Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn De Geuzenveste

Wij heten u van harte welkom bij Careyn De Geuzenveste, een kleinschalig wonen locatie voor 24-26 mensen met dementie.

  • Contact
  • Careyn De Geuzenveste
    Van Hoornekade 11, 17 en 23
    3554 AR Utrecht

    Telefoonnummer: 088-1239988 (Careyn Klantenservice)
Careyn Geuzenveste
  • Route


Ligging

Careyn De Geuzenveste ligt in Utrecht in de wijk Zuilen, aan de Van Hoornekade 11,17 en 23. De bushalte is op 5/10 minuten loopafstand

"Kleinschalig wonen in een fraai nieuwbouwcomplex in Zuilen..."

Wonen, welzijn en zorg

Verspreid over drie woonlagen heeft elke bewoner een eigen appartement met sanitaire voorziening, ingericht met eigen meubilair. Een woonlaag telt een woongroep van 8 tot 9 bewoners waar gedurende de dag, avond en nacht een verzorgende aanwezig is. Er is een gezamenlijke huiskamer/keuken waar door de medewerkers zelf gekookt wordt.
De medewerkers zijn verantwoordelijk voor het welbevinden van de bewoners en het huishouden. Zorgmedewerkers en welzijnsmedewerkers betrekken waar mogelijk de bewoners bij het huishouden. Verder organiseren zij er verschillende activiteiten. Bij alle activiteiten en zorg vormen de gewoontes en belevingswereld van de bewoner het uitgangspunt.

De zorgmedewerkers krijgen ondersteuning van een specialist ouderengeneeskunde (arts) en wanneer vermeld in het zorgleefplan ook van andere professionals (zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut).
De afspraken in het zorgleefplan komen tot stand in samenspraak tussen professionals en mantelzorgers.

Voor wie?

Er is een helder overzicht waarop staat met welke zorgprofiel u bij welke Careyn-locatie u terecht kunt. Let op: per locatie kunnen aanvullende verblijfscriteria gelden. Lees er hier meer over.

Foto-impressie

 

Mantelzorgers en vrijwilligers

Bij kleinschalig wonen participeren mantelzorgers niet alleen in de zorgverlening aan het eigen familielid, maar ook in het huishouden. Zij zijn mede-sfeerbepalend in de woning. Ook vrijwilligers zijn onmisbaar voor de dagelijkse gang van zaken en welbevinden van de bewoners.

Wanneer u zich als vrijwilliger bij Careyn De Geuzenveste wilt inzetten bent u van harte welkom.Lees hier meer over de mogelijkheden van vrijwilliger zijn bij Careyn. Wij ontmoeten u graag tijdens een kennismakingsgesprek.

Cliëntenraad

We hebben een cliëntenraad die de belangen van onze bewoners vertegenwoordigd. U kunt de cliëntenraden bereiken via het secretariaat cliëntenraden Careyn:
T: 030 2 588 242
E: clientenraden@careyn.nl

Correspondentieadres
Secretariaat Cliëntenraden Careyn Utrecht Stad
Postbus 9217
3506 GE Utrecht

Kijk op Cliëntenraad Careyn voor meer informatie.

Kosten

Wonen en zorg in Careyn De Geuzenveste valt onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. U heeft een indicatie nodig van het CIZ om te kunnen wonen in onze locaties. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u zorg uit de Wet langdurige zorg nodig heeft. Deze wet vergoedt de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis.

U kunt zelf een indicatie regelen of via uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Wel brengen we kosten in rekening voor onder andere het wassen van kleding, activiteiten, en kosten bij het gebruik van telefoon en internet. Klik hier voor een overzicht.

Meer informatie over inschrijven en indicatie

Wilt u meer informatie over Careyn De Geuzenveste Kleinschalig Wonen of het aanvragen van een CIZ-indicatie? Neem dan contact op met de medewerkers van Careyn Klantenservice.

Contact met de zorgteams:

Woning 1: 06-51140635
Woning 2: 06-51121386
Woning 3: 06-51130834

Diensten

Deel deze pagina:

Contact