{"statuses":[{"created_at":"Fri Sep 22 16:34:33 +0000 2017","id":911267484262699008,"id_str":"911267484262699008","text":"Collega's opgelet! Wil je doorstuderen bij @CareynOnline (VIG VP HBOV)? De laatste voorlichting is 26-9 in Utrecht:\u2026 https:\/\/t.co\/e4eJbSPu0k","truncated":true,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"CareynOnline","name":"Careyn","id":141200472,"id_str":"141200472","indices":[43,56]}],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/e4eJbSPu0k","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/911267484262699008","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/9\u2026","indices":[117,140]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":561853852,"id_str":"561853852","name":"werkenbijcareyn","screen_name":"werkenbijcareyn","location":"Nederland","description":"\u00c9\u00e9n van de grootste zorgaanbieders in NL| Thuiszorg | Kraamzorg | Wonen met Zorg | Welzijn | Ouderenzorg | Zuid-Holland| Utrecht | Breda | Vacatures","url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","expanded_url":"http:\/\/www.werkenbijcareyn.nl","display_url":"werkenbijcareyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":354,"friends_count":248,"listed_count":9,"created_at":"Tue Apr 24 08:51:40 +0000 2012","favourites_count":153,"utc_offset":10800,"time_zone":"Athens","geo_enabled":true,"verified":false,"statuses_count":898,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"DD4814","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/561853852\/1499332227","profile_link_color":"DD4814","profile_sidebar_border_color":"FFFFFF","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":0,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":true,"lang":"nl"},{"created_at":"Fri Sep 22 16:30:13 +0000 2017","id":911266395391971328,"id_str":"911266395391971328","text":"Locatie #Swellengrebel in Utrecht kijkt terug op een toffe beweegweek met @OlgaCommandeur! zorgverleners en zorgvragers, iedereen weer #fit!","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"Swellengrebel","indices":[8,22]},{"text":"fit","indices":[135,139]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"OlgaCommandeur","name":"Olga Commandeur","id":503255517,"id_str":"503255517","indices":[74,89]}],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":561853852,"id_str":"561853852","name":"werkenbijcareyn","screen_name":"werkenbijcareyn","location":"Nederland","description":"\u00c9\u00e9n van de grootste zorgaanbieders in NL| Thuiszorg | Kraamzorg | Wonen met Zorg | Welzijn | Ouderenzorg | Zuid-Holland| Utrecht | Breda | Vacatures","url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","expanded_url":"http:\/\/www.werkenbijcareyn.nl","display_url":"werkenbijcareyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":354,"friends_count":248,"listed_count":9,"created_at":"Tue Apr 24 08:51:40 +0000 2012","favourites_count":153,"utc_offset":10800,"time_zone":"Athens","geo_enabled":true,"verified":false,"statuses_count":898,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"DD4814","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/561853852\/1499332227","profile_link_color":"DD4814","profile_sidebar_border_color":"FFFFFF","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":0,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Thu Sep 21 14:41:48 +0000 2017","id":910876722526146560,"id_str":"910876722526146560","text":"Careyn werkt aan de installatie van een Professionele Adviesraad (zusje vd VVAR maar met alle zorgprofessies) #goedbezig #alzeggenwehetzelf","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"goedbezig","indices":[110,120]},{"text":"alzeggenwehetzelf","indices":[121,139]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2970,"friends_count":212,"listed_count":56,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":60,"utc_offset":7200,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2342,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":1,"favorite_count":2,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Thu Sep 21 13:52:11 +0000 2017","id":910864236930363394,"id_str":"910864236930363394","text":"Kijksluiter, de Steep, Kasper, Rementis, een IV-walk, de semglove.... toch even gaan kijken bij @ZorgVanNu","truncated":false,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"ZorgVanNu","name":"Showroom Zorg van Nu","id":896093734194073601,"id_str":"896093734194073601","indices":[96,106]}],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2970,"friends_count":212,"listed_count":56,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":60,"utc_offset":7200,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2342,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":3,"favorite_count":3,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Thu Sep 21 13:01:21 +0000 2017","id":910851444718350337,"id_str":"910851444718350337","text":"RT @CareynOnline: #WantzowerkenwijbijCareyn