Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Cliënteninformatie

Praktische informatie voor cliënten en bewoners van onze zorgcentra

Leveringsvoorwaarden

Als u zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Careyn. Daarom hebben wij leveringsvoorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden kunnen verschillen per soort dienstverlening.
U vindt onze leveringsvoorwaarden hier.

Wet zorg en dwang

Deze wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, wanneer zij zorg of begeleiding ontvangen. De kern van de wet: een cliënt krijgt zorg op vrijwillige basis, tenzij het écht niet anders kan. Onvrijwillige zorg of opname wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Voor wie geldt de Wet zorg en dwang?

Deze wet is niet uitsluitend van toepassing op mensen in de zorgcentra. De Wzd geldt bijvoorbeeld ook bij thuiszorg, de dagopvang of in onze kleinschalige woonvormen. Er moet wel sprake zijn van een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening.

Meer weten?

Alle informatie vindt u in onze folder (klik hier). Deze is met zorg samengesteld. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.dwangindezorg.nl

Verblijfscriteria

Careyn heeft voor haar locaties criteria vastgesteld voor het toetsen van aanvragen voor opname in onze zorgcentra of overplaatsing naar een andere voorziening voor zorg en wonen. Die criteria worden soms ook 'toelatings- en afwijzingscriteria' of 'in- en exclusiecriteria' genoemd. We spreken van 'verblijfscriteria'. U leest er hier meer over.

Servicekosten

Een overzicht van de servicekosten in onze zorgcentra vindt u hier.

Informatie voor bewoners en familie

Wij hopen natuurlijk dat nieuwe bewoners zich snel thuis voelen. Wij helpen u daar graag bij. In de cliëntbrochures leest u alles over het wonen en de zorg in uw zorgcentrum.

MijnCliëntportaal

Careyn vindt het belangrijk dat de zelfstandigheid van haar cliënten (in de zorgcentra spreken we veelal over 'bewoners') zo veel mogelijk behouden blijft. Zelf toegang hebben tot eigen informatie hoort hier ook bij. Daarom maakt Careyn gebruik van een 'cliëntportaal'. Dit portaal heet 'mijnCliëntportaal'.
Lees er hier meer over.

Utrecht Stad

De versies voor Utrecht Stad kunt u hier downloaden. In de overige zorgcentra krijgt u de cliëntbrochure bij opname uitgereikt.

Wasserijservice

Klik hier

Folders

  • Folder Valpreventie
    In deze folder leest u welke risico's de kans op vallen vergroten en wat u of uw naasten kunnen doen om die risico's te verkleinen.
Deel deze pagina:

Contact