Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Persoonsgebonden budget

Het pgb is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt.

Careyn levert geen zorg aan nieuwe cliënten op basis van PGB. Wanneer er sprake is van een combinatie van PGB en Zorg in Natura is het mogelijk dat Careyn in een dergelijke situatie ZIN levert. Een voorwaarde hiervoor is echter, dat er sprake is van schriftelijke toestemming van de verzekeraar dat bij betreffende budgethouder naast de PGB ZIN geleverd mag worden.

Cliënten die op dit moment hun zorg via een pgb ontvangen en dit voor november 2017 geregeld hebben blijven uiteraard hun pgb-zorg via (de vertrouwde medewerkers van) Careyn ontvangen.

Meer informatie over het PGB vindt u op de websites van de overheid, Per Saldo en de SVB:

Deel deze pagina:

Contact