https:\/\/t.co\/dxSGv352hr","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"WantzowerkenwijbijCareyn","indices":[18,43]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"CareynOnline","name":"Careyn","id":141200472,"id_str":"141200472","indices":[3,16]}],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/dxSGv352hr","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/Careyn_dietist\/status\/910815677652578304","display_url":"twitter.com\/Careyn_dietist\u2026","indices":[44,67]}]},"metadata":{"iso_language_code":"und","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/iphone\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for iPhone\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":561853852,"id_str":"561853852","name":"werkenbijcareyn","screen_name":"werkenbijcareyn","location":"Nederland","description":"\u00c9\u00e9n van de grootste zorgaanbieders in NL| Thuiszorg | Kraamzorg | Wonen met Zorg | Welzijn | Ouderenzorg | Zuid-Holland| Utrecht | Breda | Vacatures","url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","expanded_url":"http:\/\/www.werkenbijcareyn.nl","display_url":"werkenbijcareyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":354,"friends_count":248,"listed_count":9,"created_at":"Tue Apr 24 08:51:40 +0000 2012","favourites_count":153,"utc_offset":10800,"time_zone":"Athens","geo_enabled":true,"verified":false,"statuses_count":898,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"DD4814","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/561853852\/1499332227","profile_link_color":"DD4814","profile_sidebar_border_color":"FFFFFF","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"retweeted_status":{"created_at":"Thu Sep 21 11:10:43 +0000 2017","id":910823601737224192,"id_str":"910823601737224192","text":"#WantzowerkenwijbijCareyn https:\/\/t.co\/dxSGv352hr","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"WantzowerkenwijbijCareyn","indices":[0,25]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/dxSGv352hr","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/Careyn_dietist\/status\/910815677652578304","display_url":"twitter.com\/Careyn_dietist\u2026","indices":[26,49]}]},"metadata":{"iso_language_code":"und","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2970,"friends_count":212,"listed_count":56,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":60,"utc_offset":7200,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2342,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":true,"quoted_status_id":910815677652578304,"quoted_status_id_str":"910815677652578304","quoted_status":{"created_at":"Thu Sep 21 10:39:14 +0000 2017","id":910815677652578304,"id_str":"910815677652578304","text":"#dietist #kinderdietist Talitha volgt vandaag de scholing Contact met Kinderen bij @PITActief Op ons werkoverleg sc\u2026 https:\/\/t.co\/KQWpvNjezh","truncated":true,"entities":{"hashtags":[{"text":"dietist","indices":[0,8]},{"text":"kinderdietist","indices":[9,23]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"PITActief","name":"PIT Actief","id":249572916,"id_str":"249572916","indices":[83,93]}],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/KQWpvNjezh","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/910815677652578304","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/9\u2026","indices":[117,140]}]},"metadata":{"iso_language_code":"und","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":1522718514,"id_str":"1522718514","name":"Careyn di\u00ebtist","screen_name":"Careyn_dietist","location":"Utrecht","description":"De dietisten van Careyn in de stad Utrecht. https:\/\/t.co\/StBq1VJMbP","url":"https:\/\/t.co\/5duiHcT3pe","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/5duiHcT3pe","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/StBq1VJMbP","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl\/diensten\/voeding-en-dieetadvies\/","display_url":"careyn.nl\/diensten\/voedi\u2026","indices":[44,67]}]}},"protected":false,"followers_count":376,"friends_count":223,"listed_count":19,"created_at":"Sun Jun 16 17:30:41 +0000 2013","favourites_count":131,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":3841,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"C0DEED","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/715454138579030017\/Byab4I4F_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/715454138579030017\/Byab4I4F_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/1522718514\/1470923476","profile_link_color":"1DA1F2","profile_sidebar_border_color":"C0DEED","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":true,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":0,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},"retweet_count":2,"favorite_count":2,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"und"},"is_quote_status":true,"quoted_status_id":910815677652578304,"quoted_status_id_str":"910815677652578304","retweet_count":2,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":true,"lang":"und"},{"created_at":"Thu Sep 21 13:01:19 +0000 2017","id":910851435717447680,"id_str":"910851435717447680","text":"Veel activiteiten op #Burendag. Maar eh.. gewoon 'n kopje thee bij je eenzame buurman\/vrouw is