{"statuses":[{"created_at":"Sat Nov 18 15:11:20 +0000 2017","id":931902651482214401,"id_str":"931902651482214401","text":"RT @CareynTuindorpO: Onze herfstmarkt is van start samen met bewoners en vrijwilligers van @SociusWonen ! #ouderenzorg https:\/\/t.co\/dbs4EOg\u2026","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"ouderenzorg","indices":[106,118]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"CareynTuindorpO","name":"Careyn TuindorpOost","id":910479487325876224,"id_str":"910479487325876224","indices":[3,19]},{"screen_name":"SociusWonen","name":"Socius","id":340341722,"id_str":"340341722","indices":[91,103]}],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/android\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for Android\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2994,"friends_count":214,"listed_count":57,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":62,"utc_offset":3600,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2376,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"retweeted_status":{"created_at":"Sat Nov 18 09:57:45 +0000 2017","id":931823733869772800,"id_str":"931823733869772800","text":"Onze herfstmarkt is van start samen met bewoners en vrijwilligers van @SociusWonen ! #ouderenzorg https:\/\/t.co\/dbs4EOg0fG","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"ouderenzorg","indices":[85,97]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"SociusWonen","name":"Socius","id":340341722,"id_str":"340341722","indices":[70,82]}],"urls":[],"media":[{"id":931823708737560576,"id_str":"931823708737560576","indices":[98,121],"media_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/media\/DO6AueCW4AA1o9V.jpg","media_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/DO6AueCW4AA1o9V.jpg","url":"https:\/\/t.co\/dbs4EOg0fG","display_url":"pic.twitter.com\/dbs4EOg0fG","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/CareynTuindorpO\/status\/931823733869772800\/photo\/1","type":"photo","sizes":{"medium":{"w":1200,"h":900,"resize":"fit"},"small":{"w":680,"h":510,"resize":"fit"},"thumb":{"w":150,"h":150,"resize":"crop"},"large":{"w":2048,"h":1536,"resize":"fit"}}}]},"extended_entities":{"media":[{"id":931823708737560576,"id_str":"931823708737560576","indices":[98,121],"media_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/media\/DO6AueCW4AA1o9V.jpg","media_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/DO6AueCW4AA1o9V.jpg","url":"https:\/\/t.co\/dbs4EOg0fG","display_url":"pic.twitter.com\/dbs4EOg0fG","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/CareynTuindorpO\/status\/931823733869772800\/photo\/1","type":"photo","sizes":{"medium":{"w":1200,"h":900,"resize":"fit"},"small":{"w":680,"h":510,"resize":"fit"},"thumb":{"w":150,"h":150,"resize":"crop"},"large":{"w":2048,"h":1536,"resize":"fit"}}}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/android\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for Android\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":910479487325876224,"id_str":"910479487325876224","name":"Careyn TuindorpOost","screen_name":"CareynTuindorpO","location":"Utrecht, Nederland","description":"Tweet over wel en wee binnen zorginstelling Careyn Tuindorp-Oost - door de bril van Welzijnsmedewerker Jonathan Schouten - ouderenzorg - Waardigheid en Trots","url":null,"entities":{"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":22,"friends_count":36,"listed_count":0,"created_at":"Wed Sep 20 12:23:20 +0000 2017","favourites_count":25,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":41,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"F5F8FA","profile_background_image_url":null,"profile_background_image_url_https":null,"profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/910580733860859905\/mtpnX4Of_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/910580733860859905\/mtpnX4Of_normal.jpg","profile_link_color":"1DA1F2","profile_sidebar_border_color":"C0DEED","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":true,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":2,"favorite_count":4,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},"is_quote_status":false,"retweet_count":2,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Fri Nov 17 15:31:32 +0000 2017","id":931545346504908800,"id_str":"931545346504908800","text":"RT @lottekokkreike: Hoop mooie gesprekken voeren over werken in de #ouderenzorg op de #nationalecarrieredagen \ud83e\udde4\ud83d\udc53\ud83e\udde6\ud83c\udf4e\ud83d\udc75\ud83c\udffd\ud83d\udc74\ud83c\udffb\ud83d\udc89\ud83c\udf21\ud83d\udec1\ud83c\udf70\u2615\ufe0f\ud83d\udc6b https:\/\/t.co\/\u2026","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"ouderenzorg","indices":[67,79]},{"text":"nationalecarrieredagen","indices":[86,109]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"lottekokkreike","name":"Lotte