{"statuses":[{"created_at":"Thu Jun 21 11:45:35 +0000 2018","id":1009764263416729600,"id_str":"1009764263416729600","text":"RT @MinVWS: Deze zomer bezoeken we 72 zorginstellingen, waar ruim 600 professionals ons vertellen waarom ze voor een #baan in de sector #zo\u2026","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"baan","indices":[117,122]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"MinVWS","name":"MinVWS","id":15581273,"id_str":"15581273","indices":[3,10]}],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/android\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for Android\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":3013,"friends_count":212,"listed_count":55,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":98,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2485,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"retweeted_status":{"created_at":"Thu Jun 21 10:58:49 +0000 2018","id":1009752495449665538,"id_str":"1009752495449665538","text":"Deze zomer bezoeken we 72 zorginstellingen, waar ruim 600 professionals ons vertellen waarom ze voor een #baan in d\u2026 https:\/\/t.co\/tL5zF9fnsD","truncated":true,"entities":{"hashtags":[{"text":"baan","indices":[105,110]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/tL5zF9fnsD","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/1009752495449665538","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/1\u2026","indices":[117,140]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":15581273,"id_str":"15581273","name":"MinVWS","screen_name":"MinVWS","location":"Den Haag","description":"Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). Webcare: 09:00-17:00 https:\/\/t.co\/B5EVwAZY84 https:\/\/t.co\/jYFoEShtzy","url":"https:\/\/t.co\/OcdrXYB36M","entities":{"url":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/OcdrXYB36M","expanded_url":"http:\/\/rijksoverheid.nl\/ministeries\/vws","display_url":"rijksoverheid.nl\/ministeries\/vws","indices":[0,23]}]},"description":{"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/B5EVwAZY84","expanded_url":"http:\/\/www.facebook.com\/minvws","display_url":"facebook.com\/minvws","indices":[76,99]},{"url":"https:\/\/t.co\/jYFoEShtzy","expanded_url":"http:\/\/Instagram.com\/minvws","display_url":"Instagram.com\/minvws","indices":[100,123]}]}},"protected":false,"followers_count":67068,"friends_count":1576,"listed_count":805,"created_at":"Thu Jul 24 13:05:58 +0000 2008","favourites_count":2644,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":true,"verified":true,"statuses_count":7269,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"1A1B1F","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/977094585666109440\/rxtbU94q_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/977094585666109440\/rxtbU94q_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/15581273\/1521792478","profile_link_color":"0D5E94","profile_sidebar_border_color":"FEF1BC","profile_sidebar_fill_color":"FBD426","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":true,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":23,"favorite_count":40,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},"is_quote_status":false,"retweet_count":23,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Mon Jun 18 10:59:27 +0000 2018","id":1008665488686223360,"id_str":"1008665488686223360","text":"340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving #rijksoverheidnl https:\/\/t.co\/eGmaL8BwKD","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"rijksoverheidnl","indices":[85,101]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/eGmaL8BwKD","expanded_url":"https:\/\/www.rijksoverheid.nl\/actueel\/nieuws\/2018\/06\/18\/340-miljoen-voor-thuiswonende-ouderen-zelfstandig-oud-worden-in-vertrouwde-omgeving","display_url":"rijksoverheid.nl\/actueel\/nieuws\u2026","indices":[102,125]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/android\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for Android\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":3013,"friends_count":212,"listed_count":55,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":98,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2485,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":1,"favorite_count":1,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Fri Jun 15 22:28:23 +0000 2018","id":1007751700143329281,"id_str":"1007751700143329281","text":"RT @Cinth40: Vandaag genoten van de opening @Amerpoort @vinkenoord . Een geweldig onthaal van de ouderenlokatie Vinkenoord @CareynOnline .