natuurlijk ook prima! https:\/\/t.co\/PPenz1MFXi","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"Burendag","indices":[21,30]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/PPenz1MFXi","expanded_url":"https:\/\/www.burendag.nl","display_url":"burendag.nl","indices":[117,140]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2970,"friends_count":212,"listed_count":56,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":60,"utc_offset":7200,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2342,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":3,"favorite_count":6,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Thu Sep 21 13:01:01 +0000 2017","id":910851360798756864,"id_str":"910851360798756864","text":"kijk @Careyn_dietist! Alweer een vermelding op Twitter deze week! Ga zo door! \ud83c\udf4a\ud83c\udf5e\ud83e\udd5b https:\/\/t.co\/dbPT8FB6vQ","truncated":false,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"Careyn_dietist","name":"Careyn di\u00ebtist","id":1522718514,"id_str":"1522718514","indices":[5,20]}],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/dbPT8FB6vQ","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/careynonline\/status\/910825290913521664","display_url":"twitter.com\/careynonline\/s\u2026","indices":[82,105]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/iphone\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for iPhone\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":561853852,"id_str":"561853852","name":"werkenbijcareyn","screen_name":"werkenbijcareyn","location":"Nederland","description":"\u00c9\u00e9n van de grootste zorgaanbieders in NL| Thuiszorg | Kraamzorg | Wonen met Zorg | Welzijn | Ouderenzorg | Zuid-Holland| Utrecht | Breda | Vacatures","url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","expanded_url":"http:\/\/www.werkenbijcareyn.nl","display_url":"werkenbijcareyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":354,"friends_count":248,"listed_count":9,"created_at":"Tue Apr 24 08:51:40 +0000 2012","favourites_count":153,"utc_offset":10800,"time_zone":"Athens","geo_enabled":true,"verified":false,"statuses_count":898,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"DD4814","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/561853852\/1499332227","profile_link_color":"DD4814","profile_sidebar_border_color":"FFFFFF","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":true,"quoted_status_id":910825290913521664,"quoted_status_id_str":"910825290913521664","quoted_status":{"created_at":"Thu Sep 21 11:17:26 +0000 2017","id":910825290913521664,"id_str":"910825290913521664","text":"Welke bijdrage levert di\u00ebtetiek bij welke aandoening? Raadpleeg de artsenwijzer https:\/\/t.co\/JugYglHtsK","truncated":false,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/JugYglHtsK","expanded_url":"http:\/\/www.artsenwijzerdietetiek.nl\/","display_url":"artsenwijzerdietetiek.nl","indices":[80,103]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2970,"friends_count":212,"listed_count":56,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":60,"utc_offset":7200,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2342,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":0,"favorite_count":1,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},"retweet_count":0,"favorite_count":1,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":true,"lang":"nl"},{"created_at":"Thu Sep 21 11:17:26 +0000 2017","id":910825290913521664,"id_str":"910825290913521664","text":"Welke bijdrage levert di\u00ebtetiek bij welke aandoening? Raadpleeg de artsenwijzer https:\/\/t.co\/JugYglHtsK","truncated":false,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/JugYglHtsK","expanded_url":"http:\/\/www.artsenwijzerdietetiek.nl\/","display_url":"artsenwijzerdietetiek.nl","indices":[80,103]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2970,"friends_count":212,"listed_count":56,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":60,"utc_offset":7200,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2342,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":0,"favorite_count":1,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Thu Sep 21 11:10:43 +0000 2017","id":910823601737224192,"id_str":"910823601737224192","text":"#WantzowerkenwijbijCareyn https:\/\/t.co\/dxSGv352hr","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"WantzowerkenwijbijCareyn","indices":[0,25]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/dxSGv352hr","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/Careyn_dietist\/status\/910815677652578304","display_url":"twitter.com\/Careyn_dietist\u2026","indices":[26,49]}]},"metadata":{"iso_language_code":"und","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2970,"friends_count":212,"listed_count":56,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":60,"utc_offset":7200,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2342,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":true,"quoted_status_id":910815677652578304,"quoted_status_id_str":"910815677652578304","quoted_status":{"created_at":"Thu