Kok","id":2148897503,"id_str":"2148897503","indices":[3,18]}],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/iphone\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for iPhone\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":561853852,"id_str":"561853852","name":"werkenbijcareyn","screen_name":"werkenbijcareyn","location":"Nederland","description":"\u00c9\u00e9n van de grootste zorgaanbieders in NL| Thuiszorg | Kraamzorg | Wonen met Zorg | Welzijn | Ouderenzorg | Zuid-Holland| Utrecht | Breda | Vacatures","url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","expanded_url":"http:\/\/www.werkenbijcareyn.nl","display_url":"werkenbijcareyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":354,"friends_count":248,"listed_count":9,"created_at":"Tue Apr 24 08:51:40 +0000 2012","favourites_count":159,"utc_offset":7200,"time_zone":"Athens","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":924,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"DD4814","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/561853852\/1499332227","profile_link_color":"DD4814","profile_sidebar_border_color":"FFFFFF","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"retweeted_status":{"created_at":"Fri Nov 17 15:30:40 +0000 2017","id":931545129810382848,"id_str":"931545129810382848","text":"Hoop mooie gesprekken voeren over werken in de #ouderenzorg op de #nationalecarrieredagen \ud83e\udde4\ud83d\udc53\ud83e\udde6\ud83c\udf4e\ud83d\udc75\ud83c\udffd\ud83d\udc74\ud83c\udffb\ud83d\udc89\ud83c\udf21\ud83d\udec1\ud83c\udf70\u2615\ufe0f\ud83d\udc6b https:\/\/t.co\/GhPGXVd8vw","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"ouderenzorg","indices":[47,59]},{"text":"nationalecarrieredagen","indices":[66,89]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[],"media":[{"id":931545121962774531,"id_str":"931545121962774531","indices":[106,129],"media_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/media\/DO2DWlbW0AMts4J.jpg","media_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/DO2DWlbW0AMts4J.jpg","url":"https:\/\/t.co\/GhPGXVd8vw","display_url":"pic.twitter.com\/GhPGXVd8vw","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/lottekokkreike\/status\/931545129810382848\/photo\/1","type":"photo","sizes":{"large":{"w":2048,"h":1112,"resize":"fit"},"small":{"w":680,"h":369,"resize":"fit"},"medium":{"w":1200,"h":652,"resize":"fit"},"thumb":{"w":150,"h":150,"resize":"crop"}}}]},"extended_entities":{"media":[{"id":931545121962774531,"id_str":"931545121962774531","indices":[106,129],"media_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/media\/DO2DWlbW0AMts4J.jpg","media_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/DO2DWlbW0AMts4J.jpg","url":"https:\/\/t.co\/GhPGXVd8vw","display_url":"pic.twitter.com\/GhPGXVd8vw","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/lottekokkreike\/status\/931545129810382848\/photo\/1","type":"photo","sizes":{"large":{"w":2048,"h":1112,"resize":"fit"},"small":{"w":680,"h":369,"resize":"fit"},"medium":{"w":1200,"h":652,"resize":"fit"},"thumb":{"w":150,"h":150,"resize":"crop"}}}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/iphone\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for iPhone\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":2148897503,"id_str":"2148897503","name":"Lotte Kok","screen_name":"lottekokkreike","location":"Utrecht","description":"Recruitment I Mobiliteit I employer branding |Arbeidsmarktcommunicatie I duurzame inzetbaarheid | ouderenzorg | ... en: schippersvrouw | varend erfgoed","url":"https:\/\/t.co\/p9fhGOkloW","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/p9fhGOkloW","expanded_url":"http:\/\/www.werkenbijamerpoort.nl","display_url":"werkenbijamerpoort.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":174,"friends_count":173,"listed_count":10,"created_at":"Tue Oct 22 21:10:52 +0000 2013","favourites_count":84,"utc_offset":3600,"time_zone":"Ljubljana","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":302,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"000000","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/922544482855374853\/TAItTvvD_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/922544482855374853\/TAItTvvD_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/2148897503\/1509392058","profile_link_color":"ED582B","profile_sidebar_border_color":"000000","profile_sidebar_fill_color":"000000","profile_text_color":"000000","profile_use_background_image":false,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":4,"favorite_count":9,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},"is_quote_status":false,"retweet_count":4,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Fri