{"statuses":[{"created_at":"Thu Apr 18 14:42:48 +0000 2019","id":1118887609827196931,"id_str":"1118887609827196931","text":"RT @Careyn_dietist: Hoe kun je #afvallen zonder zelf om te vallen als je werkt in de zorg: kortom een drukke baan hebt met veel fysiek werk\u2026","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"afvallen","indices":[31,40]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"Careyn_dietist","name":"Careyn di\u00ebtist","id":1522718514,"id_str":"1522718514","indices":[3,18]}],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":3022,"friends_count":215,"listed_count":56,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":107,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2533,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"retweeted_status":{"created_at":"Thu Apr 18 05:15:46 +0000 2019","id":1118744908167352325,"id_str":"1118744908167352325","text":"Hoe kun je #afvallen zonder zelf om te vallen als je werkt in de zorg: kortom een drukke baan hebt met veel fysiek\u2026 https:\/\/t.co\/ukyvCqJcxX","truncated":true,"entities":{"hashtags":[{"text":"afvallen","indices":[11,20]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/ukyvCqJcxX","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/1118744908167352325","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/1\u2026","indices":[116,139]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/iphone\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for iPhone\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":1522718514,"id_str":"1522718514","name":"Careyn di\u00ebtist","screen_name":"Careyn_dietist","location":"Utrecht","description":"De di\u00ebtisten van Careyn in de stad Utrecht. Tweets door Sascha de Jong (sport)di\u00ebtist https:\/\/t.co\/StBq1VJMbP 088 1239988","url":"https:\/\/t.co\/5duiHcT3pe","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/5duiHcT3pe","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/StBq1VJMbP","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl\/diensten\/voeding-en-dieetadvies\/","display_url":"careyn.nl\/diensten\/voedi\u2026","indices":[86,109]}]}},"protected":false,"followers_count":403,"friends_count":263,"listed_count":19,"created_at":"Sun Jun 16 17:30:41 +0000 2013","favourites_count":481,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":5144,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"C0DEED","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/715454138579030017\/Byab4I4F_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/715454138579030017\/Byab4I4F_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/1522718514\/1554830946","profile_link_color":"1DA1F2","profile_sidebar_border_color":"C0DEED","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":true,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":1,"favorite_count":1,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},"is_quote_status":false,"retweet_count":1,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Mon Apr 15 09:31:54 +0000 2019","id":1117722203628429312,"id_str":"1117722203628429312","text":"RT @jaapbressers: Afscheid nemen van een moeilijke periode en weer open staan voor het nieuwe. Geweldig om zo'n grote zaal @CareynOnline-me\u2026","truncated":false,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"jaapbressers","name":"Jaap Bressers","id":57334308,"id_str":"57334308","indices":[3,16]},{"screen_name":"CareynOnline","name":"Careyn","id":141200472,"id_str":"141200472","indices":[123,136]}],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":3022,"friends_count":215,"listed_count":56,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":107,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2533,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"retweeted_status":{"created_at":"Thu Apr 11 10:03:48 +0000 2019","id":1116280680193908737,"id_str":"1116280680193908737","text":"Afscheid nemen van een moeilijke periode en weer open staan voor het nieuwe. Geweldig om zo'n grote zaal\u2026 https:\/\/t.co\/PeYeE4oyUT","truncated":true,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/PeYeE4oyUT","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/1116280680193908737","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/1\u2026","indices":[106,129]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"https:\/\/www.hootsuite.com\" rel=\"nofollow\"\u003eHootsuite Inc.\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":57334308,"id_str":"57334308","name":"Jaap Bressers","screen_name":"jaapbressers","location":"Nederland","description":"Een van de meest gevraagde sprekers van Nederland, optimist en blij mens. Samen de wereld een klein beetje mooier maken. Ontdekker van de Carlosmomentjes.","url":"http:\/\/t.co\/0oec8TX5Df","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/0oec8TX5Df","expanded_url":"http:\/\/www.jaapbressers.nl","display_url":"jaapbressers.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2293,"friends_count":154,"listed_count":78,"created_at":"Thu Jul 16 13:30:42 +0000 2009","favourites_count":2368,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":5898,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"000000","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/750613336874770432\/hK7jvLVP_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/750613336874770432\/hK7jvLVP_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/57334308\/1370351693","profile_link_color":"D02B55","profile_sidebar_border_color":"000000","profile_sidebar_fill_color":"FAF2D2","profile_text_color":"3E4415","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":1,"favorite_count":5,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},"is_quote_status":false,"retweet_count":1,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Mon Apr 15 09:30:44 +0000 2019","id":1117721911688085506,"id_str":"1117721911688085506","text":"In de zorg ervaart 35% van de werknemers vaak of altijd een informatieovervloed #NationaleEnqueteArbeidsomstandigheden","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"NationaleEnqueteArbeidsomstandigheden","indices":[80,118]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":3022,"friends_count":215,"listed_count":56,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":107,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2533,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":0,"favorite_count":2,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"}],"search_metadata":{"completed_in":0.088,"max_id":1118887609827196931,"max_id_str":"1118887609827196931","next_results":"?max_id=1117721911688085505&q=from%3Acareynonline%20OR%20from%3Awerkenbijcareyn&include_entities=1","query":"from%3Acareynonline+OR+from%3Awerkenbijcareyn","refresh_url":"?since_id=1118887609827196931&q=from%3Acareynonline%20OR%20from%3Awerkenbijcareyn&include_entities=1","count":15,"since_id":0,"since_id_str":"0"}}