Sep 21 10:39:14 +0000 2017","id":910815677652578304,"id_str":"910815677652578304","text":"#dietist #kinderdietist Talitha volgt vandaag de scholing Contact met Kinderen bij @PITActief Op ons werkoverleg sc\u2026 https:\/\/t.co\/KQWpvNjezh","truncated":true,"entities":{"hashtags":[{"text":"dietist","indices":[0,8]},{"text":"kinderdietist","indices":[9,23]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"PITActief","name":"PIT Actief","id":249572916,"id_str":"249572916","indices":[83,93]}],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/KQWpvNjezh","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/910815677652578304","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/9\u2026","indices":[117,140]}]},"metadata":{"iso_language_code":"und","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":1522718514,"id_str":"1522718514","name":"Careyn di\u00ebtist","screen_name":"Careyn_dietist","location":"Utrecht","description":"De dietisten van Careyn in de stad Utrecht. https:\/\/t.co\/StBq1VJMbP","url":"https:\/\/t.co\/5duiHcT3pe","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/5duiHcT3pe","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/StBq1VJMbP","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl\/diensten\/voeding-en-dieetadvies\/","display_url":"careyn.nl\/diensten\/voedi\u2026","indices":[44,67]}]}},"protected":false,"followers_count":376,"friends_count":223,"listed_count":19,"created_at":"Sun Jun 16 17:30:41 +0000 2013","favourites_count":131,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":3841,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"C0DEED","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/715454138579030017\/Byab4I4F_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/715454138579030017\/Byab4I4F_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/1522718514\/1470923476","profile_link_color":"1DA1F2","profile_sidebar_border_color":"C0DEED","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":true,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":0,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},"retweet_count":2,"favorite_count":2,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"und"},{"created_at":"Thu Sep 21 09:43:35 +0000 2017","id":910801671906787329,"id_str":"910801671906787329","text":"RT @CareynTuindorpO: Vanaf vandaag Tweets over wel en wee in verzorgingshuis TuindorpOost, volgen=fijn RT=heel fijn @CareynOnline #ouderenz\u2026","truncated":false,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"CareynTuindorpO","name":"Careyn TuindorpOost","id":910479487325876224,"id_str":"910479487325876224","indices":[3,19]},{"screen_name":"CareynOnline","name":"Careyn","id":141200472,"id_str":"141200472","indices":[116,129]}],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2970,"friends_count":212,"listed_count":56,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":60,"utc_offset":7200,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2342,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"retweeted_status":{"created_at":"Thu Sep 21 07:59:01 +0000 2017","id":910775358424829953,"id_str":"910775358424829953","text":"Vanaf vandaag Tweets over wel en wee in verzorgingshuis TuindorpOost, volgen=fijn RT=heel fijn @CareynOnline\u2026 https:\/\/t.co\/HzLftMdL34","truncated":true,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"CareynOnline","name":"Careyn","id":141200472,"id_str":"141200472","indices":[95,108]}],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/HzLftMdL34","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/910775358424829953","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/9\u2026","indices":[110,133]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":910479487325876224,"id_str":"910479487325876224","name":"Careyn TuindorpOost","screen_name":"CareynTuindorpO","location":"Utrecht, Nederland","description":"Tweet over wel en wee binnen zorginstelling Careyn Tuindorp-Oost - door de bril van Welzijnsmedewerker Jonathan Schouten - ouderenzorg - Waardigheid en Trots","url":null,"entities":{"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":13,"friends_count":21,"listed_count":0,"created_at":"Wed Sep 20 12:23:20 +0000 2017","favourites_count":5,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":9,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"F5F8FA","profile_background_image_url":null,"profile_background_image_url_https":null,"profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/910580733860859905\/mtpnX4Of_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/910580733860859905\/mtpnX4Of_normal.jpg","profile_link_color":"1DA1F2","profile_sidebar_border_color":"C0DEED","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":true,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":2,"favorite_count":5,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},"is_quote_status":false,"retweet_count":2,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Thu Sep 21 09:29:47 +0000 