Nov 17 14:48:26 +0000 2017","id":931534499187437568,"id_str":"931534499187437568","text":"Ga jij de uitdaging aan? Escaperoom ouderenzorg: https:\/\/t.co\/sToETVT3Zu","truncated":false,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/sToETVT3Zu","expanded_url":"http:\/\/escaperoomouderenzorg.nl\/","display_url":"escaperoomouderenzorg.nl","indices":[49,72]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2994,"friends_count":214,"listed_count":57,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":62,"utc_offset":3600,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2376,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":1,"favorite_count":4,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Fri Nov 17 14:45:45 +0000 2017","id":931533826043580416,"id_str":"931533826043580416","text":"#wijslaanookweleensalarm https:\/\/t.co\/9QfOtOJeao","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"wijslaanookweleensalarm","indices":[0,24]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[],"media":[{"id":931533780736790530,"id_str":"931533780736790530","indices":[25,48],"media_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/media\/DO15CcEX0AIL-lE.jpg","media_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/DO15CcEX0AIL-lE.jpg","url":"https:\/\/t.co\/9QfOtOJeao","display_url":"pic.twitter.com\/9QfOtOJeao","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/CareynOnline\/status\/931533826043580416\/photo\/1","type":"photo","sizes":{"small":{"w":261,"h":680,"resize":"fit"},"large":{"w":600,"h":1562,"resize":"fit"},"thumb":{"w":150,"h":150,"resize":"crop"},"medium":{"w":461,"h":1200,"resize":"fit"}}}]},"extended_entities":{"media":[{"id":931533780736790530,"id_str":"931533780736790530","indices":[25,48],"media_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/media\/DO15CcEX0AIL-lE.jpg","media_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/DO15CcEX0AIL-lE.jpg","url":"https:\/\/t.co\/9QfOtOJeao","display_url":"pic.twitter.com\/9QfOtOJeao","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/CareynOnline\/status\/931533826043580416\/photo\/1","type":"photo","sizes":{"small":{"w":261,"h":680,"resize":"fit"},"large":{"w":600,"h":1562,"resize":"fit"},"thumb":{"w":150,"h":150,"resize":"crop"},"medium":{"w":461,"h":1200,"resize":"fit"}}}]},"metadata":{"iso_language_code":"und","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2994,"friends_count":214,"listed_count":57,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":62,"utc_offset":3600,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2376,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":2,"favorite_count":3,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"und"},{"created_at":"Thu Nov 16 14:08:25 +0000 2017","id":931162041603313664,"id_str":"931162041603313664","text":"Ben jij graag in beweging en wil jij onze bewoners graag bezig en gezond houden?\ud83d\udcaa Bekijk dan de vacature activiteit\u2026 https:\/\/t.co\/yIXl9Zm6Oa","truncated":true,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/yIXl9Zm6Oa","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/931162041603313664","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/9\u2026","indices":[117,140]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":561853852,"id_str":"561853852","name":"werkenbijcareyn","screen_name":"werkenbijcareyn","location":"Nederland","description":"\u00c9\u00e9n van de grootste zorgaanbieders in NL| Thuiszorg | Kraamzorg | Wonen met Zorg | Welzijn | Ouderenzorg | Zuid-Holland| Utrecht | Breda | Vacatures","url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","expanded_url":"http:\/\/www.werkenbijcareyn.nl","display_url":"werkenbijcareyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":354,"friends_count":248,"listed_count":9,"created_at":"Tue Apr 24 08:51:40 +0000 2012","favourites_count":159,"utc_offset":7200,"time_zone":"Athens","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":924,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"DD4814","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/561853852\/1499332227","profile_link_color":"DD4814","profile_sidebar_border_color":"FFFFFF","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":3,"favorite_count":7,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Thu Nov 16 08:48:51 +0000 2017","id":931081620345548802,"id_str":"931081620345548802","text":"#bouwenaantoekomst