Stedebouwkundige Programma van Eisen' toegelicht.
Klik hier voor het wijkbericht met de uitnodiging.

Derde participatiebijeenkomst 2 april 2015:

Tweede participatiebijeenkomst:

Eerste participatiebijeenkomst:

Deel deze pagina:

Contact