2017","id":910798199769780224,"id_str":"910798199769780224","text":"RT @CareynOnline: Docu Kim Brand op #NFF2017 over mix ouderen-jongeren in Careyn-zorgcentrum. Er zijn nog kaarten voor vertoning 27\/9 https\u2026","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"NFF2017","indices":[36,44]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"CareynOnline","name":"Careyn","id":141200472,"id_str":"141200472","indices":[3,16]}],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/iphone\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for iPhone\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":561853852,"id_str":"561853852","name":"werkenbijcareyn","screen_name":"werkenbijcareyn","location":"Nederland","description":"\u00c9\u00e9n van de grootste zorgaanbieders in NL| Thuiszorg | Kraamzorg | Wonen met Zorg | Welzijn | Ouderenzorg | Zuid-Holland| Utrecht | Breda | Vacatures","url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","expanded_url":"http:\/\/www.werkenbijcareyn.nl","display_url":"werkenbijcareyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":354,"friends_count":248,"listed_count":9,"created_at":"Tue Apr 24 08:51:40 +0000 2012","favourites_count":153,"utc_offset":10800,"time_zone":"Athens","geo_enabled":true,"verified":false,"statuses_count":898,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"DD4814","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/561853852\/1499332227","profile_link_color":"DD4814","profile_sidebar_border_color":"FFFFFF","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"retweeted_status":{"created_at":"Thu Sep 21 09:20:47 +0000 2017","id":910795935671832577,"id_str":"910795935671832577","text":"Docu Kim Brand op #NFF2017 over mix ouderen-jongeren in Careyn-zorgcentrum. Er zijn nog kaarten voor vertoning 27\/9 https:\/\/t.co\/m3wdcRIb1R","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"NFF2017","indices":[18,26]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/m3wdcRIb1R","expanded_url":"https:\/\/www.filmfestival.nl\/publiek\/films\/een-nieuwe-morgen","display_url":"filmfestival.nl\/publiek\/films\/\u2026","indices":[116,139]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2970,"friends_count":212,"listed_count":56,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":60,"utc_offset":7200,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2342,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":4,"favorite_count":3,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},"is_quote_status":false,"retweet_count":4,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Thu Sep 21 09:21:38 +0000 2017","id":910796151129075712,"id_str":"910796151129075712","text":"RT @werkenbijcareyn: Vandaag is #wereldaltzheimerdag. Een collega beschrijft haar ervaringen in deze blog \"oogcontact is belangrijk\": https\u2026","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"wereldaltzheimerdag","indices":[32,52]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"werkenbijcareyn","name":"werkenbijcareyn","id":561853852,"id_str":"561853852","indices":[3,19]}],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2970,"friends_count":212,"listed_count":56,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":60,"utc_offset":7200,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2342,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"retweeted_status":{"created_at":"Thu Sep 21 09:03:11 +0000 2017","id":910791507434721280,"id_str":"910791507434721280","text":"Vandaag is #wereldaltzheimerdag. Een collega beschrijft haar ervaringen in deze blog \"oogcontact is belangrijk\":\u2026 https:\/\/t.co\/3J1JSHNEqY","truncated":true,"entities":{"hashtags":[{"text":"wereldaltzheimerdag","indices":[11,31]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/3J1JSHNEqY","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/910791507434721280","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/9\u2026","indices":[114,137]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":561853852,"id_str":"561853852","name":"werkenbijcareyn","screen_name":"werkenbijcareyn","location":"Nederland","description":"\u00c9\u00e9n van de grootste zorgaanbieders in NL| Thuiszorg | Kraamzorg | Wonen met Zorg | Welzijn | Ouderenzorg | Zuid-Holland| Utrecht | Breda | Vacatures","url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","expanded_url":"http:\/\/www.werkenbijcareyn.nl","display_url":"werkenbijcareyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":354,"friends_count":248,"listed_count":9,"created_at":"Tue Apr 24 08:51:40 +0000 2012","favourites_count":153,"utc_offset":10800,"time_zone":"Athens","geo_enabled":true,"verified":false,"statuses_count":898,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"DD4814","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/561853852\/1499332227","profile_link_color":"DD4814","profile_sidebar_border_color":"FFFFFF","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":4,"favorite_count":3,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":true,"lang":"nl"},"is_quote_status":false,"retweet_count":4,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Thu