https:\/\/t.co\/r5ikMHQl8t","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"bouwenaantoekomst","indices":[0,18]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/r5ikMHQl8t","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/SmeetsCaroline\/status\/930799868418945024","display_url":"twitter.com\/SmeetsCaroline\u2026","indices":[19,42]}]},"metadata":{"iso_language_code":"und","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2994,"friends_count":214,"listed_count":57,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":62,"utc_offset":3600,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2376,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":true,"quoted_status_id":930799868418945024,"quoted_status_id_str":"930799868418945024","quoted_status":{"created_at":"Wed Nov 15 14:09:16 +0000 2017","id":930799868418945024,"id_str":"930799868418945024","text":"Evaluatie leerwerkplaats! Leerpunten en succes delen. Bouwen aan de toekomst voor de #wijkverpleegkundige\u2026 https:\/\/t.co\/Ff3efxXUIQ","truncated":true,"entities":{"hashtags":[{"text":"wijkverpleegkundige","indices":[85,105]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/Ff3efxXUIQ","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/930799868418945024","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/9\u2026","indices":[107,130]}]},"metadata":{"iso_language_code":"und","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/iphone\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for iPhone\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":2291759424,"id_str":"2291759424","name":"Caroline Smeets","screen_name":"SmeetsCaroline","location":"","description":"#Wijkverpleegkundige #bn #Careyn #ambassadeurstraject #V&VN #Zuid-Beijerland #Fractievoorzitter #GroenLinks #Strijen #hardlopen #dansen #passievol","url":null,"entities":{"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":590,"friends_count":537,"listed_count":12,"created_at":"Tue Jan 14 22:10:11 +0000 2014","favourites_count":1436,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":true,"verified":false,"statuses_count":3108,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"C0DEED","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/866213944544899072\/LbYRyKuQ_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/866213944544899072\/LbYRyKuQ_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/2291759424\/1475362528","profile_link_color":"1DA1F2","profile_sidebar_border_color":"C0DEED","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":true,"default_profile":true,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":{"id":"c14345379a3be2de","url":"https:\/\/api.twitter.com\/1.1\/geo\/id\/c14345379a3be2de.json","place_type":"city","name":"Oud-Beijerland","full_name":"Oud-Beijerland, Nederland","country_code":"NL","country":"The Netherlands","contained_within":[],"bounding_box":{"type":"Polygon","coordinates":[[[4.3787712,51.778942],[4.4521614,51.778942],[4.4521614,51.8368362],[4.3787712,51.8368362]]]},"attributes":{}},"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":1,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},"retweet_count":1,"favorite_count":4,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"und"},{"created_at":"Wed Nov 15 09:01:29 +0000 2017","id":930722412135632896,"id_str":"930722412135632896","text":"Careyn krijgt door nieuwe aanwijzing meer tijd voor realisatie verbeterprogramma #persverklaring https:\/\/t.co\/m0OUoK1OfH","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"persverklaring","indices":[81,96]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/m0OUoK1OfH","expanded_url":"https:\/\/www.careyn.nl\/actueel\/nieuws\/algemeen\/2017\/11\/careyn-krijgt-door-nieuwe-aanwijzing-meer-tijd-voor-realisatie-verbeterprogramma\/","display_url":"careyn.nl\/actueel\/nieuws\u2026","indices":[97,120]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2994,"friends_count":214,"listed_count":57,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":62,"utc_offset":3600,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2376,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":4,"favorite_count":7,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Wed Nov 15 08:05:08 +0000 2017","id":930708229302181894,"id_str":"930708229302181894","text":"@AvanSchie1 @PerSaldo95 Ja, dat klopt. Over het waarom kan contact opgenomen worden met de klantenservice 088 - 123\u2026 https:\/\/t.co\/Nybd4ZnV0l","truncated":true,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"AvanSchie1","name":"AvanSchie","id":424064284,"id_str":"424064284","indices":[0,11]},{"screen_name":"PerSaldo95","name":"Per Saldo","id":309607831,"id_str":"309607831","indices":[12,23]}],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/Nybd4ZnV0l","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/930708229302181894","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/9\u2026","indices":[117,140]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":930414147182972928,"in_reply_to_status_id_str":"930414147182972928","in_reply_to_user_id":424064284,"in_reply_to_user_id_str":"424064284","in_reply_to_screen_name":"AvanSchie1","user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2994,"friends_count":214,"listed_count":57,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":62,"utc_offset":3600,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2376,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":0,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Wed