\u2026","truncated":false,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"Cinth40","name":"Cinthia toornent","id":166120930,"id_str":"166120930","indices":[3,11]},{"screen_name":"Amerpoort","name":"Amerpoort","id":88714776,"id_str":"88714776","indices":[44,54]},{"screen_name":"vinkenoord","name":"Vinkenoord","id":874706670680756225,"id_str":"874706670680756225","indices":[56,67]},{"screen_name":"CareynOnline","name":"Careyn","id":141200472,"id_str":"141200472","indices":[124,137]}],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/android\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for Android\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":3013,"friends_count":212,"listed_count":55,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":98,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2485,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"retweeted_status":{"created_at":"Fri Jun 15 22:15:54 +0000 2018","id":1007748559511400448,"id_str":"1007748559511400448","text":"Vandaag genoten van de opening @Amerpoort @vinkenoord . Een geweldig onthaal van de ouderenlokatie Vinkenoord\u2026 https:\/\/t.co\/McjGpuFHpf","truncated":true,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"Amerpoort","name":"Amerpoort","id":88714776,"id_str":"88714776","indices":[31,41]},{"screen_name":"vinkenoord","name":"Vinkenoord","id":874706670680756225,"id_str":"874706670680756225","indices":[43,54]}],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/McjGpuFHpf","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/1007748559511400448","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/1\u2026","indices":[112,135]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/android\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for Android\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":166120930,"id_str":"166120930","name":"Cinthia toornent","screen_name":"Cinth40","location":"Amerpoort","description":"Co\u00f6rdinerend Begeleidster @Vinkenoord en Ambulante hulpverlening @Amerpoort te Vinkeveen.","url":null,"entities":{"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":71,"friends_count":113,"listed_count":0,"created_at":"Tue Jul 13 11:20:50 +0000 2010","favourites_count":451,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":true,"verified":false,"statuses_count":410,"lang":"en","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"C0DEED","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/923667090514554882\/OR8TTjOz_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/923667090514554882\/OR8TTjOz_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/166120930\/1459200366","profile_link_color":"1DA1F2","profile_sidebar_border_color":"C0DEED","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":true,"default_profile":true,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":4,"favorite_count":9,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},"is_quote_status":false,"retweet_count":4,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Fri Jun 15 07:04:28 +0000 2018","id":1007519190679474182,"id_str":"1007519190679474182","text":"@rientje1 N.a.v. uw tweet: de medewerkers van Careyn gaan graag het gesprek met u aan. U bent bij deze uitgenodigd.","truncated":false,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"rientje1","name":"Riene Verburgh","id":208146566,"id_str":"208146566","indices":[0,9]}],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":208146566,"in_reply_to_user_id_str":"208146566","in_reply_to_screen_name":"rientje1","user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":3013,"friends_count":212,"listed_count":55,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":98,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2485,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":0,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Thu Jun 14 08:17:33 +0000 2018","id":1007175196351127552,"id_str":"1007175196351127552","text":"\u2018We\u2019 zijn er weliswaar niet bij, toch kleuren wij de straten oranje #wk2018 https:\/\/t.co\/OjoVsBlYd8","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"wk2018","indices":[68,75]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[],"media":[{"id":1007175158660988928,"id_str":"1007175158660988928","indices":[76,99],"media_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Dfo0eHaWAAASXRe.jpg","media_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Dfo0eHaWAAASXRe.jpg","url":"https:\/\/t.co\/OjoVsBlYd8","display_url":"pic.twitter.com\/OjoVsBlYd8","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/CareynOnline\/status\/1007175196351127552\/photo\/1","type":"photo","sizes":{"medium":{"w":1200,"h":800,"resize":"fit"},"thumb":{"w":150,"h":150,"resize":"crop"},"small":{"w":680,"h":453,"resize":"fit"},"large":{"w":1200,"h":800,"resize":"fit"}}}]},"extended_entities":{"media":[{"id":1007175158660988928,"id_str":"1007175158660988928","indices":[76,99],"media_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Dfo0eHaWAAASXRe.jpg","media_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Dfo0eHaWAAASXRe.jpg","url":"https:\/\/t.co\/OjoVsBlYd8","display_url":"pic.twitter.com\/OjoVsBlYd8","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/CareynOnline\/status\/1007175196351127552\/photo\/1","type":"photo","sizes":{"medium":{"w":1200,"h":800,"resize":"fit"},"thumb":{"w":150,"h":150,"resize":"crop"},"small":{"w":680,"h":453,"resize":"fit"},"large":{"w":1200,"h":800,"resize":"fit"}}}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":3013,"friends_count":212,"listed_count":55,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":98,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2485,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":6,"favorite_count":9,"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"nl"},{"created_at":"Wed Jun 13 12:09:01 +0000 2018","id":1006871059310792705,"id_str":"1006871059310792705","text":"RT @Cinth40: Vrijdag de opening van Jongerenlokatie Vinkenoord. Ouderen van Careyn verwelkomen de jongeren.