Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Persoonsgebonden budget

Het pgb is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. Bent u chronisch ziek of hebt u een beperking of aandoening? Dan kunt u met een pgb zelf uw eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen regelen.

 

Met een pgb zelf uw zorg organiseren; op een manier die u het beste uitkomt

Pgb in de Wmo

Komt u in aanmerking voor begeleiding, dagbesteding of logeren? Dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Zo'n pgb vraagt u aan bij uw gemeente.
 
Verder moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U moet het budget kunnen beheren (zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen). U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
  • De zorg die u inkoopt, moet doeltreffend zijn (= bijdragen aan uw zelfstandigheid), cliëntgericht en veilig zijn. 

Familieleden of mantelzorgers betalen met het pgb

U kunt in principe de hulp van familieleden en mantelzorgers inkopen met uw pgb. Gemeenten kunnen hier wel voorwaarden aan stellen, en een lager tarief rekenen dan voor ondersteuning door een beroepskracht. 

Betalingen via de Sociale verzekeringsbank

Het pgb wordt niet meer op uw eigen rekening gestort. De Sociale verzekeringsbank (het 'Servicecentrum PGB') krijgt het geld en betaalt uw hulpverleners. We noemen dat het 'trekkingsrecht'. U bepaalt wel zelf wie uw hulpverleners zijn en hoeveel uur hulp u bij wie inkoopt.

Cliëntondersteuning

Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met u bekijkt of het pgb goed bij u past. U kunt ook terecht bij Per Saldo (externe link), de belangenvereniging voor mensen met een pgb.

Pgb in de zorgverzekering (volwassenen)

Sinds 2015 vallen persoonlijke verzorging en verpleging samen onder de wijkverpleging. Het is mogelijk om dit zelf in te kopen met een pgb.

Voorwaarden

Een pgb om zelf wijkverpleging in te kopen is alleen mogelijk als u een budgetplan maakt en in staat bent om het pgb te beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger). Het pgb beheren houdt onder meer in: contracten afsluiten met zorgverleners, planningen maken wie wanneer welke zorg geeft, controleren of zorgverleners zich aan de afspraken houden, enzovoort. Careyn kan u hierbij helpen.
 
Verder moet uw zorgvraag voldoen aan een of meer van de volgende eisen:

  • U heeft zorg nodig op wisselende of ongebruikelijke tijden.
  • De zorg moet op verschillende plaatsen geleverd worden, bijvoorbeeld thuis, op uw werk en op andere locaties.
  • De zorg is moeilijk in te plannen omdat de tijden wisselen of omdat u alleen hulp op afroep nodig heeft.
  • U moet 24 uur per dag direct hulp in buurt hebben, of kunnen oproepen.
  • U heeft vaste zorgverleners nodig omdat u speciale zorg nodig heeft, of omdat u bijzondere hulpmiddelen gebruikt.

Tarieven

Er zijn geen vaste tarieven voor de zorg die u in wilt kopen met het Zvw-pgb. Zorgverzekeraars zetten in hun polisvoorwaarden welke vergoeding u kunt krijgen voor de zorg die u met uw Zvw-pgb wilt inkopen. U kunt die tarieven vergelijken en eventueel naar een andere zorgverzekeraar overstappen.

Pgb in de Wet langdurige zorg

Sinds 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) er voor alle mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben.De Wlz biedt zorg in een instelling en zorg thuis. Deze thuiszorg kunt u ontvangen met een persoonsgebonden budget. Met zo'n pgb kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. U vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor in uw regio. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het Persoonsgebonden Budget of over de kosten van de bovenstaande diensten van Careyn? Dan kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de zorgbemiddelaars via Careyn Klantenservice.

Meer informatie over het PGB vindt u op de websites van de overheid, Per Saldo en de SVB:

Onze leveringsvoorwaarden vindt u hier.

Deel deze pagina:

Contact