Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Specialistische Teams Thuiszorgtechnologie

Dankzij specialistische verpleging kunt u in de eigen omgeving verpleegd worden, ook als u ingewikkelde medicatie of behandeling nodig heeft. Met moderne technologie kunnen heel veel behandelingen thuis worden uitgevoerd.

Thuiszorgtechnologie maakt medisch-technische zorg thuis mogelijk. Met moderne technologie kunnen veel behandelingen thuis plaatsvinden. Mensen kunnen zo eerder naar huis na een ziekenhuisopname of hoeven voor behandeling niet naar een ziekenhuis.
Met thuiszorgtechnologie kunnen cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving blijven en meer privacy en autonomie bewaren.

Thuis blijven wonen, ook als u ingewikkelde medicatie of behandeling nodig heeft? Dat kan, dankzij de specalistische teams van Careyn.

De specialistische teams van Careyn bestaan uit ervaren gespecialiseerd verpleegkundigen. Zij bieden hoogwaardige medisch-technologische zorg aan huis. Het werkterrein is de provincie Utrecht (incl. de regio Gooi en Vechtstreek) en het zuidwesten van Zuid-Holland. Onze teams werken snel en zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar.

Provincie Utrecht: STMN

Specialistisch Team Midden Nederland
Postbus 900
3100 AX  Schiedam

T: 030-2588205
F: 010-4590365
E: stmnpost@careyn.nl 

Regio DWO/NWN (Delfland, Westland, Oostland/Nieuwe Waterweg Noord)

Delft, Midden Delfland, Westland, Pijnacker, Nootdorp, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

Postbus 900
3100 AX  Schiedam
T. 010 - 2463441
F: 010 - 4593815 
E:thuiszorgtechnologie@careyn.nl

Regio ZHE (Zuid-Hollandse Eilanden)

Voorne Putten, Rozenburg, Hoogvliet, Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee

Aanmelden: doe dit telefonisch. Er wordt dan direct afgestemd of de zorg opgestart kan worden.
T: 06-82495050
E: specialistischteamZHE@careyn.nl

Voor wie?

Wij zijn er voor mensen die thuis behandeld willen en kunnen worden. Dat doen we na verwijzing van de huisarts of de specialist van de cliënt. We zijn er dus ook voor de verwijzer.
Ook bieden we uitkomst aan verzorgings- en verpleeghuizen, die vaak niet berekend zijn op complexe medisch-technische zorg.

Voor de specialistische thuisverpleging komen onder andere in aanmerking:

 • Mensen met kanker;
 • Mensen met hart- en vaatziekten;
 • Mensen die nazorg krijgen na een operatie;
 • Mensen die langdurig antibiotica moeten krijgen via een infuus.

Verder lezen:

Wat doen we?

Hieronder een greep uit wat we doen:

 • Inbrengen en verzorgen van perifere infusen
 • Intraveneus toedienen van antibiotica
 • Medicatiepompen in palliatieve fase van behandeling
 • Pijnbestrijding, subcutaan, intraveneus, intrathecaal
 • Toedienen i.v. medicatie zoals Lasix, flolan, methylprednisolon, APD en gammaglobulinen
 • Toedienen Totale Parenterale Voeding
 • Dopaminebehandeling intraveneus
 • Bloed/trombocytentransfusie
 • Verzorgen van en medicatie toedienen via centrale lijnen: VIT, Picc-lijn, midline, Hickmancatheter
 • Verzorgen van permanente ascitescatheter
 • Advies en instructie aan professionals en mantelzorgers

Wat in geval van spoed?

In spoedeisende situaties neemt een verpleegkundige van ons team contact op met de cliënt om instructies te geven en zonodig zo snel mogelijk ter plaatse te zijn. Een cliënt kan in dringende situaties buiten kantooruren bij ons terecht. De verpleegkundige is 24 uur per dag bereikbaar.

Hoe werken we?

Na binnenkomst van een aanvraag via huisarts of specialist maakt de verpleegkundige afspraken over de zorg en bespreekt de mogelijkheden met de verwijzer. Zo kan de zorg goed en verantwoord plaatsvinden. Daarna start de daadwerkelijke zorg, in overleg met de cliënt.

Voor de cliënt speelt het specialistisch team dus een centrale rol. Wij coördineren de samenwerking met de huisarts, de wijk-verpleging, ziekenhuizen en andere zorgverleners.
Alle verpleegkundigen zijn bevoegd om de complexe, risicovolle handelingen uit te voeren.

Wat kost thuiszorgtechnologie?

MSVT valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar is hiervoor verantwoordelijk.

Hoe aanmelden?

De verwijzer meldt een cliënt voor thuiszorgtechnologie rechtstreeks bij ons aan.

Meer weten?

Heeft u nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Careyn Klantenservice.

Deel deze pagina:

Contact