{"statuses":[{"created_at":"Mon Jun 17 07:19:32 +0000 2019","id":1140519327445200896,"id_str":"1140519327445200896","text":"Hoe kunnen we technologische en sociale #innovaties in de #zorg toepassen om cli\u00ebnten nog beter te kunnen helpen? T\u2026 https:\/\/t.co\/KF1vOOu7hN","truncated":true,"entities":{"hashtags":[{"text":"innovaties","indices":[40,51]},{"text":"zorg","indices":[58,63]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/KF1vOOu7hN","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/1140519327445200896","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/1\u2026","indices":[117,140]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":561853852,"id_str":"561853852","name":"werkenbijcareyn","screen_name":"werkenbijcareyn","location":"Nederland","description":"E\u00e9n van de grootste #zorgorganisaties in Nederland. Voor de #zorg en welzijn van kwetsbare ouderen. Kom ook werken bij Careyn en bekijk onze #vacatures.","url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","expanded_url":"http:\/\/www.werkenbijcareyn.nl","display_url":"werkenbijcareyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":343,"friends_count":234,"listed_count":9,"created_at":"Tue Apr 24 08:51:40 +0000 2012","favourites_count":176,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":true,"verified":false,"statuses_count":977,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"DD4814","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/561853852\/1499332227","profile_link_color":"DD4814","profile_sidebar_border_color":"FFFFFF","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":1,"favorite_count":1,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Tue Jun 11 14:01:43 +0000 2019","id":1138446216503734272,"id_str":"1138446216503734272","text":"RT @MinVWS: Het #actieplan (Ont)Regel de Zorg draait om jou als professional in de #zorg. Tegen welke administratieve knelpunten loop je aa\u2026","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"actieplan","indices":[16,26]},{"text":"zorg","indices":[83,88]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"MinVWS","name":"MinVWS","id":15581273,"id_str":"15581273","indices":[3,10]}],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/android\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for Android\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":3031,"friends_count":216,"listed_count":55,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":110,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2543,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"retweeted_status":{"created_at":"Fri Jun 07 14:49:11 +0000 2019","id":1137008607894155265,"id_str":"1137008607894155265","text":"Het #actieplan (Ont)Regel de Zorg draait om jou als professional in de #zorg. Tegen welke administratieve knelpunte\u2026 https:\/\/t.co\/poKk70scC7","truncated":true,"entities":{"hashtags":[{"text":"actieplan","indices":[4,14]},{"text":"zorg","indices":[71,76]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/poKk70scC7","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/1137008607894155265","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/1\u2026","indices":[117,140]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/iphone\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for iPhone\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":15581273,"id_str":"15581273","name":"MinVWS","screen_name":"MinVWS","location":"Den Haag","description":"Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Webcare: 09:00-17:00 https:\/\/t.co\/B5EVwBhyZC + https:\/\/t.co\/eLc1D8jX0M","url":"https:\/\/t.co\/OcdrXYSDYk","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/OcdrXYSDYk","expanded_url":"http:\/\/rijksoverheid.nl\/ministeries\/vws","display_url":"rijksoverheid.nl\/ministeries\/vws","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/B5EVwBhyZC","expanded_url":"http:\/\/www.facebook.com\/minvws","display_url":"facebook.com\/minvws","indices":[70,93]},{"url":"https:\/\/t.co\/eLc1D8jX0M","expanded_url":"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/ministerie-van-vws\/","display_url":"linkedin.com\/company\/minist\u2026","indices":[96,119]}]}},"protected":false,"followers_count":69308,"friends_count":1642,"listed_count":821,"created_at":"Thu Jul 24 13:05:58 +0000 2008","favourites_count":3561,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":true,"verified":true,"statuses_count":9810,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"1A1B1F","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1106181214317305857\/eOtQ7t5A_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1106181214317305857\/eOtQ7t5A_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/15581273\/1552569130","profile_link_color":"0D5E94","profile_sidebar_border_color":"FEF1BC","profile_sidebar_fill_color":"FBD426","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":25,"favorite_count":22,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},"is_quote_status":false,"retweet_count":25,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"}],"search_metadata":{"completed_in":0.032,"max_id":1140519327445200896,"max_id_str":"1140519327445200896","next_results":"?max_id=1138446216503734271&q=from%3Acareynonline%20OR%20from%3Awerkenbijcareyn&include_entities=1","query":"from%3Acareynonline+OR+from%3Awerkenbijcareyn","refresh_url":"?since_id=1140519327445200896&q=from%3Acareynonline%20OR%20from%3Awerkenbijcareyn&include_entities=1","count":15,"since_id":0,"since_id_str":"0"}}