Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Onze missie en visie

Careyn ziet zichzelf als een organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid waar het gaat om de zorgverlening in Nederland.

Die maatschappelijke verantwoordelijkheid van Careyn zit hem niet alleen in het leveren van zorg aan klanten in haar werkgebied. Careyn ziet het als haar verantwoordelijkheid om in de directe woonomgeving van ouderen, senioren en chronisch zieken de mogelijkheden zo te organiseren dat iedereen in elke levensfase naar eigen wens en behoefte zelfstandig kan blijven. Dit betekent een verdergaande samenwerking met allerlei organisaties in de omgeving, niet alleen op het gebied van zorg. Ook welzijn, welbevinden, veiligheid en mobiliteit spelen hierbij een grote rol.

Onderscheidend

Careyn onderscheidt zich van andere zorgorganisaties door:

  • Kleinschalige aanpak
    Kleine professionele zorgteams bieden zorg op maat in de wijk en in de zorgcentra.
  • Uitgebreide dienstverlening
    Van verzorging en verpleging tot begeleiding en specialistische zorg. Ons uitgebreide pakket maakt integrale arrangementen mogelijk en versterkt de samenhang tussen wonen, welzijn en zorg.
  • Optimale bereikbaarheid
    Careyn is 7 x 24 uur bereikbaar voor de klant op één telefoonnummer.

Onze kernwaarden

Voorkomen, Vertragen, Versnellen, Veraangenamen

Om de klant de zorg en ondersteuning te bieden die optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van leven en eigen regie heeft Careyn vier kernwaarden geformuleerd: Voorkomen, Vertragen, Versnellen en Veraangenamen. Lees hier wat die begrippen voor Careyn inhouden.

Zorgteams als basis

Centraal in de dienstverlening van Careyn staan de zorgteams. Dit zijn kleine, zelfstandig opererende teams van goed opgeleide professionals, die een vaste groep cliënten bedienen. De teams werken zelfstandig en maken gebruik van moderne hulpmiddelen voor communicatie, planning en zorg op afstand. Binnen de zorgcentra van Careyn wordt zoveel mogelijk op dezelfde wijze gewerkt. Ook in onze woonzorglocaties staan eigen regie en afstemming met familie en het sociale netwerk centraal.

Zorgfonds

Careyn beschouwt het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om zorg en ondersteuning te bieden aan iedereen die dat nodig heeft. Daarom heeft Careyn het Careyn Zorgfonds opgezet, zodat in schrijnende gevallen toch hulp kan worden geboden. Het fonds wordt gevoed door de leden van Careyn en door donateurs.


Deel deze pagina:

Contact