Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn De Rozenhoek

We heten u van harte welkom bij Careyn De Rozenhoek in Hellevoetsluis. Zorgcentrum De Rozenhoek biedt u vrij en zelfstandig wonen.

  • Contact
  • Careyn De Rozenhoek
    Langemeetstraat 6
    3223 BL Hellevoetsluis

    Telefoonnummer: 0181 - 33 22 33
Rozenhoek04.JPG
  • Route


Ligging

Aan de rand van Hellevoetsluis, in de wijk Nieuwenhoorn, staat zorgcentrum Careyn De Rozenhoek. De achterzijde van het zorgcentrum grenst direct aan de korenvelden.

...vriendelijk dorps karakter, warme persoonlijke zorg...

Het vriendelijke dorpse karakter vindt u terug in de warme persoonlijke zorg van onze medewerkers. In aansluiting op de manier van leven die u gewend bent, heeft u in Careyn De Rozenhoek alle vrijheid van bewegen, zowel binnen- als buitenshuis.

Huisvesting

Careyn De Rozenhoek biedt woonruimte aan ouderen die verzorging nodig hebben. Careyn de Rozenhoek heeft 83 bewonersplaatsen.
Dagverzorging 't Pluspunt is gehuisvest op de begane grond.

Voor wie

Er is een helder overzicht waarop staat met welke zorgprofiel u bij welke Careyn-locatie u terecht kunt. Let op: per locatie kunnen aanvullende verblijfscriteria gelden. Lees er hier meer over.
Een overzicht van de kosten vindt u hier.

Diensten

Maaltijden

Tussen 12.00 en 13.00 uur wordt in de recreatiezaal de warme maaltijd geserveerd. Bewoners van de aanleun- en inleunwoningen en ouderen uit de wijk kunnen hier ook gebruik van maken. U kunt zich hiervoor opgeven bij Careyn De Rozenhoek. U betaalt hiervoor een klein bedrag, exclusief drankjes.
Vanaf 1 februari 2018 wordt de maaltijd ook 's avonds tussen 17:00 en 18:00 uur geserveerd.  

Activiteiten

In Careyn De Rozenhoek worden diverse activiteiten georganiseerd voor bewoners van het verpleeghuis. Ook worden er vaak leuke uitstapjes gemaakt. Via de prikborden en kabelkrant wordt u hiervan op de hoogte gehouden.
Verschillende activiteiten staan ook open voor de bewoners van de aanleun- en inleunwoningen. Daarvoor wordt dan wel een kleine vergoeding gevraagd.

Mantelzorg

Binnen Careyn De Rozenhoek willen wij er voor zorgen dat u als klant uw leven zoveel mogelijk kunt voortzetten zoals u dat  gewend was of zoals u nu zou willen. Om dit te bereiken is een samenspel tussen u als klant, uw familie en professionele zorg noodzakelijk. Uw familie/mantelzorger heeft dan ook een belangrijke plek bij de zorg/activiteiten.

Vrijwilligers

Bij Careyn De Rozenhoek zijn veel vrijwilligers actief. Zij ondersteunen de vaste medewerkers onder andere bij de activiteiten, uitstapjes en in de winkel.

Wanneer u zich als vrijwilliger bij Careyn De Rozenhoek wilt inzetten, bent u van harte welkom. Lees hier meer over de mogelijkheden van vrijwilliger bij Careyn. Wij ontmoeten u graag tijdens een kennismakingsgesprek.

Kosten

Wonen en zorg in Careyn De Rozenhoek vallen per 1 januari 2015 onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. U heeft een indicatie nodig van het CIZ om te kunnen wonen in onze locaties. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u zorg uit de Wet langdurige zorg nodig heeft. Deze wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis.

U kunt zelf een indicatie regelen of via uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Wel brengen we kosten in rekening voor onder andere het wassen van kleding, activiteiten, en kosten bij het gebruik van telefoon en internet.

Cliëntenraad

Careyn De Rozenhoek
Langemeetstraat 6
3223 BL Hellevoetsluis
Secretariaat: regiosecretariaat-ZHE-Breda-GO-HW@careyn.nl

Kijk op Cliëntenraad Careyn voor meer informatie

Meer informatie over inschrijven en indicatie

Om de hulp of voorziening te krijgen die u nodig heeft, is een indicatie nodig van het CIZ, Centrum voor Indicatiestelling Zorg. In veel gevallen kan Careyn Klantenservice de indicatie voor u aanvragen. U kunt natuurlijk ook zelf het CIZ bellen om een indicatie aan te vragen. Ook uw huisarts of een familielid kan dit voor u doen.

Wilt u meer informatie over woonzorgcentrum Careyn De Rozenhoek of het aanvragen van een CIZ-indicatie? Neem dan contact op met de medewerkers van Careyn Klantenservice.

Careyn Klantenservice is bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.

Om in aanmerking te komen voor een aanleun- of inleunwoning kunt u zich laten inschrijven bij Woontrefpunt Maasdelta. De kans is aanwezig dat u op een wachtlijst komt te staan.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlCareyn De Rozenhoek is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Deel deze pagina:

Contact