Careyn Nieuw Chartreuse

Van harte welkom bij Careyn Zorgcentrum Nieuw Chartreuse. Een kleinschalige woonlocatie in Utrecht voor mensen met dementie, midden in de Utrechtse wijk Ondiep. Nieuw Chartreuse heeft een lokaal karakter en sluit in alle activiteiten en uitstapjes aan op de belevingswereld van de bewoners.

Neem contact op

Careyn Nieuw Chartreuse
Laan van Chartroise 62, 64 en 66
3552 EX Utrecht

088 - 123 99 88

Routebeschrijving
afbeelding van Careyn Nieuw Chartreuse

Wonen, welzijn en zorg

Careyn Nieuw Chartreuse is een kleinschalige woonlocatie voor mensen met dementie. Geheel dan een grootschalig zorgcomplex, maar met dezelfde zorg door toegewijde medewerkers.

Nieuw Chartreuse bestaat uit meerdere appartementen verdeeld over drie woonlagen. Elke woonlaag telt een groep van zes bewoners waar gedurende de dag, avond en nacht een verzorgende aanwezig is. Natuurlijk: iedere bewoner heeft een eigen appartement met sanitaire voorziening en eigen meubilair. Dat voelt veelal net als 'thuis'. Daarnaast is er een gezamenlijke huiskamer en keuken waar de medewerkers zelf koken en waar de gezamenlijke activiteiten plaatsvinden. Pure gezelligheid!

Zorgspecialisten en mantelzorgers

Alle zorgmedewerkers en welzijnsmedewerkers betrekken de bewoners zoveel mogelijk bij het huishouden. ‘Zo thuis als mogelijk’ is dan ook een echte Careyn uitspraak. Zij organiseren ook allerlei activiteiten waar gewoontes en de belevingswereld van de bewoner het uitgangspunt is. Ook is er te allen tijde een specialist ouderengeneeskunde (arts) aanwezig en andere professionals zoals een fysiotherapeut.

Bij kleinschalig wonen participeren mantelzorgers niet alleen in de zorgverlening aan het eigen familielid, maar ook in het huishouden. Waarom? Omdat zij sfeerverhogend in de woning zijn. en omdat de band met de eigen familieleden belangrijk is. Ook zijn onze vrijwilligers - vaak mensen uit de directe omgeving - onmisbaar voor de dagelijkse gang van zaken en welbevinden van onze bewoners. Bewoners, zorgspecialisten, mantelzorgers, vrijwilligers: allemaal mensen die het beste met elkaar voor hebben.

 

Over Careyn Nieuw Chartreuse

afbeelding Zorgkaartnederland Zorgcentrum
Anonieme review
"Zo blij dat mijn moeder hier terecht kon. Ze wordt zo liefdevol behandeld."
afbeelding Nieuw Chartreuse Utrecht2

Praktische informatie

 • Nieuw Chartreuse Zorg 1e etage: 030-2588041
  Nieuw Chartreuse Zorg 2e etage: 030-2588042
  Nieuw Chartreuse Zorg 3e etage: 030-2588043

 • De zorg die de zorgcentra van Careyn leveren moet zo goed mogelijk aansluiten bij uw situatie. Om die 'match' te kunnen maken kijken we naar uw zorgprofiel. Er is een helder overzicht waarop staat met welke zorgprofiel u bij welke Careyn-locatie u terecht kunt. U kunt het hier downloaden.
  Let op: per locatie kunnen aanvullende verblijfscriteria gelden.

  Careyn bepaalt niet zelf welk zorgprofiel u heeft. Dat gebeurt bij het Centrum Indicatiestelling Zorg en is onderdeel van uw Wlz-indicatie. U leest daar meer over onder het kopje 'Zorg regelen'.

 • Heeft u intensieve zorg nodig en kunt u niet meer thuis blijven wonen, dan kunt u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg een aanvraag indienen voor verpleeghuiszorg. De huisarts of bijvoorbeeld onze wijkverpleegkundige kan u daarbij ondersteunen. Ook kunt u hulp inroepen van de Cliëntondersteuner Wlz.

  Het CIZ zal naar uw situatie kijken. Als deze voldoet aan een aantal voorwaarden krijgt u een zogenaamde ‘Wlz-indicatie’. Met die indicatie heeft u recht op verpleeghuiszorg. Daarin geeft het CIZ ook een zorgprofiel aan. Het zorgprofiel zegt iets over de aard, inhoud en omvang van de benodigde zorg. Er wordt dus goed gekeken welke zorg u precies nodig heeft. Onder het kopje 'Voor wie' leest u of u met uw zorgprofiel bij Careyn Nieuw Chartreuse terecht kunt. Is dat het geval, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling 'zorgbemiddeling'. Zij ondersteunen u bij de verdere procedure. Contact opnemen kan met onderstaand formulier. Maar natuurlijk: u kunt ook altijd even Careyn Klantenservice bellen.

  Meer informatie leest u ook op de pagina 'Verpleeghuizorg regelen'.

 • Verpleeghuiszorg is dure zorg. Voor veel mensen zou dat niet te betalen zijn. Daarom hebben we het in Nederland zo geregeld dat iedereen recht heeft op deze zorg. Afgezien van een eigen bijdrage hoeft u die zorg dan ook niet zelf te betalen. De financiering is geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz). 

  Eigen bijdrage

  U betaalt dus wel een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt door het CAK berekend. Meer informatie vindt u ook op de website www.regelhulp.nl.

  Bijkomende kosten

  Sommige kosten vallen niet onder de Wlz-vergoeding en moet u dus zelf betalen. Uw abonnementskosten voor televisie in uw appartement bijvoorbeeld. Die kosten kan en mag Careyn dan bij u in rekening brengen.
  Welke bijkomende kosten Careyn Nieuw Chartreuse bij u in rekening kan brengen leest u hier.

 • Helaas geldt voor veel verpleeghuizen een wachttijd. Dat is in heel Nederland zo. Kunt u nog niet direct terecht bij het huis van uw voorkeur, dan volgt plaatsing op een wachtlijst. U krijgt dan een bepaalde ‘wachtstatus’. Als uw situatie bijvoorbeeld zorgelijk is, dan zal gekeken worden hoe en waar u snel opgenomen kunt worden. U leest er hier meer over.

  Careyn publiceert maandelijks een overzicht van de wachttijden bij haar zorglocaties. U kunt het overzicht voor onze locaties in de stad Utrecht hier downloaden.

 • Careyn vindt het belangrijk dat haar cliënten meedenken, meepraten en ook meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn. Daarom is er in Careyn Nieuw Chartreuse uiteraard ook een cliëntenraad actief.
  De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten ('bewoners') en komt op voor hun belangen. De raad overlegt zeer regelmatig met de manager. Dit zijn geen vrijblijvende bijeenkomsten. De rechten van een cliëntenraad zijn namelijk in een wet vastgelegd.

  Bekijk hier de folder van de Cliëntenraad Nieuw Chartreuse.

  U kunt de cliëntenraad bereiken via Ginelle Bekker, ambtelijk secretaris cliëntenraden Zorglocaties Careyn Utrecht-Stad.
  Telefoon: 06 - 82 79 74 38
  E-mail: g.bekker@careyn.nl
  Postadres: Neckardreef 6, 3562 CN Utrecht

  Vacatures leden cliëntenraden Careyn Utrecht Stad

  Careyn Utrecht Stad zoekt leden voor haar cliëntenraden. Het gaat om leden voor de cliëntenraden van alle Utrechtse zorglocaties en de cliëntenraad voor de thuiszorg.
  Een uitgebreide vacaturetekst vindt u hier.