{"statuses":[{"created_at":"Wed Sep 19 15:21:36 +0000 2018","id":1042433533388771328,"id_str":"1042433533388771328","text":"Erg belangrijk! Zo is ondervoeding onder #ouderen nog steeds een veelvoorkomend probleem. Gelukkig kunnen onze\u2026 https:\/\/t.co\/IZWfdySaYy","truncated":true,"entities":{"hashtags":[{"text":"ouderen","indices":[41,49]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/IZWfdySaYy","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/1042433533388771328","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/1\u2026","indices":[112,135]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":561853852,"id_str":"561853852","name":"werkenbijcareyn","screen_name":"werkenbijcareyn","location":"Nederland","description":"E\u00e9n van de grootste #zorgorganisaties in Nederland. Onze zorgprofessionals zetten zich in voor #zorg en welzijn van de kwetsbare ouderen","url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","expanded_url":"http:\/\/www.werkenbijcareyn.nl","display_url":"werkenbijcareyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":346,"friends_count":238,"listed_count":9,"created_at":"Tue Apr 24 08:51:40 +0000 2012","favourites_count":164,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":true,"verified":false,"statuses_count":956,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"DD4814","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/561853852\/1499332227","profile_link_color":"DD4814","profile_sidebar_border_color":"FFFFFF","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":1,"favorite_count":1,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Tue Sep 18 10:41:19 +0000 2018","id":1042000609484976129,"id_str":"1042000609484976129","text":"Naviva mag Careyn Kraamzorg overnemen https:\/\/t.co\/ZBDXhdLnsY via @Skipr","truncated":false,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"skipr","name":"Skipr","id":16236468,"id_str":"16236468","indices":[66,72]}],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/ZBDXhdLnsY","expanded_url":"https:\/\/shar.es\/a1c6FQ","display_url":"shar.es\/a1c6FQ","indices":[38,61]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/android\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for Android\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":3004,"friends_count":214,"listed_count":56,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":98,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2500,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":1,"favorite_count":1,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Fri Sep 14 10:48:56 +0000 2018","id":1040552976518135808,"id_str":"1040552976518135808","text":"Druk bezig om de #superhelden binnen de #ouderenzorg nog beter in beeld te brengen \ud83d\ude09\ud83e\udd17 #werkenbijcareyn\u2026 https:\/\/t.co\/PcPBKmlYKG","truncated":true,"entities":{"hashtags":[{"text":"superhelden","indices":[17,29]},{"text":"ouderenzorg","indices":[40,52]},{"text":"werkenbijcareyn","indices":[86,102]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/PcPBKmlYKG","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/1040552976518135808","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/1\u2026","indices":[104,127]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":561853852,"id_str":"561853852","name":"werkenbijcareyn","screen_name":"werkenbijcareyn","location":"Nederland","description":"E\u00e9n van de grootste #zorgorganisaties in Nederland. Onze zorgprofessionals zetten zich in voor #zorg en welzijn van de kwetsbare ouderen","url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","expanded_url":"http:\/\/www.werkenbijcareyn.nl","display_url":"werkenbijcareyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":346,"friends_count":238,"listed_count":9,"created_at":"Tue Apr 24 08:51:40 +0000 2012","favourites_count":164,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":true,"verified":false,"statuses_count":956,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"DD4814","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/561853852\/1499332227","profile_link_color":"DD4814","profile_sidebar_border_color":"FFFFFF","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":0,"favorite_count":4,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"}],"search_metadata":{"completed_in":0.025,"max_id":1042433533388771328,"max_id_str":"1042433533388771328","query":"from%3Acareynonline+OR+from%3Awerkenbijcareyn","refresh_url":"?since_id=1042433533388771328&q=from%3Acareynonline%20OR%20from%3Awerkenbijcareyn&include_entities=1","count":15,"since_id":0,"since_id_str":"0"}}