Nov 15 08:01:32 +0000 2017","id":930707326193098752,"id_str":"930707326193098752","text":"RT @werkenbijcareyn: Wat kan ze mooi vertellen, wijkverpleegkundige @SmeetsCaroline in een interview voor #daarzitmeerachter #hboV #ouderen\u2026","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"daarzitmeerachter","indices":[106,124]},{"text":"hboV","indices":[125,130]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"werkenbijcareyn","name":"werkenbijcareyn","id":561853852,"id_str":"561853852","indices":[3,19]},{"screen_name":"SmeetsCaroline","name":"Caroline Smeets","id":2291759424,"id_str":"2291759424","indices":[68,83]}],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2994,"friends_count":214,"listed_count":57,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":62,"utc_offset":3600,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2376,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"retweeted_status":{"created_at":"Tue Nov 14 15:09:28 +0000 2017","id":930452631239217158,"id_str":"930452631239217158","text":"Wat kan ze mooi vertellen, wijkverpleegkundige @SmeetsCaroline in een interview voor #daarzitmeerachter #hboV\u2026 https:\/\/t.co\/JSy6cauo5x","truncated":true,"entities":{"hashtags":[{"text":"daarzitmeerachter","indices":[85,103]},{"text":"hboV","indices":[104,109]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"SmeetsCaroline","name":"Caroline Smeets","id":2291759424,"id_str":"2291759424","indices":[47,62]}],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/JSy6cauo5x","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/930452631239217158","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/9\u2026","indices":[111,134]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":561853852,"id_str":"561853852","name":"werkenbijcareyn","screen_name":"werkenbijcareyn","location":"Nederland","description":"\u00c9\u00e9n van de grootste zorgaanbieders in NL| Thuiszorg | Kraamzorg | Wonen met Zorg | Welzijn | Ouderenzorg | Zuid-Holland| Utrecht | Breda | Vacatures","url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","expanded_url":"http:\/\/www.werkenbijcareyn.nl","display_url":"werkenbijcareyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":354,"friends_count":248,"listed_count":9,"created_at":"Tue Apr 24 08:51:40 +0000 2012","favourites_count":159,"utc_offset":7200,"time_zone":"Athens","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":924,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"DD4814","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/561853852\/1499332227","profile_link_color":"DD4814","profile_sidebar_border_color":"FFFFFF","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":9,"favorite_count":17,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},"is_quote_status":false,"retweet_count":9,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Tue Nov 14 15:09:28 +0000 2017","id":930452631239217158,"id_str":"930452631239217158","text":"Wat kan ze mooi vertellen, wijkverpleegkundige @SmeetsCaroline in een interview voor #daarzitmeerachter #hboV\u2026 https:\/\/t.co\/JSy6cauo5x","truncated":true,"entities":{"hashtags":[{"text":"daarzitmeerachter","indices":[85,103]},{"text":"hboV","indices":[104,109]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"SmeetsCaroline","name":"Caroline Smeets","id":2291759424,"id_str":"2291759424","indices":[47,62]}],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/JSy6cauo5x","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/930452631239217158","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/9\u2026","indices":[111,134]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":561853852,"id_str":"561853852","name":"werkenbijcareyn","screen_name":"werkenbijcareyn","location":"Nederland","description":"\u00c9\u00e9n van de grootste zorgaanbieders in NL| Thuiszorg | Kraamzorg | Wonen met Zorg | Welzijn | Ouderenzorg | Zuid-Holland| Utrecht | Breda | Vacatures","url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","expanded_url":"http:\/\/www.werkenbijcareyn.nl","display_url":"werkenbijcareyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":354,"friends_count":248,"listed_count":9,"created_at":"Tue Apr 24 08:51:40 +0000 