\n#Samenwerken met jong en oud. @\u2026","truncated":false,"entities":{"hashtags":[{"text":"Samenwerken","indices":[108,120]}],"symbols":[],"user_mentions":[{"screen_name":"Cinth40","name":"Cinthia toornent","id":166120930,"id_str":"166120930","indices":[3,11]}],"urls":[]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/android\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for Android\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":141200472,"id_str":"141200472","name":"Careyn","screen_name":"CareynOnline","location":"Utrecht","description":"Thuiszorg, Verpleging & Verzorging, Kraamzorg, JGZ en meer... \nSpoedvraag?\nBel de Klantenservice: 088 - 123 99 88","url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","entities":{"url":{"urls":[{"url":"http:\/\/t.co\/5duiHcTBeM","expanded_url":"http:\/\/www.careyn.nl","display_url":"careyn.nl","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":3013,"friends_count":212,"listed_count":55,"created_at":"Fri May 07 12:33:53 +0000 2010","favourites_count":98,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":false,"verified":false,"statuses_count":2485,"lang":"nl","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":true,"profile_background_color":"F5F5F5","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":true,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1268826416\/logo_intern_gesprek_defed_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/141200472\/1399043097","profile_link_color":"00BAE4","profile_sidebar_border_color":"4E2E2D","profile_sidebar_fill_color":"FFFFFF","profile_text_color":"DD4A14","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":false,"default_profile":false,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"retweeted_status":{"created_at":"Wed Jun 13 10:47:14 +0000 2018","id":1006850477114494976,"id_str":"1006850477114494976","text":"Vrijdag de opening van Jongerenlokatie Vinkenoord. Ouderen van Careyn verwelkomen de jongeren.\n#Samenwerken met jon\u2026 https:\/\/t.co\/J7hQb9Lbrn","truncated":true,"entities":{"hashtags":[{"text":"Samenwerken","indices":[95,107]}],"symbols":[],"user_mentions":[],"urls":[{"url":"https:\/\/t.co\/J7hQb9Lbrn","expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/1006850477114494976","display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/1\u2026","indices":[117,140]}]},"metadata":{"iso_language_code":"nl","result_type":"recent"},"source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/android\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for Android\u003c\/a\u003e","in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":166120930,"id_str":"166120930","name":"Cinthia toornent","screen_name":"Cinth40","location":"Amerpoort","description":"Co\u00f6rdinerend Begeleidster @Vinkenoord en Ambulante hulpverlening @Amerpoort te Vinkeveen.","url":null,"entities":{"description":{"urls":[]}},"protected":false,"followers_count":71,"friends_count":113,"listed_count":0,"created_at":"Tue Jul 13 11:20:50 +0000 2010","favourites_count":451,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":true,"verified":false,"statuses_count":410,"lang":"en","contributors_enabled":false,"is_translator":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"C0DEED","profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/923667090514554882\/OR8TTjOz_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/923667090514554882\/OR8TTjOz_normal.jpg","profile_banner_url":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/166120930\/1459200366","profile_link_color":"1DA1F2","profile_sidebar_border_color":"C0DEED","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"has_extended_profile":true,"default_profile":true,"default_profile_image":false,"following":false,"follow_request_sent":false,"notifications":false,"translator_type":"none"},"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"is_quote_status":false,"retweet_count":1,"favorite_count":6,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"},"is_quote_status":false,"retweet_count":1,"favorite_count":0,"favorited":false,"retweeted":false,"lang":"nl"}],"search_metadata":{"completed_in":0.06,"max_id":1009764263416729600,"max_id_str":"1009764263416729600","query":"from%3Acareynonline+OR+from%3Awerkenbijcareyn","refresh_url":"?since_id=1009764263416729600&q=from%3Acareynonline%20OR%20from%3Awerkenbijcareyn&include_entities=1","count":15,"since_id":0,"since_id_str":"0"}}