Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Uw indicatie

Om in aanmerking te komen voor zorg, heeft u vaak een indicatie nodig. Vanaf 2015 is er veel veranderd in het organiseren en regelen van zorg. Afhankelijk van uw zorgvraag vraagt u een indicatie aan bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ), bij uw gemeente of direct bij Careyn.

Met het indicatiebesluit krijgt u recht op zorg

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand zorg uit de Wet langdurige zorg nodig heeft. Deze wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis.

Uw gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit is geregeled in de Wet maatschappelijke ondersteuing (WMO). Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.

Heeft u ondersteuning nodig? Dan kunt u dit aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. Een gemeenteambtenaar of iemand van het 'wijkteam' gaat dan een gesprek met u aan om te kijken welke ondersteuning u kunt gebruiken.

Careyn

Vanaf 1 januari 2015 zijn persoonlijke verzorging en verpleging die iemand thuis ontvangt onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Denk hierbij aan een verpleegkundige die u wast of een prik komt geven. Deze verandering is per 1 januari 2015 geregeld in de Zorgverkeringswet (Zvw).

De wijkverpleegkundige van Careyn regelt samen met u de indicatie voor de benodigde zorg en ondersteuning. Zij bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is om langer thuis te kunnen wonen. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen, samen met uw familie of vrienden. Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

Contact

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over al deze veranderingen of hulp kunt gebruiken bij het vinden van de juiste weg. Aarzel niet contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder. U kunt contact opnemen met onze klantenservice op 088 - 123 99 88.

Zorgprofielen 

Binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) bestaan er verschillende zorgprofielen. Het CIZ bepaalt op basis van de zorgbehoefte het best passende zorgprofiel. In een zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van de zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg. Welke zorgverlening binnen het zorgprofiel het meest passend is voor de cliënt, bepalen zorgaanbieder en cliënt. Binnen de sector Verpleging en Verzorging zijn er zeven verschillende zorgprofielen:

 • Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (ZZP 4)
 • Beschermd wonen met intensieve dementiezorg (ZZP 5)
 • Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging (ZZP 6)
 • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (ZZP 7)
 • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (ZZP 8)
 • Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (ZZP 9b)
 • Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg (ZZP 10)

Op dit overzicht ziet u met welk zorgprofiel u bij welke Careyn-locatie terecht kunt.

Recht op langdurige zorg met een Wlz-indicatie? Dan kunt u gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Lees er hier meer over.

Meer informatie

www.ciz.nl
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Op de website vindt u meer informatie over de aanvraag en meer achtergrondinformatie.

www.regelhulp.nl
Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.  Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.   

Deel deze pagina:

Contact