2012","favourites_count":159,"utc_offset":7200,"time_zone":"Athens","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":924,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"DD4814","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/561853852\/1499332227","profile_link_color":"DD4814","profile_sidebar_border_color":"FFFFFF","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":9,"favorite_count":17,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Mon Nov 13 09:49:35 +0000 2017","id":930009741367103488,"id_str":"930009741367103488","text":"RT @thvdpol: Kick-of bijeenkomst op de #HU van eerste jaars studenten die gaan stage lopen bij de wijkteams van @CareynOnline #Utrecht http\u2026","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"HU","indices":[39,42]},{"text":"Utrecht","indices":[126,134]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"thvdpol","name":"Thom van de Pol","id":27236157,"id_str":"27236157","indices":[3,11]},{"screen_name":"CareynOnline","name":"Careyn","id":141200472,"id_str":"141200472","indices":[112,125]}],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2994,"friends_count":214,"listed_count":57,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":62,"utc_offset":3600,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2376,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"retweeted_status":{"created_at":"Mon Nov 13 09:14:20 +0000 2017","id":930000868291858433,"id_str":"930000868291858433","text":"Kick-of bijeenkomst op de #HU van eerste jaars studenten die gaan stage lopen bij de wijkteams van @CareynOnline\u2026 https:\/\/t.co\/SLC2D15cd8","truncated":true,"entities":{"hashtags":[{"text":"HU","indices":[26,29]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"CareynOnline","name":"Careyn","id":141200472,"id_str":"141200472","indices":[99,112]}],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/SLC2D15cd8","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/930000868291858433","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/9\u2026","indices":[114,137]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/iphone\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for iPhone\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":27236157,"id_str":"27236157","name":"Thom van de Pol","screen_name":"thvdpol","location":"Utrecht","description":"Vader van Koen en Carlijn, idealist, socialist, verbinder, gepassioneerd, ondernemer, wielrenner, levensgenieter, eigenaar QMCare.","url":"https:\/\/t.co\/ObOXHrqm3a","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/ObOXHrqm3a","expanded_url":"http:\/\/www.qmcare.nl","display_url":"qmcare.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":1141,"friends_count":1026,"listed_count":11,"created_at":"Sat Mar 28 14:27:12 +0000 2009","favourites_count":42,"utc_offset":3600,"time_zone":"Paris","geo_enabled":true,"verified":false,"statuses_count":2019,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"352726","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme5\/bg.gif","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme5\/bg.gif","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/903521648241934336\/k6VeIUmk_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/903521648241934336\/k6VeIUmk_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/27236157\/1484403503","profile_link_color":"D02B55","profile_sidebar_border_color":"829D5E","profile_sidebar_fill_color":"99CC33","profile_text_color":"3E4415","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":5,"favorite_count":10,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},"is_quote_status":false,"retweet_count":5,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Mon Nov 13 09:49:10 +0000 2017","id":930009635737743361,"id_str":"930009635737743361","text":"#voorergerbehoed #signaalfunctie #top https:\/\/t.co\/mKu5Hc23tW","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"voorergerbehoed","indices":[0,16]},{"text":"signaalfunctie","indices":[17,32]},{"text":"top","indices":[33,37]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/mKu5Hc23tW","expanded_url":"https:\/\/www.facebook.com\/Careyn.NL\/posts\/1736909113010024","display_url":"facebook.com\/Careyn.NL\/post\u2026","indices":[38,61]}]},"metadata":{"iso_language_code":"und","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2994,"friends_count":214,"listed_count":57,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":62,"utc_offset":3600,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2376,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":1,"favorite_count":1,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"und"}],"search_metadata":{"completed_in":0.031,"max_id":931902651482214401,"max_id_str":"931902651482214401","query":"from%3Acareynonline+OR+from%3Awerkenbijcareyn","refresh_url":"?since_id=931902651482214401&q=from%3Acareynonline%20OR%20from%3Awerkenbijcareyn&include_entities=1","count":15,"since_id":0,"since_id_str":"0"}}