Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Fysiotherapie De Akkers

GC de Akkers.jpg
  • Route


Meer informatie over Fysiotherapie De Akkers: klik hier.

Zorgprogramma Ongewenst Urineverlies

"Rondom blaasklachten heerst nog een taboesfeer en veel mensen hebben moeite om erover te praten", vertelt fysiotherapeut Arina Mud-van Leeuwen. Zij behandelt vrouwen die last hebben van ongewenst urineverlies. Bijvoorbeeld bij inspanningen als hoesten, hard niezen of sporten. Het landelijk beproefd zorgprogramma van Careyn De Akkers, waarin huisartsen en fysiotherapeuten nauw samenwerken, biedt individuele diagnostiek en behandeling gericht op vermindering van het ongewenst urineverlies. Gezondheidcentrum Careyn De Akkers is medio november 2011 met dit programma gestart.

Kinderfysiotherapie

Voor kinderfysiotherapie in Gezondheidscentrum De Akkers kunt u contact opnemen met mevr. Leonie Gast. Zij heeft meerdere praktijken in Spijkenisse en biedt ook kinderfysiotherapie in De Akkers.
Telnr: 0181 659889 of www.firststep-fysiotherapie.nl

Klacht of suggestie

Heeft u een klacht of suggestie, laat het ons weten!

De medewerkers van het gezondheidscentrum en de huisartsenpraktijken vinden goede dienstverlening erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat er iets niet goed loopt en u niet tevreden bent. Als u een klacht heeft willen wij dit graag van u horen. Ook als u een suggestie heeft om onze diensten te verbeteren stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten.
Wij adviseren u eerst te gaan praten met de medewerker/zorgverlener op wie uw klacht betrekking heeft. Onze ervaring is dat in een gesprek met de medewerker/zorgverlener de problemen meestal worden opgelost.
Mocht het bespreken van de klacht niet naar tevredenheid verlopen, kunt u de manager van het gezondheidscentrum om advies vragen. Als u er dan nog niet uitkomt kunt u altijd een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Careyn, de overkoepelende organisatie van het gezondheidscentrum De Akkers.

Adresgegevens:
Gezondheidscentrum De Akkers
Mevrouw M. Kooi, manager
Lenteakker 3
3206 TB Spijkenisse
Tel: 0181 - 67 0 065
E-mail: info@gcdeakkers.nl

Klachtenfunctionaris Careyn
Antwoordnummer 27
3100 VB Schiedam
 E-mail: klachten@careyn.nl

 

Deel deze pagina:

Contact