Wijkteam Utrecht Hoograven-Tolsteeg

Careyn in dagelijks actief in deze twee Utrechtse wijken. Ons wijkteam verleent hier goede thuiszorg. Heeft u daar behoefte aan? Neem dan snel contact op. U hoeft niet eerst naar uw huisarts. We maken snel kennis met u en stellen samen een plan van aanpak op. Zo vinden we altijd de juiste oplossing voor uw vraagstuk.

Neem contact op

Wijkteam Utrecht Hoograven-Tolsteeg
Oud Wulvenlaan 6
3523 XZ Utrecht

088 - 123 94 00

Hoograven en Tolsteeg zijn twee verschillende wijken, met beide een eigen karakter, maar die wel vaak in dezelfde adem worden genoemd. De zorgspecialisten van Careyn die hier werkzaam zijn, kennen de buurt en zijn bekend met de Utrechtse straten. 

Samen met u regelen we de zorg en hulp die nodig is. Van indicatie tot en met directe zorg. Wie ons belt, heeft binnen 24 uur contact met de wijkverpleegkundige.
In overleg met u hebben we contact met uw huisarts en werken we samen met ziekenhuisspecialisten en andere zorg- en welzijnsorganisaties in de buurt. Een veilig gevoel.

Het team

Careyn Wijkteam Hoograven-Tolsteeg bestaat uit professionele en ervaren medewerkers. Met een vast team verpleegkundigen en verzorgenden bieden wij de zorg en ondersteuning die nodig is. Dat doen we samen met u en anderen in uw omgeving. Daarom zullen we ook altijd vragen wat u nog zélf kunt. Wat heeft u nodig? Wat kan de omgeving voor u betekenen? Zijn er hulpmiddelen in te zetten? Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat u zoveel mogelijk zelf de regie over uw eigen leven houdt. Dat vinden wij belangrijk.

De voordelen van Careyn

Is er specialistische kennis nodig, bijvoorbeeld bij een stoma, bij diabetes of bij beginnende dementie? Het wijkteam overlegt dan met onze eigen specialisten. Als het nodig is komt zo'n specialist van Careyn bij u langs. We noemen dat 'gespecialiseerde verpleging'. U zit bij Careyn dus altijd goed.

Praktische informatie

 • Wijkverpleging inschakelen gaat heel makkelijk. Er is namelijk geen verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt dus zelf contact met Careyn opnemen. Dat kan rechtstreeks met een wijkteam of via Careyn Klantenservice: 088 - 123 99 88. Hoe eerder u dat doet, hoe beter dat vaak is. Zo zorgen we ervoor dat problemen niet onnodig verergeren.

  Bij het eerste contact zal een wijkverpleegkundige samen met u en eventueel uw huisarts kijken welke zorg u precies nodig heeft en door wie die geleverd kan worden. We noemen dat de ‘indicatiestelling’. Daarna kan de zorg snel starten.

 • Wijkverpleging wordt vanuit uw zorgverzekering vergoed. U heeft daarvoor ook geen aanvullende verzekering nodig. Er geldt geen eigen bijdrage of eigen risico. Goed geregeld dus.

  Careyn heeft contracten met de meeste grote zorgverzekeraars. Bij verzekeraars waar we geen contract mee hebben is soms toestemming nodig voordat we de thuiszorg starten. De wijkverpleegkundige kan u er meer over vertellen en u helpen.

 • Wijkverpleging is wat we doorgaans ‘thuiszorg’ noemen. Het gaat om de zorg door een verpleegkundige of een verzorgende bij u thuis. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn vanwege een ziekte of een lichamelijke beperking. Denk aan hulp bij het aan- en uitkleden, het douchen of toiletbezoek. Ook kan de wijkverpleging medicijnen klaarzetten en toedienen of bijvoorbeeld wonden verzorgen. 
  De wijkverpleegkundige houdt u ook een beetje in de gaten en geeft ook adviezen om ervoor te zorgen dat u goed blijft functioneren. Gaat het slechter? Dan komt de wijkverpleging in actie.

  Alles is er op gericht om u zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ondanks ouderdom, ziekte of beperking.

  Hulp bij het huishouden wordt ook tot de 'thuiszorg' gerekend. Tegenwoordig hebben we het vaker over 'thuishulp'. Deze hulp is echter geen onderdeel van wijkverpleging. Careyn levert zelf ook geen thuishulp.

  Hulp bij het huishouden wordt vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Heeft u hulp bij het huishouden nodig, dan kunt u zich wenden tot uw Gemeente. Vaak hebben zij een 'Wmo-loket'. Heeft u wijkverpleging van Careyn? Uw wijkverpleegkundige kan u helpen.