Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn Parkwijk

Wij heten u van harte welkom bij Careyn Parkwijk, een kleinschalig wonen locatie voor 18 mensen met dementie.

  • Contact
  • Careyn Parkwijk
    Eerste Oosterparklaan 72
    3544 AK Utrecht

    Telefoonnummer: 088-1239988 (Careyn Klantenservice)
Parkwijk_04.JPG
  • Route


Ligging en huisvesting

Careyn Parkwijk ligt in Utrecht Leidsche Rijn, aan de Eerste Oosterparklaan 72. Er zijn diverse voorzieningen in de buurt zoals een winkelcentrum aan de overkant en een naastgelegen buurtrestaurant. De bushalte is op ruim 5 minuten loopafstand.

"Kleinschalig wonen in Leidsche Rijn..."

Wonen, welzijn en zorg

Verspreid over drie woonlagen heeft elke bewoner een eigen appartement met sanitaire voorziening, ingericht met eigen meubilair. Elke woonlaag telt een woongroep van zes bewoners waar gedurende de dag en avond een verzorgende aanwezig is. Ook 's nachts is er op de locatie een zorgmedewerker. Er is een gezamenlijke huiskamer/keuken waar door de medewerkers zelf gekookt wordt. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor het welbevinden van de bewoners en het huishouden. Zorgmedewerkers en welzijnsmedewerkers betrekken, waar mogelijk  bewoners bij het huishouden, organiseren er activiteiten  en vertrekken in hun handelen uit van de  gewoontes en belevingswereld van de bewoner.

De zorgmedewerkers krijgen ondersteuning van een specialist ouderengeneeskunde (arts) en wanneer vermeld in het zorgleefplan ook andere professionals, bijvoorbeeld een fysiotherapeut. 

Er is een helder overzicht waarop staat met welke zorgprofiel u bij welke Careyn-locatie u terecht kunt. Let op: per locatie kunnen aanvullende verblijfscriteria gelden. Lees er hier meer over.

Mantelzorgers en vrijwilligers

De afspraken in het zorgleefplan komen tot stand in samenspraak tussen professionals en mantelzorgers.
Bij kleinschalig wonen participeren mantelzorgers in de zorg en welzijn voor het eigen familielid maar ook in het huishouden en sfeer van de woning. Ook vrijwilligers zijn onmisbaar voor de dagelijkse gang van zaken en welbevinden van de bewoners.

Wanneer u zich als vrijwilliger bij Careyn Parkwijk wilt inzetten bent u van harte welkom. Lees hier meer over de mogelijkheden van vrijwilliger zijn bij Careyn. Wij ontmoeten u graag tijdens een kennismakingsgesprek.

Cliëntenraad

We hebben een cliëntenraad die de belangen van onze bewoners vertegenwoordigd. U kunt de cliëntenraden bereiken via het secretariaat cliëntenraden Careyn:
T: 030 2 588 242
E: clientenraden@careyn.nl

Correspondentieadres
Secretariaat Cliëntenraden Careyn Utrecht Stad
Postbus 9217
3506 GE Utrecht

Kijk op Cliëntenraad Careyn voor meer informatie.

Kosten

Wonen en zorg in Careyn Parkwijk vallen per 1 januari 2015 onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. U heeft een indicatie nodig van het CIZ om te kunnen wonen in onze locaties. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u zorg uit de Wet langdurige zorg nodig heeft. Deze wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis.

U kunt zelf een indicatie regelen of via uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Wel brengen we kosten in rekening voor onder andere het wassen van kleding, activiteiten, en kosten bij het gebruik van telefoon en internet. Klik hier voor een overzicht.

Meer informatie over inschrijven en indicatie

Wilt u meer informatie over zorgcentrum Careyn Parkwijk of het aanvragen van een CIZ-indicatie? Neem dan contact op met de medewerkers van Careyn Klantenservice. 

Contact met de zorgteams:

Woning 1: 06-51048887
Woning 2: 06-51066784
Woning 3: 06-51049921

Diensten

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlCareyn Parkwijk is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Deel deze pagina:

Contact