Sep 21 09:20:47 +0000 2017","id":910795935671832577,"id_str":"910795935671832577","text":"Docu Kim Brand op #NFF2017 over mix ouderen-jongeren in Careyn-zorgcentrum. Er zijn nog kaarten voor vertoning 27\/9 https:\/\/t.co\/m3wdcRIb1R","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"NFF2017","indices":[18,26]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/m3wdcRIb1R","expanded_url":"https:\/\/www.filmfestival.nl\/publiek\/films\/een-nieuwe-morgen","display_url":"filmfestival.nl\/publiek\/films\/\u2026","indices":[116,139]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":2970,"friends_count":212,"listed_count":56,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":60,"utc_offset":7200,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2342,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/216057568\/backgr.jpg","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":4,"favorite_count":3,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Thu Sep 21 09:11:02 +0000 2017","id":910793483539111936,"id_str":"910793483539111936","text":"@EelcoFrijsinger @EelcoFrijsinger deze tweet is uit 2016, we hebben geen recruitmentvacature op dit moment ;)","truncated":false,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"EelcoFrijsinger","name":"Eelco Frijsinger","id":81379862,"id_str":"81379862","indices":[0,16]},{"screen_name":"EelcoFrijsinger","name":"Eelco Frijsinger","id":81379862,"id_str":"81379862","indices":[17,33]}],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":751048901113815041,"in_reply_to_status_id_str":"751048901113815041","in_reply_to_user_id":561853852,"in_reply_to_user_id_str":"561853852","in_reply_to_screen_name":"werkenbijcareyn","user":{"id":561853852,"id_str":"561853852","name":"werkenbijcareyn","screen_name":"werkenbijcareyn","location":"Nederland","description":"\u00c9\u00e9n van de grootste zorgaanbieders in NL| Thuiszorg | Kraamzorg | Wonen met Zorg | Welzijn | Ouderenzorg | Zuid-Holland| Utrecht | Breda | Vacatures","url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","expanded_url":"http:\/\/www.werkenbijcareyn.nl","display_url":"werkenbijcareyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":354,"friends_count":248,"listed_count":9,"created_at":"Tue Apr 24 08:51:40 +0000 2012","favourites_count":153,"utc_offset":10800,"time_zone":"Athens","geo_enabled":true,"verified":false,"statuses_count":898,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"DD4814","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/561853852\/1499332227","profile_link_color":"DD4814","profile_sidebar_border_color":"FFFFFF","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":0,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Thu Sep 21 09:03:11 +0000 2017","id":910791507434721280,"id_str":"910791507434721280","text":"Vandaag is #wereldaltzheimerdag. Een collega beschrijft haar ervaringen in deze blog \"oogcontact is belangrijk\":\u2026 https:\/\/t.co\/3J1JSHNEqY","truncated":true,"entities":{"hashtags":[{"text":"wereldaltzheimerdag","indices":[11,31]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/3J1JSHNEqY","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/910791507434721280","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/9\u2026","indices":[114,137]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":561853852,"id_str":"561853852","name":"werkenbijcareyn","screen_name":"werkenbijcareyn","location":"Nederland","description":"\u00c9\u00e9n van de grootste zorgaanbieders in NL| Thuiszorg | Kraamzorg | Wonen met Zorg | Welzijn | Ouderenzorg | Zuid-Holland| Utrecht | Breda | Vacatures","url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/7h185BSELm","expanded_url":"http:\/\/www.werkenbijcareyn.nl","display_url":"werkenbijcareyn.nl","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":354,"friends_count":248,"listed_count":9,"created_at":"Tue Apr 24 08:51:40 +0000 2012","favourites_count":153,"utc_offset":10800,"time_zone":"Athens","geo_enabled":true,"verified":false,"statuses_count":898,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"DD4814","profile_background_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_background_images\/711198744\/4dd71cb7b5122d20292ac88f17e2236b.gif","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/882889261506342912\/amAnfG8u_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/561853852\/1499332227","profile_link_color":"DD4814","profile_sidebar_border_color":"FFFFFF","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":4,"favorite_count":3,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":true,"lang":"nl"}],"search_metadata":{"completed_in":0.064,"max_id":911267484262699008,"max_id_str":"911267484262699008","next_results":"?max_id=910791507434721279&q=from%3Acareynonline%20OR%20from%3Awerkenbijcareyn&include_entities=1","query":"from%3Acareynonline+OR+from%3Awerkenbijcareyn","refresh_url":"?since_id=911267484262699008&q=from%3Acareynonline%20OR%20from%3Awerkenbijcareyn&include_entities=1","count":15,"since_id":0,"since_id_str":"0"}}